Vive Tolli juubelinäitus

30. juuli 1998 00:00

Homme avab Adamson-Ericu muuseum ühe omanäolisema eesti graafiku Vive Tolli 70. juubelit tähistava näituse pealkirjaga "Tagasivaade".

See on kammerlik tagasivaade Vive Tolli vabagraafikaloomingule 1960-ndate aastate algusest kuni 1997. aastani. Väljapanek peegeldab kunstniku teemaderingi ja probleemiasetuse ning kujundikeele järjekindlat arengut suurema üldistusjõuga eneseväljenduse suunas.

Näituse korraldaja Kersti Koll ütles, et Vive Tolli maailmanägemine ja motiivistiku assotsiatiivsus pakub vaatajaile emotsionaalset mitmekihilist mõtteruumi.

"Tema mõtte- ja tundevarjundiküllastes töödes on poeetilist metafoorsust ja naiselikku soojust," lisas ta.

Vive Tolli loomingu üks läbiv joon on olnud suhtlemine meie kutuuripärandi süvakihtidega, millele kunstnik loob omi, laiendatud tähendusmahuga müüte. Tema pildikeeles ühtib tugeva üldistusega vormikäsitlus peene faktuuri- ja detailimänguga, ütles Kersti Koll.

Vive Tolli lõpetas 1953. aastal Eesti Riikliku Kunstiinstituudi graafika eriala ning ta mitmekülgne looming (vabagraafika, raamatuillustratsioon, pisigraafika, eksliibrised) on olnud nelja aastakümne vältel eesti kunstiloo lahutamatu osa.

Tema töid on eksponeeritud arvukail näitustel nii Eestis kui välismaal ning pärjatud mitmete oluliste autasudega rahvusvahelistel graafikanäitustel. Alates 1972. aastast on kunstnik Kalevala seltsi auliige, 1977. aastal omistati talle Kristjan Raua preemia, 1993. aastal Eesti Vabariigi 75. aastapäeva tunnustusmedal ning 1998. aastal Eduard Wiiralti preemia.

Näitus jääb avatuks kuni 13. septembrini.

ETA,SL