Delfi peatoimetaja Mart PukkFoto: Postimees
SLÕL Online 2. august 2007 14:26
Ekspress Grupp ostis täna 54,1 miljoni euroga Delfi Grupi, millega omandas seitse  populaarset portaali neljas riigis, teatas ettevõte.

AS Ekspress Grupp kirjutas täna alla ostu-müügi lepingu Interinfo Baltic OÜ 100% osaluse omandamiseks. OÜ Internifo Baltic on holding-firma, mille ainus oluline vara peale restruktureerimist on 100% AS Delfi aktsiatest, millele kuuluvad omakorda 100% AS Delfi aktsiatest Läti Vabariigis ja 100% UAB Delfi aktsiatest Leedu Vabariigis.

Müüjateks on Interinfo Holding SCA, kelle osalus on 99,75% ja Interinfo Finland OY (osalus 0,25%). Aktsiate ostuhind on 54,05 miljonit eurot ehk ligikaudu 846 miljonit krooni, mis tasutakse ühe maksena pärast konkurentsiameti vastavat otsust.

Tehingut finantseerib Ekspress Grupp selle aasta kevadel toimunud esmase aktsiate avaliku pakkumise käigus kaasatud vahenditega ning pangalaenuga SEB Eesti Ühispanga, Sampo Panga ja Nordea Panga sündikaadilt. Tehingu jõustumise eeltingimuseks on konkurentsiameti koondumist lubav otsus. Tehing vajab heakskiitmist AS Ekspress Grupi aktsionäride üldkoosolekul.

AS Delfi koos tütarfirmadega haldab 7 internetiportaali: eesti- ja venekeelsed portaalid Eestis ja Lätis, (www.delfi.ee, rus.delfi.ee, www.delfi.lv ja rus.delfi.lv), kahte portaali Leedus (www.delfi.lt ja www.centras.lt) ning uudisportaali Ukrainas (www.delfi.ua). Delfi Grupi müügitulud ulatusid 2006. aastal 89,3 miljoni kroonini. 2006. aasta lõpul ulatus Delfi kasutajate arv Baltimaades 1,8 miljonini ning päevas külastab Delfi internetilehekülgi ligi 700 000 inimest. Grupi portaalide turuosa Baltimaade internetireklaami turul on Delfi andmeil hinnanguliselt 45-48 protsenti. Delfi portaal tegutseb kolme kohaliku ettevõttena, üks igas Balti riigis.

Delfi Grupi tänavune käibeprognoos on 118 miljonit krooni ning tegevuskasum (EBITDA) hinnanguliselt 42 miljonit krooni. Firma prognoosib 30protsendilise käibe kasvu ning 35-40% EBITDA marginaali jätkumist järgnevatel aastatel.

Prognoos põhineb reklaamituru kasvutrendi jätkumisel ning eeldab internetireklaami turuosa kasvu. Samuti võimaldab tehing saavutada sünergias Ekspress Grupi olemasolevate tegevusvaldkondadega 1-2 miljonit EUR täiendavat kasumit.

Aktsiate ostu tulemusena saab Ekspress Grupp Baltimaades turuliidriks Euroopa kõige kiirema kasvutempoga valdkonnas - Interneti reklaamiturul - ning siseneb ühtlasi Ukraina turule.

Samuti, arvestades Delfi oluliselt tugevamat positsiooni Lätis ja Leedus saab Ekspress Grupp seeläbi toekama vundamendi edasiseks laienemiseks teistes Baltimaades. Lugejaid, ja seeläbi ka reklaamikäivet, saavad juurde ka Ekspress Grupi olemasolevad veebilehed. Oluline on ka internetivaldkonnas professionaalse meeskonna kaasamine Ekspress Grupi inimressursside hulka.