Jõulutunneli annetajatel on õigus tulumaksutagastusele (6)

SLÕL online 3. jaanuar 2007 09:52
Eesti Televisiooni heategevusprogrammis "Jõulutunnel" koguti televaatajatelt üle 3 miljoni krooni eest annetusi, kõigil annetajatel on õigus maksusoodustusele.

Eesti Maksumaksjate Liidu (EML) pressiteates juhitakse tähelepanu sellele, et mõlemad "Jõulutunneli" annetuste saajad - sihtasutus Tallinna Lastehaigla Toetusfond ja sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond - on kantud tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja ning sellest tulenevalt on füüsilisel isikul õigus deklareerida "Jõulutunneli" annetused oma 2006. aasta tuludeklaratsioonis ning arvata annetuste summa maha oma maksustatavast tulust.

See tähendab, et kui kõik annetajad saaksid mahaarvamist deklareerida, maksaks riik igalt annetatud kroonilt 23 senti tagasi.

EML loodab, et "Jõulutunneli" korraldajad ja koostööpartnerid tagavad vajaliku info jõudmise inimeste eeltäidetud tuludeklaratsioonidesse. Kui mingil põhjusel andmed siiski eeltäidetud tuludeklaratsiooni ei jõua, on maksumaksjatel õigus mahaarvamist ise deklareerida ning kasutada annetust tõendava dokumendina telefoniarvet.

Kui annetus tehti juriidilise isiku ametitelefonilt, siis peab vastav juriidiline isik deklareerima annetust maksudeklaratsiooni TSD lisas 5 ning saab rakendada tulumaksuseaduse § 49 lõikes 2 toodud maksuvabastust.

Kui annetus tehti riigiasutuse ametitelefonilt, siis peab telefoni kasutaja annetuse tööandjale hüvitama, sest riigieelarve seaduse § 29 lg 3 kohaselt on riigiasutustel keelatud teha annetusi, kui seda ei ole ette nähtud riigieelarves. Telefoni kasutaja saab sellisel juhul tööandja tõendi alusel deklareerida annetust oma füüsilise isiku tuludeklaratsioonis.

Selleks, et kasutada tulumaksusoodustust, tuleb kontrollida annetuse saaja vastavust tulumaksuseaduse nõuetele. Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri on avaldatud Maksu- ja Tolliameti veebilehel http://www.emta.ee/failid/mittetul_koond_010706.xls