Kirikukohus karistas vaimulikku noomitusega

1. aprill 1998 00:00

SIIM RANDLA

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) vaimulik alamkohus mõistis eile Põlva haigla hingehoidja Peeter Karma süüdi kõlblusevastases teos ning karistas teda noomitusega.

EELK vaimulik alamkohus arutas kahe vaimuliku tüli, kus Põlva haigla hingehoidja Peeter Karma süüdistas kohalikku õpetajat Üllar Kaske mitmes patus, Võru praost Andres Mäevere Karmat aga laimavate väljamõeldiste levitamises.

Karma Kase-vastased kaebused puudutasid nii varastamist, raamatupidamisdokumentide võltsimist, välissuhete rikkumist kui ka tellitud artikleid, kus olevat kirikut rängalt diskrediteeritud. Oma viimases kaebuses nõudis Karma Kasele kolme noomitust.

Kohus leidis, et Üllar Kase süü polnud tõestatud ning seda pole püütudki teha. Kase sõnul oli Karma esitanud sala- ja valekaebusi.

Vaimulik alamkohus tõdes, et Peeter Karma on korduvalt rikkunud õpetaja ametivannet, ning karistas teda noomitusega, mõistes vaimuliku süüdi kõlblusevastases teos. Kohtu väitel oli peapiiskop Jaan Kiivit kirikuvalitsuse liiget Peeter Karmat iseloomustanud kui head hingehoidjat, keda varem pole karistatud.

Peeter Karma ütles, et sala- või valekaebusi, mida Kask talle ette heidab, ei ole. "Siin on põhimõtteline küsimus: juhtisin kirikuvalitsuse liikmena peapiiskopi tähelepanu teatud väärnähtustele, millele siinsed koguduse liikmed minu tähelepanu suunasid," on Karma kinnitanud Sõnumilehele. "Andsin konkreetsed nimed, kelle kaudu info tuli, ning kirikuvalitsusel on kohustus jälgida meie õpetajate käitumist."

Kase sõnul on konflikti algpõhjus see, et 1995. aasta veebruaris ei määratud Põlva koguduse õpetajaks Peeter Karmat, vaid hoopis teda. Kase väitel pole Karma temaga väidetud asjust rääkinud. "Karma ei taha isiklikel põhjustel Kasega tegemist teha, sest teda ei määratud kohale," märkis vaimulik alamkohus.

Üllar Kasele on ette heidetud kantslis ropendamist, oma eelmisel töökohal Lüganusel koguduse liikmete ähvardamist ning relvaga vehkimist. Põlva koguduse õpetaja olles on Kask tunnistjate väitel läinud koguduse juhatuse liikmele kallale, joomasena üht tagunud, samuti revidenditega käitunud labaselt. Samas soovis mõne aja eest koos olnud Põlva koguduse täiskogu näha Kase jätkamist õpetajana, pidades teda selle vääriliseks.

Kase väitel on temavastast tööd tehtud alates 1994. aasta sügisest ning väga paljud asjad nii majanduslikus kui vaimulikus mõttes, mis koguduses on tehtud, on selle tõttu tugevalt häiritud. "Kuid vaatamata sellele on meie kogudus praegu tuhande liikme suurune ja võin julgelt öelda, et rikkaim maakogudus Eestis," kinnitas Üllar Kask.

TOOMAS VEEMAA foto

Kohtupidamise käigus ei leidnud tõendamist, nagu oleks Põlva koguduse õpetaja Üllar Kask patune.