Männikul suletakse vene põhikool

6. märts 1998 00:00

Tallinna volikogu eilse otsusega suletakse õpialaste vähesuse tõttu alates 15. juunist Pihlaka tänaval asuv vene õppekeelega Männiku põhikool.

Volikogule esitatud õiendi järgi on Nõmmel elavate venekeelsete õpilaste arv 1994. aastast vähenenud 2136 lapse võrra. Praegu elab Nõmme linnaosasa 1082 säärast last ja nende arv langeb jätkuvalt.

Siit johtuvalt töötavad alakoormusega nii Männiku põhikool (mullu septembris 299 õpilast, esimest ja üheksandat klassi pole) ning Valdeku keskkool (praegu 576, varasematel aegadel enam kui 1000 õpilast).

Kahe alakoormatud kooli ülalpidamine käib linnaosavalitsusel üle jõu. Õppijate vähese arvukuse tõttu maksab õpilaskoht Männiku põhikoolis 3963, kuid Valdeku koolis 3499 ja Pääsküla keskkoolis 3234 krooni.

Nõmme linnaosavalitsuse andmeil pooldavad laste üleviimist Valdeku kooli ka Männiku kooli õpilaste vanemad, sest keskkoolides on paremad ainekabinetid.

Senise Männiku kooli hoonesse kavatseb linnaosavalitsus rajada sotsiaalmaja, selleks on linna eelarves ka raha ette nähtud.

Volikogu otsus tuli suhteliselt üksmeelselt. Seda ei vaidlustanud ka linnas võimul olevasse koalitsiooni kuuluvate vene erakondade esindajad. Vaid kaheksa opositsiooni kuuluva Reformierakonna ja fraktsiooni Paremerakonnad ja Mõõdukad saadikut hääletas vastu või jäi erapooletuks, sest neile ei meeldinud tõsiasi, et Valdeku kool muutub pärast suurenemist kahevahetuseliseks.

HEIKKI TALVING