Eesti uudised

Arnold Rüütel annetab ordeni nii Bushile kui Iraagis langenud sõdurile  

SLÕL , 3. veebruar 2005 00:00
Eesti Vabariigi 87. aastapäev jääb eriliselt meelde 443 inimesele, kellele president Arnold Rüütel annab riigile ja rahvale osutatud teenete tunnustamiseks riikliku autasu.

Maarjamaa Risti I klass

George Herbert Walker Bush – Eesti iseseisvuspüüdluste toetaja, Ameerika Ühendriikide president 1989–1993

Robin Finlayson Cook – Eesti Euroopa Liiduga liitumise toetaja, endine välisminister, Suurbritannia

Patrick Cox – Eesti Euroopa Liiduga liitumise toetaja, endine Euroopa Parlamendi esimees

Cristopher Patten – Eesti Euroopa Liiduga liitumise toetaja, endine Euroopa Komisjoni liige, Suurbritannia

Günter Verheugen – Eesti Euroopa Liiduga liitumise korraldaja, Euroopa Komisjoni liige

Richard Carl von Weizsäcker – Eesti iseseisvuspüüdluste toetaja, Saksamaa Liitvabariigi president 1984–1994

Maarjamaa Risti II klass

Norimasa Hasegawa – Eesti-Jaapani suhete arendaja, suursaadik Eestis 2001–2003

Girts Valdis Kristovskis – Eesti NATOga liitumise toetaja, Läti

Linas Antanas Linkevi?ius – Eesti NATOga liitumise toetaja, Leedu

Maarjamaa Risti III klass

Mai Bereczki – tõlkija, Eesti kirjanduse tutvustaja Ungaris

Franz von Däniken – Eesti-Šveitsi suhete arendaja, diplomaat

John W. Hiden – ajaloolane, Baltimaade ajaloo uurija, Suurbritannia

Sergei Kovaljov – massirepressioonide uurija, Venemaa

Eneko Land?buru – Eesti Euroopa Liiduga liitumise korraldaja, Hispaania

Nils Muižnieks – Eesti-Läti suhete edendaja

John P. Rose – George Marshalli Keskuse direktor, Eesti julgeolekualase hariduse toetaja ja edendaja, Ameerika Ühendriigid

Martin Sajdik – Eesti Euroopa Liiduga liitumise toetaja, Austria

Eeva-Riitta Siitonen – Eesti-Soome koostöö edendaja

Jan Birger Store – Eesti Euroopa Liiduga liitumise toetaja, Soome Vabariigi suursaadik Varssavis

Dominique Struye de Swielande – Eesti NATOga liitumise toetaja, suursaadik, Belgia alaline esindaja NATOs

Michael Zampelas – Eesti-Küprose sidemete edendaja

Oleg Tabakov – Eesti-Vene kultuurisidemete edendaja

Jari Pekka Olavi Vilén – Eesti Euroopa Liiduga liitumise toetaja, Soome Vabariigi parlamendi liige

Maarjamaa Risti IV klass

Juri Afanasjev – Eesti toetaja Molotovi-Ribbentropi pakti salaprotokollide avalikustamisel, Venemaa

Finn Andersen – Eesti-Taani kultuurisidemete arendaja

Markku Aro – Eesti-Soome kalandusalase koostöö edendaja

Thomas Bertelman – Eesti taasiseseisvumise toetaja, diplomaat, Rootsi

Antoine Chalvin – tõlkija, Eesti kirjanduse tutvustaja Prantsusmaal

Stéphane Courtois – massirepressioonide uurija, Prantsusmaa

Håkan Damm – Eesti-Rootsi suhete edendaja

Anton R. Dammer – Eesti-Ameerika põlevkiviuuringute alase koostöö edendaja

Lars Fredén – Eesti taasiseseisvumise toetaja, diplomaat, Rootsi

Joachim Gauck – massirepressioonide uurija, Saksamaa

Jonas Hafström – Eesti-Rootsi suhete edendaja

William Jarrett Hallowel Hough III – Balti riikide taasiseseisvumise toetaja, Ameerika Ühendriigid

Tapani Ilkka – Eesti olümpialiikumise toetaja, Soome

Søren Claus Kjær – Eesti Vabariigi aukonsul Aarhusis, Taani

Mikko Lagerspetz – sotsioloog, Eesti Humanitaarinstituudi professor

Dirk Lange – Eesti Euroopa Liiduga liitumise korraldaja Euroopa Komisjonis

Ulla-Maija Määttänen – ajakirjanik, Soome

Stig Erik Örjan Ohlsson – keeleteadlane, TÜ külalisprofessor, Rootsi

Romualdas Ozolas – Eesti taasiseseisvumise toetaja, Leedu

Jaakko Paavela – Eesti-Soome spordialase koostöö edendaja

Risto Erkki Juhani Penttilä – Eesti-Soome suhete edendaja

Matti Heimo Juhani Purasjoki – Eesti konkurentsiõiguse arengu toetaja, Soome

Nikiforos Sivenas – Eesti Euroopa Liiduga liitumise korraldaja Euroopa Komisjonis

Lauri Ståhlberg – Eesti-Soome ärisidemete edendaja

Sigute Stonyte – Eesti-Leedu kultuurisidemete edendaja

Pekka Takala – Eesti-Soome äri- ja spordisidemete edendaja

Seija Wallius – Eesti-Soome kultuurikontaktide vahendaja

Maarjamaa Risti V klass

Sebastian Dag Ahlander – Eesti iseseisvuspüüdluste toetaja, Rootsi

Gintautas Jurgis ?esnys – antropoloog, Vilniuse Ülikooli professor, Leedu

Juha Hakala – Eesti-Soome mittetulundusühingute suhete edendaja

Martti Helminen – Eesti-Soome kultuurisidemete arendaja

Timo Höykinpuro – Eesti-Soome mittetulundusühingute suhete edendaja

Rimantas Jankauskas – antropoloog, Leedu

Helen Kaisa Kalli Klement – Eesti ja Põhjamaade kultuurisidemete arendaja, Rootsi

Mickael Lundgren – Eesti lähiajaloo uurija, Rootsi

Miroslaw Pienkowski – Eesti kultuurielu toetaja, Poola

Heimo Rantala – Eesti taasiseseisvumise toetaja, Soome

Heikki Seppänen – Eesti-Soome mittetulundusühingute suhete edendaja

Sabine Stadler – Eesti-Saksa õigusalase koostöö edendaja

Ingmar Stuns – Eesti-Soome mittetulundusühingute suhete edendaja

Sigurd Zillmann – Eesti-Saksa koostöö edendaja

Kari Valtteri Tarkiainen – arhivaar, Eesti ja Põhjamaade suhete edendaja

Vytautas Urbanavi?ius – arheoloog, Leedu

Ulla Vestergaard Rasmussen – Eesti energiamajanduse arengu toetaja, Taani

Riigivapi II klass

Tarmo Kõuts – kaitseväe juhataja

Riigivapi V klass

Sirje Endre – kirjastaja, Eesti Kongressi korraldajaid, IX Riigikogu liige

Ruuben Lambur – vabadusvõitleja

Vello Peedosk – vabadusvõitleja

August Puuste – vabadusvõitleja

Vardo Rumessen – muusikateadlane, pianist, Eesti Kongressi korraldajaid, VIII ja IX Riigikogu liige

Valgetähe II klass

Uno Lõhmus – Euroopa Ühenduste Kohtu kohtunik, Riigikohtu esimees 1998–2004

Valgetähe III klass

Andrus Ansip – kohaliku omavalitsuse edendaja

Paul Himma – Eesti muusikaelu korraldaja ja arendaja

Indrek Kannik – Eesti NATOga liitumise korraldaja

Jüri Kraft – ettevõtja, taasiseseisvumisele kaasaaitaja

Lea Laarmaa – riigikohtunik

Tiia-Ester Loitme – dirigent, muusikaõpetaja

Indrek Neivelt – Eesti panganduse edendaja

Meelike Palli – Eesti Euroopa Liiduga liitumise korraldaja, diplomaat

Aarne Saar – Eesti majanduselu edendaja

Rainer Saks – Eesti NATOga liitumise korraldaja

Urmas Sõõrumaa – ettevõtja

Helve Särgava – kohtunik

Bruno Tomberg – sisearhitekt, EKA emeriitprofessor

Helju Vals – filoloog, ajakirjanik

Valgetähe IV klass

Jaan Anni – metsaülem

Jüri Ant – ajaloolane, TÜ emeriitprofessor

Aino Arro – rahvakultuuri edendaja

Lembit Eelmäe – näitleja

Mati Erelt – keeleteadlane, TÜ professor

Arvi Hamburg – energeetik

Leeni Hansson – sotsioloog, rahvastikupoliitika kujundaja

Sirje Helme – kunstiajaloolane ja -kriitik

Andres Herkel – publitsist, IX ja X Riigikogu liige

Anti Hirvoja – riigiametnik

Martin Hurt – Eesti NATOga liitumise korraldaja

Raivo Hurt – audiitor

Mihhail Hütt – prokurör

Mari Ivask – keskkonnahariduse arendaja, EPMÜ professor

Elmar Johanson – eestluse hoidja Lätis

Ilmar Heinrich Jõesoo – õpetaja, kohaliku elu edendaja

Tiia Kaar – riigiametnik

Toivo Kabanen – rahvusvähemuste koostöö korraldaja

Volli Kalm – geoloog, kõrghariduse edendaja, TÜ professor

Kalle Karoles – metsanduse arendaja

Andi Kasak – ettevõtja

Rein Kilk – ettevõtja

Kaalu Kirme – kunstiteadlane, TPÜ emeriitprofessor

Toivo Klaar – Eesti NATOga liitumise korraldaja

Endel Koljat – riigiametnik

Kaja Koort – riigiametnik

Oliver Kruuda – ettevõtja

Kai Kukk – riigiametnik

Maire Kurvits – riigiametnik

Vilja Kuzmin – riigiametnik

Ivo Kuusk – laulja, muusikapedagoog

Villu Kõve – õigussüsteemi edendaja, riigikohtunik

Leo Käärmann – riigiametnik

Kalle Küttis – hariduselu edendaja

Julia Laffranque – Eesti Euroopa Liiduga liitumise korraldaja, riigikohtunik

Anni Lahe – kohaliku elu edendaja

Ilmar Laurits – kohaliku elu edendaja

Laine Leichter – muusikaõpetaja

Enno Lend – kutsehariduse edendaja, suurperede eestseisja

Enn Liba – õpetaja, kohaliku elu edendaja

Prits Liblik – ettevõtja

Laine Lõvi – kohaliku elu edendaja

Jaak Maandi – riigiametnik

Aleksander Maastik – hüdraulikateadlane, EPMÜ emeriitprofessor

Jaan Manitski – ettevõtja, kohaliku elu edendaja

Dagmar Mattiisen – Naiskodukaitse edendaja

Kalle Merusk – õigusteadlane, TÜ professor

Maie Metsalu – riigiametnik

Valdek Mikkal – keemik, TTÜ emeriitprofessor

Tähve Milt – riigiametnik

Ivar Murdmaa – eestluse hoidja Venemaal

Aadu Must – ajaloolane, TÜ professor

Tiina Mägi – kultuuripärandi hoidja

Gunnar Neeme – eestluse hoidja Austraalias

Tõnis Nirk – Eesti Euroopa Liiduga liitumise korraldaja, suursaadik

Maie Nisu – vallavanem, kohaliku elu edendaja

Silvi Ojamuru – riigiametnik

Olev Olesk – eestluse hoidja Rootsis ja Ameerikas

Aivo Orav – Eesti NATOga liitumise korraldaja, suursaadik

Kalju Orro – näitleja, teatripedagoog

Urmas Ott – ajakirjanik

Mare Peil – hariduselu edendaja

Walter Pent – eestluse hoidja Kanadas

Peep Pillak – ajaloolane ja arhivaar

Rein Porro – riigiametnik

Martin Puhvel – eestluse hoidja Kanadas

Raimo Pullat – ajaloolane, TPÜ professor

Aime Punga – õpetaja, hariduselu edendaja

Tiiu Raia – riigiametnik

Ain Randma – teedeehitaja

Tiia Raudma – Eesti Euroopa Liiduga liitumise korraldaja, riigiametnik

Toivo Rebane – riigiametnik

Jaan Reinson – hariduselu edendaja

Cardo Remmel – ettevõtja

Jüri Riimaa – riigiametnik

Els Roode – rahvamuusika arendaja

Andres Root – audiitor

Aino Runge – tarbijakaitsja

Sven Sakkov – Eesti NATOga liitumise korraldaja, riigiametnik

Jüri Selirand – arheoloog

Sander Soone – Eesti NATOga liitumise korraldaja, diplomaat

Horre Zeiger – muusik, helilooja

Toomas Takkis – õpetaja, hariduselu edendaja

Jaan Timusk – eestluse hoidja Kanadas

Ela Tomson – ajakirjanik, X Riigikogu liige

Tiia Toomet – kirjanik, museoloog

Leelo Tungal – kirjanik, ajakirjanik, lastekirjanduse edendaja

Vello Valm – tolliametnik

Paul Varul – jurist, TÜ professor

Rein Veetõusme – riigiametnik

Sirje Winding-Frauenlob – eestluse hoidja Austrias

Vello Väinsalu – ettevõtja

Valgetähe V klass

Raimu Aardam – kohaliku elu edendaja

Hendrik Allsaar – kohaliku elu edendaja

Aleksandr Brokk – ettevõtja, kohaliku elu edendaja

Olga Bucquet-Kask – eestluse hoidja Prantsusmaal

Anne-Mari Buravkova – õpetaja, kohaliku elu edendaja

Boris Dubovik – muinsuskaitse edendaja

Aleksandr Dusman – rahvusvähemuste koostöö korraldaja

Riina Eentalu – ajakirjanik

Ants Eglon – riigiametnik

Helmut Einpaul – esmaspäevamiitingute korraldaja Stockholmis 1990–1991, humanitaarabi vahendaja

Helju Eller – õpetaja

Kostel Gerndorf – Eesti taasiseseisvumisele kaasaaitaja

Ilmar Haaviste – Eesti Rindemeeste Ühenduse tegevuse korraldaja

Rao Heidmets – filmirežissöör

Leida Helde – eestluse hoidja Kanadas

Kersti Hiedel – riigiametnik

Merit-Ene Ilja – õigustõlke korraldaja

Arvo Jaakson – kohaliku omavalitsuse taastamise korraldaja, IX Riigikogu liige

Luule Järvand – muinsuskaitsja

Kalev Järvela – tantsuõpetaja

Robert Kasemägi – muusikaõpetaja

Kaja Kaur – kohaliku elu edendaja

Sulev Keedus – filmirežissöör

Mati Kermas – riigiametnik

Aado Keskpaik – regionaalpoliitika kujundaja, ettevõtja

Enn Kiilaspea – eestluse hoidja Kanadas

Endel Kiisk – kohaliku elu edendaja, ettevõtja

Lembit Kikkas – õpetaja, kohaliku elu edendaja

Kaarel Kilvet – teatrikunsti edendaja

Natalja Kuzina – muusikaelu edendaja

Lembitu Kuuse – ajakirjanik

Tiiu-Reet Kõrven – asjaajamiskultuuri edendaja

Rein Laaneots – metroloogiateadlane, TTÜ professor

Artur Laast – muinsuskaitse edendaja, diplomaat

Peeter Laurits – kunstnik

Viktor Leis – talupidaja

Ene Lepp – riigiametnik

Svetlana Ljutova – riigiametnik

Marje Lohuaru – hariduselu edendaja, EMA professor

Eevi Mardna – keraamik

Heino Martinson – Eesti taasiseseisvumisele kaasaaitaja

Marika Meltsas – bibliograaf

Enn Meri – kohaliku ettevõtluse edendaja

Neeme Mikenberg – teemeister

Eha Mikk – kohtuametnik

Madis Mikko – Eesti NATOga liitumise korraldaja, riigiametnik

Leho Männiksoo – ajakirjanik

Meeri Nikolska – eestluse hoidja Ukrainas

Eve Noormets – tantsupedagoog, tantsukunsti edendaja

Eha-Leidi Nurkse – riigiametnik

Luule Nõmm – õpetaja, kohaliku elu edendaja

Jaanus Orgulas – näitleja

Otto Paju – eestluse hoidja Rootsis

Toomas Pappel – riigiametnik

Jaak Peedo – eestluse hoidja Austraalias

Ruth Püss – lastesaadete toimetaja

Ester Pruul – rahvusvähemuste koostöö korraldaja

Daina Pärt – õpetaja, kohaliku elu edendaja

Heiki Raudla – õpetaja, kohaliku elu edendaja

Kalle Rea – õpetaja, riigikaitseõpetuse edendaja

Konstantin Rein – õpetaja, kohaliku elu edendaja

Johannes Reinoja – eestluse hoidja Kanadas

Kalle Reiter – põllumajandusettevõtja

Elli Riikoja – keeleteadlane

Helle-Mall Risti – eestluse hoidja Austraalias

Elmar Saarepere – eestluse hoidja Austraalias

Albert Saunanen – rahvusvähemuste koostöö korraldaja

Niina Siitam – riigiametnik

Ago Silde – kutsehariduse edendaja

Mati Sutt – õpetaja, kohaliku elu edendaja

Vilma Talberg – kohaliku elu edendaja

Hanno Tamm – kohaliku elu edendaja

Asko Tamme – raamatukogunduse arendaja

Ago Teder – suurperede eestseisja

Harri Teder – õpetaja

Osvald Timmas – maalikunstnik

Richard Tomingas – majanduselu edendaja

Helena Tulve – helilooja

Iivo Tuul – eestluse hoidja Austraalias

Olaf Vaarmaa – muinsuskaitsja, laeva Suur Tõll kapten

Ado Valge – eestluse hoidja Ameerikas

Jaan Vali – muinsuskaitsja

Reet Viikholm – õpetaja

Valgetähe medal

Malle Alunurm – õpetaja, kohaliku elu edendaja

Kaljo Kalm – eestluse hoidja Rootsis

Tiit Kaurla – riigiametnik

Viive Metsis – riigiametnik

Riho Miller – vanglaametnik

Tanel Mätlik – rahvusvähemuste koostöö korraldaja

Rein-Vello Ojavere – spordielu edendaja

Linda-Leontine Ollmann – muinsuskaitsja

Virve Osila – kirjanik

Piret Paljak – Eesti NATOga liitumise korraldaja, riigiametnik

Priidu Ristkok – riigiametnik

Toivo Sikk – noorsootöö korraldaja

Eesti Punase Risti I klass

Manfrid Danilovitš – kopsuarst

Jaan Eha – kardioloog, TÜ professor

Adik Levin – lastearst

Toomas Paul – teoloog, Eesti kirikuelu edendaja

Airi Värnik – tervishoiu edendaja

Eesti Punase Risti II klass

Jüri Jaanson – sõudja

Toomas Kivimägi – päästetööde korraldaja, Pärnu maakonna kriisikomisjoni esimees

Markku Tapani Niskala – Rahvusvahelise Punase Risti ja Punase Poolkuu Föderatsiooni peasekretär, Eesti Punase Risti toetaja, Soome

Indrek Pertelson – judoka

Tiit Sokk – korvpallur

Kalev Timberg – päästetööde korraldaja, Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni esimees

Eesti Punase Risti III klass

Ingo Tiit Jaagu – kirikuõpetaja, eestluse hoidja Rootsis

Eduard (Emmanuel) Kirss – preester, kirikuelu edendaja

Ruta Mihelson – sisearst

Epp Müil – vaegkuuljate laste abistamise korraldaja

Inge Ojala – tänavalaste abistaja

Toivo Roosimaa – ametiühingutegelane

Ivar-Jaak Salumäe – kirikuõpetaja, kirikuelu edendaja

Leo Tamm – lastearst, lastekaitseliikumise edendaja

Aleksander Tammert – kettaheitja

Viracgai Techavijit – Eesti kodanike abistaja Kagu-Aasia katastroofis, aukonsul

Valentina Trofimova – kloostri eestseisja

Eesti Punase Risti IV klass

Raivo Annus – kirurg, muinsuskaitse edendaja

Eva Birgitta Elisabeth Handog – Eesti ja Rootsi kirikute koostöö arendaja

Nils Hollberg – humanitaarabi vahendaja, Saksamaa

Raivo Annus – kirurg, muinsuskaitse edendaja

Rein Kaasik – terapeut

Felix Kadarik – preester, kirikuelu edendaja

Ülo Kaljula – vereandja

Helena Kallenbäck-Trolle – Eesti lastekaitseliikumise toetaja, Rootsi

Jaan Kirss – perearst

Guido Kutser – endine õpilasvabadusvõitleja

Rein Käsk – Tšernobõli AEJ avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnu ja kannatanute abistaja

Aarno Tapani Lahtinen – Eesti ja Soome kirikute vahelise koostöö edendaja

Hans-Heikki Laja – humanitaarabi vahendaja

Olavi Larma – humanitaarabi vahendaja, Soome

Mihkel Leppik – sõudetreener, spordielu edendaja

Pavel Loskutov – maratonijooksja

Iivi Luik – ametiühingutegelane

Eino Lupp – ametiühingutegelane

Nora Mals – ametiühingutegelane

Helga Mihelson – eakate abistaja

Vello Muliin – tervishoiu edendaja

Hilja Mutimäe – vereandja

Jaanis Otsla – päästeametnik

Katrin Paju – erakorralise meditsiini arst

Artur-August Praks – massirepressioonide uurija

Margit Rosental – erivajadusega noorte eestseisja

Leili Sarapuu – muusikapedagoog, nägemispuudega inimeste kultuurielu edendaja

Tarja Katriina Sivonen – Eesti lastekodude toetamise korraldaja, Soome

Ruth Soonets – lastearst, väärkoheldud laste eestseisja

Kaljo Tamm – endine õpilasvabadusvõitleja

Kuno Tammearu – päästeametnik

Ene Tomberg – lastekaitseliikumise edendaja

Ago Tuuling – ametiühingutegelane

Ludmilla Unt – vereandja

Oskar Uudeküll – spordielu edendaja

Heiki Vaibla – endine õpilasvabadusvõitleja

Riina Viiding – ametiühingutegelane

Christoph Wrembek – humanitaarabi vahendaja, Saksamaa

Eesti Punase Risti V klass

Taivo Asula – vereandja

Linda Brikker – meditsiiniõde II maailmasõjas

Maria Drenkhan – õpetaja, eakate abistaja

Mihhail Fadejev – ratsasporditreener

Heino Jeret – sporditegelane

Kenny Jonsson – humanitaarabi vahendaja, Rootsi

Kaukko Kiisk – demineerija

Aino Kiiver – massirepressioonide uurija, represseeritute õiguste eest seisja

Marko Kristal – jalgpallur

Liidia Laaneoja – eakate abistaja

Helje Loopere – kauaaegne Eesti 100aastaste uurija ja tutvustaja

Maimu Müürsepp – meditsiiniõde II maailmasõjas

Nadežda Pander (Pototsky) – meditsiiniõde II maailmasõjas

Elmar Sakkov – puuetega laste abistaja

Boriss Slepikovski – mägironijate arst

Janek Sõnum – demineerija

Georgi Zabulika – vereandja

Mart Tarmak – spordielu edendaja

Eesti Punase Risti medal

Tarmo Aidla – vereandja

Tiiu Blande – vereandja

Aleksander Karlep – vereandja

Väino Kask – elupäästja, piirivalveametnik

Vjatšeslav Knoll – vereandja

Rein Reile – töökeskkonna arendaja

Vaike Tauts – vereandja

Allan Teemant – vereandja

Enn Vaks – vereandja

Kotkaristi I klass

Bengt Gustafsson – Eesti kaitseväe ülesehitamise toetaja, kindral, Rootsi

Kotkaristi II klass

Miguel A. Fernandez – Eesti kaitseväe ülesehitamise toetaja, admiral, Hispaania

Kotkaristi III klass

Jürgen Bornemann – Eesti NATOga liitumise toetaja, brigaadikindral, Saksamaa

Philip J. Dermer – Eesti kaitseväe toetaja, kolonel, Ameerika Ühendriigid

Marko Juhani Ekström – Soome Vabariigi atašee Eestis 2001–2004, kolonelleitnant

Jens Koefoed – Taani Kodukaitse ja Kaitseliidu vahelise koostöö edendaja, kaptenleitnant

Alar Laneman – Eesti NATOga liitumise korraldaja, kolonel

Valeri Saar – Eesti NATOga liitumise korraldaja, kolonel

Kotkaristi IV klass

Harri Ints – kaitseväelane, kolonelleitnant

German Kesa – kaitseväe arendaja, kolonelleitnant

Olev Kärk – sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Venda Luik – sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Roland Peets - piirivalveametnik, kolonelleitnant

Ahti Piirimägi – kaitseväelane, kaptenmajor

Igor Schvede – kaitseväelane, kaptenleitnant

Arnold Sinisalu – kaitsepolitseiametnik

Mati Sülluste – kaitseväelane, major

Riho Terras – kaitseväelane, major

Ove Urup-Madsen – Eesti-Taani kaitsekoostöö edendaja, major

Lauri Tapio Väättänen – Eesti kaitseväe nõustaja, kolonel, Soome

Kotkaristi V klass

Priit Andevei – taasiseseisvumisele kaasaaitaja

Jaan Arula – piirivalveametnik, vanemleitnant

Rene Brus – kaitseväelane, kapten

Endel Haas – sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Peeter Ivask – kaitseväelane, vanemleitnant

Aadu Jõgiaas – taasiseseisvumisele kaasaaitaja

Arvo Kallaste – taasiseseisvumisele kaasaaitaja

Uno Kaunis – sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Tarmo Laaniste – kaitseväelane, kapten

Gunnar Laev – sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Evald Laidvere – sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Risto Lumi – kaitseväelane, major

Rein Luup – sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Aleksei Maršalov – piirivalveametnik, kaptenmajor

Tõnu Miilvee – kaitsepolitseiametnik

Remi Milk – sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Vahur Murulaid – kaitseväelane, kapten

Janno Märk – kaitseväelane, leitnant

Tõnis Ojaberg – sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Ralf Palo – politseiametnik

Piret Pehme – politseiametnik

Enno Piirve – sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Arvo Putmaker – sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Meelis Ratassepp – kaitsepolitseiametnik

Kalev Reiljan – sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Viktor Rein – sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Vambola Remmel – sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Andrus Remmelgas – kaitseväelane, major

Uno Roosiväli – sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Leonhard Saar – sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Endel Sakson – sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Mihkel Salusoo – sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Hans Savisik – sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Artur Sild – sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Heete Simm – politseiametnik

Kaljo Sobik – sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Toomas Sullakatko – kaitseväelane, vanemleitnant

Hillar Tammiste – piirivalveametnik, kapten

Olev Tatar – sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Rene Teimann – kaitsepolitseiametnik

Urmas Tensing – piirivalveametnik, major

Ago Tikk – piirivalveametnik, kapten

Leopold Vahtra – sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Ludvig Vahtrik – sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Aivar Vilbre – kaitseväelane, major

Harald Võsu – sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Kotkaristi kuldrist mõõkadega

Arre Illenzeer – kaitseväelane, vanemveebel (postuumselt)

Kotkaristi kuldrist

Maido Jäämees – kaitseväelane, veebel

Kristian Kivimäe – kaitseväelane, nooremleitnant

Jyri Laats – sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Meelis Morell – kaitseväelane, vanemveebel

Augustin Poopuu – arhivaar, sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Margus Tooming – kaitseväelane, veebel

Ivar Uudikas – kaitseväelane, veebel

Kotkaristi hõberist

Aleksandr Bulavinov – politseiametnik

Viktor Hinn – politseiametnik

Urmas Lindmäe – politseiametnik

Avo Ostumaa – kaitseväelane, vanemveebel

Kotkaristi raudrist

Aleksandr Lüdikainen – politseiametnik

Arnold Matjašov – politseiametnik

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee