KARDETUD VÄLIKOMANDÖR: Šamil Bassajevi (39) nimega on seotud peaaegu kõik viimaste aastate suuremad terroriaktid Venemaal.Foto: Scanpix/AFP
Aadu Hiietamm 18. september 2004 00:00
Vastutuse kogu maailmas ülisuurt tähelepanu pälvinud ja veresaunaga lõppenud Beslani pantvangikriisi eest võttis enda peale tšetšeeni tuntuim välikomandör Šamil Bassajev. Nii selgub tšetšeeni iseseisvuslaste veebileheküljel www.kavkazcenter.com üles pandud avaldusest.

Võrgulehekülje toimetus sai Beslani pantvangitragöödiat puudutava pika ja põhjaliku elektronkirja ööl vastu 16. septembrit. Üles pandi see 17. septembril. Kirjale on alla kirjutanud Abdallah Šamil, mis on välikomandör Šamil Bassajevi võitlejanimi.

Bassajev väidab selles, et tema rühmitus Riyadus-Salihhin korraldas pantvangide võtmise operatsiooni Nord-West Beslanis ja pani toime ka kahe Vene reisilennuki õhkimise ja kaks viimast pommiplahvatust Moskvas.

Nõudmised Venemaale

Otseselt viis operatsiooni Nord-West Beslanis läbi teine märtripataljon polkovnik Orsthojevi juhtimisel. Sellesse kuulus 33 võitlejat: kaksteist tšetšeeni meest ja kaks naist, üheksa ingušši, kolm venelast, kaks araablast, kaks osseeti, üks tatarlane, üks kabardiin ja üks guraan.

Bassajevi sõnul nõudsid pantvangivõtjad sõja kohest peatamist Tšetšeenias ja Vene vägede sealt väljaviimist. Kui aga Vene president Vladimir Putin ei peaks rahu tahtma, siis tuleb tal kohe tagasi astuda.

Pantvangivõtjad lubasid, et niipea, kui Vene pool alustab nõudmiste täitmist, saavad pantvangid juua ja süüa ning kuni kümneaastased lapsed vabastatakse.

Bassajev kinnitab elektronkirjas, et Beslani koolimajas pantvangikriisi ajal käinud Inguššia ekspresidendile Auševile anti üle tema isiklik läkitus Putinile. Selle pidi Vene presidendile edastama Põhja-Osseetia president Dzasohhov.

Läkitus Putinile

30. augustiga dateeritud läkituses pöördus Bassajev Putini poole sinavormis: «Vladimir Putin, seda sõda ei alustanud sina, kuid sina võid selle lõpetada, kui sul jätkub De Gaulle’i mehisust ja otsustavust. Me pakume sulle vastastikku kasulikul alusel mõistlikku rahu, mille printsiip on «Iseseisvus julgeoleku eest».»

Muu hulgas lubas Bassajev, et Vene vägede väljaviimise ja Tšetšeeni Vabariigi Itškeeria iseseisvuse tunnustamise järel kohustub Tšetšeenia astuma SRÜsse ja jääma ühtsesse rublatsooni.

Šamil Bassajev tunnistab elektronkirjas, et pantvangide võtmine Beslanis lõppes kohutava tragöödiaga, kuid süüdistab selles Vladimir Putinit, kes andis käsu kooli ründamiseks, juhindudes soovist säilitada impeerium ja oma presidenditool. Seetõttu nõuab ta Beslani sündmuste avalikku juurdlust nii ÜROs kui ka Euroopa Liidus ning lubab sellele igakülgselt kaasa aidata.

Ta väidab, et Vene eriteenistused valmistusid algusest peale kooli ründamiseks ja lõpuks reedel, 3. septembril kell 13 ka alustasid rünnakut, mis tõigi kaasa tuhatkond surnut ja haavatut.

Kolm viga

Bassajevi elektronkirjas seisab, et ta tegi operatsioonis Nord-West kolm viga. Nii lootis ta, et osseedid koonduvad ja seisavad elava kilbina kooli ja vägede vahele, et Põhja-Osseetia president Dzasohhov on rohkem sõltumatu ja mehine inimene, et Putin on vähem julm inimene.

Šamil Bassajev väidab, et tšetšeenid kahetsevad Beslanis juhtunut, kuid lubab, et võitlust jätkatakse. «Meie vastu sõditakse ilma igasuguste reegliteta ning kogu maailma otsesel mahitusel. Meie ei ole seotud mingite asjaoludega ega kellegagi, ja me jätkame võitlust oma reeglite järgi, nii nagu meile sobib ja kasulik on.»

Ta meenutab ka, et Venemaa on Tšetšeenia sõjas hävitanud 250 000 rahulikku elanikku, kellest üle 40 000 olid lapsed.

Muu hulgas märgib välikomandör, et operatsioon Nord-West läks talle maksma 8000 eurot, kahe Vene reisilennuki õhkimine 4000 dollarit ja kaks viimast pommiplahvatust Moskvas 7000 dollarit.

Bassajev eitab elektronkirjas oma võitlejate seotust Osama bin Ladeni terrorivõrgustikuga al Qaeda. «Ma ei tunne bin Ladenit. Ma ei saa temalt raha, aga ma ei lükkaks seda tagasi,» kirjutab ta.

Reageeringud

Vene sõltumatu duumasaadik Vladimir Rõ˛kov ütles pärast Šamil Bassajevi elektronkirjaga tutvumist raadiojaamale Eho Moskvõ, et Beslani 1. keskkooli hõivanud terroristide poliitilised nõudmised olid ebareaalsed ja neid polnud võimalik täita. «Nii Venemaa kui ka muu maailm pole täna võimeline kujutama iseseisvat Tšetšeeniat näiteks sellesama Bassajevi juhtimisel.»

Vene president Vladimir Putin teatas eile Moskvas linnapeade rahvusvahelisel kohtumisel, et Venemaa teeb tõsiseid ettevalmistusi ennetavate löökide andmiseks terrorismivastases võitluses. Ta hoiatas ka, et Lääne eestkostev ja poputav suhtumine terrorismi on võrreldav kaasosalusega.

Karm oli ka USA reageering. Beslani pantvangidraama eest vastutuse võtnud Tšetšeeni välikomandör Šamil Bassajev ei ole eksisteerimist väärt, ütles eile USA asevälisminister Richard Armitage. «Inimene, kes kasutab süütuid poliitilistel eesmärkidel, ei ole väärt, et eksisteerida seda tüüpi ühiskonnas, kus me elame,» vahendas Poolat külastava aseministri arvamust AFP/BNS.

Tasub meenutada, et ametlik Moskva kinnitas juba mitu päeva tagasi, et Beslani pantvangidraama korraldas kurikuulus välikomandör Šamil Bassajev.

«Ma tean kindlalt, et Bassajev juhatas otseselt seda operatsiooni,» ütles Lavrov usutluses araabia telekanalile Al-Jazeera.

Ta oli ühtlasi veendunud, et läbirääkimised tšetšeeni iseseisvuslaste juhi Aslan Mashadovi ja välikomandör Šamil Bassajeviga ei aitaks sõda Tšetšeenias lõpetada. «See tähendaks Venemaale sõjas terrorismiga allajäämist. Mis tahes läbirääkimised nende tegelastega ja lootuse tekitamine, et need isikud saavad Tšetšeenias mingit poliitilist rolli etendada, tähendaks, et neile antakse võimalus jätkata oma terroristlikku tegevust Vene Föderatsiooni teiste osade suhtes,» rõhutas Lavrov.

Vene võimud panid 8. septembril välja 300 miljonit rubla (ümmarguselt 10 miljonit dollarit) preemiat, mis makstakse sellele, kes aitab Mashadovit ja Bassajevit tabada.

Server Vilniuses

Väärib tähelepanu, et tšetšeeni iseseisvuslaste veebilehekülge www.kavkazcenter.com, millel Bassajevi elektronkiri avaldati, teenindab Vilniuses ühes erakorteris asuv server. BNSi andmetel kuulub korter tuntud teisitimõtlejale ja nõukogude poliitvangile Viktoras Petkusele.

Venemaa on korduvalt nõudnud Leedu võimudelt tšetšeeni iseseisvuslaste veebikülje tegevuse lõpetamist.

Leedu julgeolekuamet palus eelmisel nädalal ajakirjandus-eetika komisjonil anda hinnang, kas Leedu serveris asuv tšetšeeni iseseisvuslaste veebilehekülg propageerib terrorismi ja rahvustevahelist vihavaenu.

Eile pärastlõunal teataski Leedu peaminister Algirdas Brazauskas, et riigikaitsenõukogu otsusel tšetšeeni iseseisvuslaste veebilehekülge teenindav server suletakse.

Šamil Bassajev – eluloolisi fakte

Venemaa kardetuim mees, tšetšeeni välikomandör Šamil Bassajev on sündinud 1965. aasta jaanuaris Vedenos Tšetšeenias.

Poliitikuna kandideeris ta 1991. ja 1997. aastal edutult Tšetšeenia presidendiks. Ülemaailmselt tuntuks sai ta 1995. aasta juunis, mil juhtis Lõuna-Venemaal Budjonnovskis haigla ründamist ja pantvangide võtmist. Pantvangide vabastamise operatsioonis hukkus üle saja inimese, kuid Moskva ja Groznõi alustasid läbirääkimisi, mis viis järgmisel aastal esimese Tšetšeenia sõja lõpetamiseni.

1999. aastal ründas Bassajev oma võitlejatega Dagestani. See rünnak ja mitme elumaja õhkulaskmine Venemaal olid peamised ajendid, mis sundisid Venemaad alustama 1999. aasta sügisel teist Tšetšeenia sõda. Selle sõja harjal valis vene rahvas 2000. aasta märtsis presidendiks Vladimir Putini.

Šamil Bassajev jäi ilma 2000. aasta algul Groznõi piiramisrõngast põgenemisel labajalast. Hiljem on Vene sõjaväejuhid teatanud korduvalt Bassajevi tapmisest, kuid kõik need teated on osutunud ekslikuks. Ta on enda peale võtnud peaaegu kõigi suuremate terroriaktide korraldamise Venemaal, sealhulgas näiteks Moskva muusikaliteatris pantvangide võtmise 2002. aasta oktoobris ja Tšetšeenia Moskva-meelse presidendi Ahmad Kadõrovi tapmise tänavu 9. mail Groznõi staadionil.

Washington kuulutas 2003. aasta augustis Šamil Bassajevi ka Ameerika Ühendriikide julgeolekule ohtlikuks ja määras talle finantssanktsioonid, sealhulgas varade külmutamise. «Bassajev on sooritanud või võib sooritada terroriakte, mis ohustavad USA kodanike ja riigi julgeolekut, USA välispoliitikat või majandust,» ütles välisminister Colin Powell.

Šamil Bassajevil on ametlikult kaks naist ja kaks last, poeg ja tütar. Huvitav on teada, et nooruses on ta mänginud jalgpalli Groznõi Terekis, mis tänavu startis edukalt UEFA karikasarjas.