Uudised
30. detsember 1997 00:00

Rahvusvaheline telekompanii ähvardab ETV peadirektorit kohtuga

URMAS SEAVER

Rahvusvaheline telekompanii Warner Bros ähvardab ETV peadirektorit Toomas Leppa kohtuga, kui viimane levitab ekslikult riigitelevisiooni saabunud Warner Brosi faksi, kus telekompanii teatab TV 1-le telekanali võlgadest.

22. detsembril ekslikult ETV-sse saadetud faksis teatas telekompanii Warner Bros, et TV 1 on nelja teleseriaali eest kompaniile võlgu 28 400 dollarit. Eile pärastlõunal saabus Toomas Lepale aga uus Warner Brosi faks, mille järgi 22. detsembri teates sisalduv info on väär ja TV 1 ei ole rahvusvahelisele telekompaniile võlgu. "See oli kompuutri eksitus," seisab faksis.

Warner Brosi viitsepresidendi Richard Milnesi allkirjastatud sõnumis teavitatakse Toomas Leppa, et kui ta levitab ekslikult tema kätte sattunud teavet, on telekompanii sunnitud pöörduma juristide poole.

Toomas Lepp teatas meediakanalitele TV 1 võlgnevusest Warner Brosile pärast seda, kui erakanal ostis firmalt Primetime ära teleseriaali "Kodus ja võõrsil", mida siiani on näidanud riigitelevisioon.

TV 1 programmi direktori Jüri Piheli sõnul pakkus Primetime menukat teleseriaali TV 1-le ise. "ETV magas õige aja lepingu pikendamiseks maha ja Primetime pakkus meile "Kodus ja võõrsil" seriaali," lausus Pihel. "Tegime seejärel oma pakkumise."

Lepp peab TV 1 juhtide sellist väidet ilmselgeks valeks ja kinnitab, et TV 1 tahtis seriaali "Kodus ja võõrsil" osta juba kevadel. "Teatasime lepingu pikendamise soovist Primetimeile (PTA-le) 3. novembril," märkis Lepp, kelle sõnul mingist "mahamagamisest" ei saa rääkida.

Vastus PTA-lt tuli alles kuu aja pärast, 11. detsembril. Seal öeldakse, et riigitelevisiooni pakkumist ei võeta vastu, kuna viimastel nädalatel on PTA saanud sarja kohta pakkumise ka ühelt teiselt Eesti telekanalilt, mille tingimused on PTA-le märgatavalt soodsamad kui leping ETV-ga.

22. detsembril teatas PTA riigitelevisioonile, et seriaal on müüdud konkureerivale Eesti telekanalile, sest see ületas ETV pakutu.

Lepp peab levitajafirma Primetime poolt pikka aega ETV-s jooksnud Austraalia telesarja "Kodus ja võõrsil" ülepakkumisega müümist TV 1-le kogu maailma teleturu praktikas tavatuks.

"Selline ebaeetiline käitumine mõistetakse hukka kõigis Euroopa riikides," kinnitas Lepp. "Samuti pärsib selline käitumine televisiooni arengut Eestis üldse, sest hind, mida TV 1 pakub ühe 23-minutilise osa eest, on ebanormaalne Eesti-suurusele turule. Need hinnad lähevad lõpuks üle ka teistele kommertskanalitele."

TV 3 peadirektori Andres Jõesaare sõnul on ta TV 1 käitumises äärmiselt pettunud. "Rahvusvaheliste tavade järgi ei osteta teistelt kanalitelt üle seriaale," märkis Jõesaar. "See aitab ära hoida mõttetut raharaiskamist." Jõesaare sõnul võib selline hinna kruvimine telekanalitele hiljem valusalt kätte maksta.

TV 1 rikub ringhäälinguseadust

TV 1 edastab satelliidi Telenor kaudu kodeerimata signaali, millega telekanal rikub ringhäälingu seadust.

"Viis, kuidas TV 1 edastab signaali, pole vastavuses ringhäälingu loa tingimustega," ütles Sõnumilehele kultuuriministeeriumi asekantsler Urmas Sõgel. Asekantsleri sõnul pole aga loakomisjon telekanali seaduserikkumise suhtes veel lõplikku seisukohta võtnud. "Teeme seda, kui TV 1 esitab meile oma lepingu satelliitfirmaga," märkis Sõgel. "Võib-olla on telekanalil satelliitfirmaga leping, et signaali peab edastama kodeeritult. Ega Sõnajalg (TV 1 peadirektor Oleg Sõnajalg - SL) saa ju ise signaali kodeerida."

Elekterside inspektsiooni peadirektori Jüri Jõema sõnul saab iga antenni katusele pistnud inimene tüüneri abil kodeerimata signaaliga edastatud saateid vaadata. "Kodeeritud signaali puhul saavad seda vastu võtta ainult telekanali enda vastuvõtjad ja saatjad," lausus Jõema.

TV 1-l on aga vaid regionaalne ringhäälinguluba, millega on telekanalil asekantsler Sõgeli sõnul õigus näidata oma saateid 80%-le Eesti elanikkonnast. Kodeerimata signaali korral näevad saateid aga ka inimesed, kes ei sõltu TV 1 saatjatest ja telekanali saadete tegelik leviala pole seega vastavuses ringhäälingu loa tingimustega.

TV 1 programmi direktor Jüri Pihel ei eitanud, et Telenor saadab kodeerimata signaali. "Me ei saa sinna hetkel midagi parata, kuid jaanuari esimesest või teisest nädalast muutub signaal kodeerituks," lubas ta. Piheli sõnul sõlmis TV 1 satelliitfirmaga kokkuleppe kodeeritud signaali edastamise kohta, kuid tehnilistel põhjustel on signaal jäänud siiani veel kodeerimata.

Pihel märkis, et TV 1 on elekterside inspektsiooniga signaali probleemidest rääkinud ja tõenäoliselt ootab telekanalit seaduserikkumise eest rahaline trahv.

Riigitelevisiooni ja erakanalite vahelise reklaamilepingu sõlmimise ajal ETV juhi Toomas Lepa, TV 3 peadirektori Andres Jõesaare ja TV 1 juhtivate vendade Sõnajalgade vahel valitsenud üksteisemõistmine on asendunud teineteise süüdistamisega ebaeetilises käitumises.

VAMBOLA SALUPUU foto