Eesti uudised

Indrek Tarand nimetab Kristiina Ojulandi valetajaks 

Jaan Väljaots, 26. november 2002 00:00
TAHAB TAGASI: Indrek Tarand on seisukohal, et tema vallandamise otsus ei ole proportsioonis tema pattudega.Foto: Mati Hiis
«Sellised valed ma vaidlustangi!» paukus jahimeeste seltsi juht, valitsuse korraldusega välisministeeriumi kantsleri kohalt minema löödud Indrek Tarand eilsel kohtuistungil, viidates vallandamise aluseks olnud minister Ojulandi väidetele.

Eile Tallinna halduskohtus ligi kuus tundi kestnud kohtumaratoni lõpuks tunnistas Tarand piltlikult: «Kui abielu on lõhki, siis on ta lõhki.» Ent nõudis sellegi poolest enese tööle ennistamist ja 32 750 krooni suurust kuupalka välisministeeriumist eemal oldud aja eest.

Ojuland otsis vallandamiseks ettekäänet

Kogu kohtuistungit teatraalsete grimasside ja ˛estidega ilmestanud Tarandi sõnul eelnes tema vallandamisele 23. juulil pidev töökeskkonna survestamine alates veebruarist, mil välisministriks sai Kristiina Ojuland.

«Igal tööpäeval leidis ta mingi ettekäände, et kutsuda mind enda kabinetti ja rääkida lahkumisest,» märkis Tarand. Põhjenduseks oli väide, et mees on liiga kauaks ühe koha peale jäänud, ja tegu on koalitsiooni poliitikaga. Tarandit häiris uue ministri kaadripoliitika, mis seiskas nelja kuuga senise saadikute rotatsioonisüsteemi. Vahemeheks asunud keskkonnaminister Kranich pakkunud Tarandile enesele pehmet maandumist mõnes välisesinduses, kuid perre sündinud teise lapse tõttu polnud too sellest huvitatud.

Nii viitabki Tarand, et suvist ägedat vaidlust Ojulandiga Sangaste lossis ja joobes autojuhtimist kasutati temast kiirema vabanemise ettekäändeks (koostöö sobimatuse tõttu võinuks minister vabastada kantsleri aasta möödudes 28. jaanuaril 2003).

«Kas see ei sarnane mitte veidi laimu ja valega, mille eesmärgiks on viia valitsuse liikmete siseveendumus vajaliku otsuseni,» rõhutas Tarand kohtus asjaolu, et Sangaste intsidendist rääkides väitis Ojuland valitsuse liikmetele algul, et kähmlus polnud ainult vaimne, vaid ka füüsiline. Tarand eitas veel kord (sügava ohkega), et ta oleks kasutanud väljendit «vene lits». Samuti nimetas Tarand valeks Ojulandi väidet, et minister on talle teinud korduvaid märkusi joomingu jääknähtudega tööle ilmumise pärast.

Valitsuse kabinetiistungi eriti salajane osa

Tarandit esindav advokaat Uno Veering esitas valitsuse korralduse tühistamiseks 17 argumenti. Üks peamisi neist oli asjaolu, et Tarandile ei antud võimalust osaleda ega anda selgitusi tema küsimust arutanud valitsuse istungil.

Valitsust esindanud jurist Heli Raidve pareeris seda asjaoluga, et Tarand oli saanud piisavalt sõna selgituseks valitsuse istungile eelnenud kabinetiistungil.

Ka nimetatud kabinetiistung ei pääsenud Veeringu kriitikast, sest niigi kinnise ja salajase kabinetiistungi osa, kus tunnistusi andis Sangaste intsidenti kõrvalt näinud asekantsler Väino Reinart (kinnitades, et Tarandi väljendid olid solvavad ja väärisid vabandamist), oli arusaamatul põhjusel veel ekstrasalajane. See puudus esialgsest stenogrammist ja oli salvestatud eraldi kassetile, mis võimaldab selle tõendi usaldusväärsuse kahtluse alla seada.

Ehkki välisminister Ojulandi algses Tarandi vabastamise taotluses on keskendutud Sangaste solvangule, kinnitas valitsust esindav jurist, et arutelu käigus kaldus ebaväärika teo raskuskese joobes autojuhtimisele, mida Tarand pole vaidlustanud. Kui Raidve tsiteeris valitsuse istungil sõna võtnud siseministrit Ain Sepikut, kel oleks Tarandi ametisse jätmise korral raske silma vaadata joobe pärast vallandatud politseinikele, siis kinnitas Tarand, et võib tuua mitu näidet, kus varasemate teenete tõttu on patustajad tööle jäetud.

Enda teenete tõenduseks esitas Tarand tänukirju välisdiplomaatidelt. Valitsuse esindaja nimetas neid sisulise tähenduseta viisakusavaldusteks. Küll pidas Heli Raidve vajalikuks märkida, et Buckinghami palee esindaja tänukirjast olid jäetud tõlkimata read: «ootan kohtumist, et saaks osta Sulle õlle või kaks».

Kohus teatab otsuse 18. detsembril.ˇ

Tarandi vallandamise kronoloogia

28. jaanuar. Pärast kolmikliidu lagunemist saab Toomas-Hendrik Ilvese asemel välisministriks Kristiina Ojuland.

10.-11. juuli. Välisministeeriumi seminari järgsel koosviibimisel Sangastes toimub öösel Tarandi ja Ojulandi vahel terav, solvava alatooniga sõnavahetus.

12. juuli. Politsei peatab Tallinnas varahommikul Lätist välisministeeriumi suvepäevadelt naasnud Tarandi. Roolis istunud Tarandi joobeks mõõdavad arstid 1,07 promilli. Enese sõnul istus Lätis õlut joonud Tarand autorooli vaid piiripunkti läbimiseks ja Tallinnas, arvates, et joove on lahtunud. Politsei karistas teda hiljem 4260kroonise trahviga.

16. juuli. Ojuland teatab valitsuse kabinetiistungil Tarandi joobes autosõidust. Justiitsminister Rask pärib Ojulandilt ajakirjandusse jõudnud Sangaste intsidendi kohta. Ojuland väidab, et konflikt arenes füüsilise kähmluseni.

23. juuli. Vabariigi kinnisel kabinetiistungil kell 9 annavad juhtunu kohta selgitusi Ojuland ja Sangastes viibinud asekantsler Reinart. Mõlemad möönavad, et füüsilist kähmlust ei olnud. Reinarti sõnul olid Tarandi väljendid solvavad. Sõna selgitusteks saab ka Indrek Tarand.

Vabariigi kinnisel kabinetiistungil kell 10 langetatakse ühehäälne otsus kantsler Tarand teenistusest vabastada.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee