ETV loobus reklaamist

18. november 1997 00:00

URMAS SEAVER

Eesti Televisioon (ETV) ja kommertskanalid kirjutasid eile alla lepingule, mille järgi riigitelevisioon ei näita alates uuest aastast kuni 1999. aasta septembrini eetris reklaami.

Millise summa eest Kanal 2, TV 1 ja TV 3 reklaamiaja riigitelevisioonilt ostsid, ei soovinud lepingu osapooled eile avalikustada. Kindlasti on see üle 41 miljoni krooni, mida ETV kavandas 1998. aastal reklaami müügi eest saada.

ETV peadirektori Toomas Lepa sõnul jäävad uuest aastast erandina ekraanile alles reklaamid, mille kohta on varem sõlmitud lepingud ja mille eest on vähemalt ka osaliselt tasutud. Selliseid reklaamilepinguid on sõlmitud kaheksale saatele, milledest Lepp nimetas "Õnne 13", "M-Klubi" ja samuti taliolümpiamängude ülekannetesse müüdud reklaamiaega. Viimane reklaamileping kehtib järgmise aasta juunini ja uusi lepinguid riigitelevisioon sõlmida ei tohi.

Eile allkirjastatud lepingu järgi võib ETV edastada oma saateid tutvustavat ja saadete tegemist rahastanud sponsorite reklaami ning anda teavet kultuuri- ja heategevusürituste kohta. Kokku on ETV-l tuleval aastal kavas eetrisse anda 230 tundi reklaami, millest soovitav sponsorreklaami aeg moodustaks 0,86 protsenti.

Leping sõlmiti 1999. aasta 31. augustini, sest nii kaua kehtivad TV 3 ja Kanal 2 rinhghäälinguload. "Siis peab kas uue lepingu sõlmima või mingi alternatiivse finantsallika leidma, muidu peab taas reklaami näitama hakkama," ütles Lepp.

TV 3 tegevjuht Andres Jõesaar lausus Sõnumilehele, et kuigi ETV reklaamist loobumise hind on väga kõrge, on see Eesti teleturu korrastamiseks hädavajalik. "Toimima hakkab mudel, millest 1992. aastal RTV ja Reklaamitelevisiooniga alustades unistasin," märkis ta. "Kaugemas tulevikus peaks ETV olema rahastatud vaid riigielarvest." Jõesaar lisas, et uuest aastast reklaamihinnad tõusevad, sest praegu on need ebanormaalselt madalad.

TV 1 peadirektori Oleg Sõnajala sõnul hakkab lepingust johtuvalt teleturul valitsema aus konkurents. "Praegune olukord käib vastu elementaarsetele arusaamadele ausast konkurentsist," lausus Sõnajalg. "Loodame teenida makstava raha tagasi juba järgmisel aastal, kuid oleme valmis ka riskima, et seda ei juhtu. Oodatud ja vajalik on leping igal juhul."

Kanal 2 juhatuse esimehe Ilmar Taska sõnul teevad erakanalid lepingule alla kirjutades suure kompromissi, sest makstav summa on väga suur. "Iseenesest on aga leping positiivne nähe," märkis Taska. "Lõpuks hakkab raha voolama ka erakanalitesse ja me saame hoida reklaami müümisel hinnataset ega tee allahindlusi, mida ETV tegi. Kas makstava raha saame ka tagasi, näitab tulevik."

Ringhäälingunõukogu esimees Paul-Eerik Rummo ütles Sõnumilehele, et ühe võimalusena näeb ta ette, et 1999. aasta septembrist rahastatakse ETV-d vaid riigieelarvest. "Eelarvest riigitelevisioonile eraldatud summa on olnud juba mitu aastat kinni külmutatud," lausus Rummo. "Ettekäändeks on toodud, et tegu on kommertskanaliga ja seda pole vaja rohkem toetada. Kui reklaami eetris pole, ei ole ka sellist ettekäänet."

VAMBOLA SALUPUU foto

Ringhäälingunõukogu esimees Paul-Eerik Rummo ja ETV peadirektor Toomas Lepp viisid eile ETV ja erakanalite vahel sõlmitud lepinguga teoks varasemad lubadused viia reklaam avalik-õiguslikust televisioonist välja.