Uudised

Aivo Kapteni kriminaalkaristus jäi jõusse  

28. oktoober 1997 00:00

MARTIN PAU

Tartu ringkonnakohus otsustas eile jätta jõusse linnakohtu 31. juuli otsuse, millega karistati aastase vabadusekaotusega tingimisi Tartu üksik-jalaväepataljoni operatiivgrupi ülema kohusetäitjat Aivo Kaptenit, kelle eestvõttel hõivati mullu põllumajandusülikooli peahoone.

Ringkonnakohtule esitatud apellatsioonis nõudsid Kapten ning vandeadvokaat Jaan Tedder linnakohtu otsuse tühistamist ning kriminaalasja tagasisaatmist esimese astme kohtusse. Apellandid põhjendasid taotlust protsessinormide olulise rikkumisega.

Tedderi väitel polnud Kaptenile eeluurimisel tagatud õigus kaitsele ning tõlgitud kõiki võõrkeelseid eeluurimisel käsitletud materjale. Veel märkis Tedder, et kaitsja taotluse üle saata Kapteni kriminaalasi lisauurimisele otsustas linnakohus nõupidamistuppa minemata ning seega oma määrust piisavalt motiveerimata.

"Kapteni toimikus on venekeelseid materjale," viitas Tedder. "Pole tähtis, kas ta valdab vene keelt või mitte. Tema käest isegi ei küsitud seda eeluurimisel. Aivo Kapten võib väita, et ta ei saanud aru, milles teda süüdistatakse."

Prokurör Tatjana Vassilevskaja väitis, et apellandid on apellatsiooniseadustikku vääralt tõlgendanud ning nende viide protsessinormide olulisele rikkumisele eel- ja kohtulikul uurimisel pole põhjendatud.

"Toimikus on küll venekeelseid materjale, kuid kohtualune oleks pidanud vajadusel kohe ise tõlget paluma," leidis Vassilevskaja.

Aivo Kapten märkis, et tema kriminaalasja tingis Eesti seadustiku vastuolulisus. Ta lisas, et kummalisel kombel pole teda süüdistatud Kaitseliidus ja kaitseväes kehtivate määrustike alusel. "Olen lähtunud oma tegevuses pidevalt Eesti kaitseväe normatiivaktidest ja pole nendega kunagi vastuollu läinud," kinnitas mees.

Tartu ringkonnakohus avaldab motiveeritud kohtuotsuse 3. novembril.

Kaitseliidu Tartu maleva ekspealiku Aivo Kapteni hinnangul on tema kriminaalasja põhjustanud Eesti seadustiku vastuolulisus.

AAVO JUUSI foto

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee