Foto: Politsei- ja piirivalveamet
Eesti uudised
20. november 2023 10:25

OHTLIK JUHTUM: Ohutusjuurdluse keskus uurib parvlaeva Amalie kreeni vajumist (3)

9. novembril 2023 Liivi lahel toimunud parvlaeva Amalie lastinihke esialgse hindamise otsuse alusel algatas Ohutusjuurdluse keskus ohtliku juhtumi ohutusjuurdluse.

Vastavalt meresõiduohutuse seadusele (§ 69’ lõige 4) on ohtlik juhtum sündmus või sündmuste jada, mis ei ole laevaõnnetus ja mis on aset leidnud seoses laeva kasutamisega ning mis ohustab, või juhul, kui ei rakendata meetmeid, võib kahjustada laeva, selle pardal asuvaid inimesi või teisi inimesi või keskkonda.

Tulenevalt laeva tüübist ja lastist (reisijad ja veeremlast) ning 9. novembril valitsenud ilmaoludest oleks parvlaeva Amalie ohtlik juhtum võinud kujuneda vajalike meetmete rakendamata jätmisel raskete tagajärgedega laevaõnnetuseks, mistõttu otsustati tulevikus sarnaste juhtumite võimalikuks vältimiseks alustada ohutusjuurdlust.

Ohutusjuurdluse Keskus moodustas juhtumi ohutusjuurdluse läbiviimiseks ohutusjuurdluskomisjoni.

Ohutusjuurdluse Keskus (OJK) on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi struktuuriüksus. OJK viib läbi laevaõnnetuste ohutusjuurdlust väga raskete laevaõnnetuse suhtes, mis on seotud Eesti riigilippu kandva laevaga, leiab aset Eesti territoriaalvetes või on seotud Eesti Vabariigi muude oluliste huvidega. Ohutusjuurdluse ülesanne on selgitada välja laevaõnnetuste asjaolud, põhjused ja tagajärjed ning ohutusjuurdluse tulemuste põhjal kavandada laevaõnnetuste vältimise meetmed. OJK ei tegele süü ja vastutuse küsimustega.