Foto: Mati Hiis
Eesti uudised
18. september 2023 08:54

Õpetajad pöördumises valitsuse poole: ülikõrge inflatsiooni tõttu on meie töötasu tegelikkuses vähenenud (9)

Õpetajate kõneisikud pöördusid 17. septembril peaminister Kaja Kallase ja rahandusminister Mart Võrklaeva poole palvega austada 2024. aasta riigieelarve tegemisel valimisprogrammide põhjal sündinud koalitsioonilepingus avalikkusele haridus- ja teadusvaldkonnas antud lubadusi.

Õpetajate ühenduste võrgustiku koordinaatori Madis Somelar ütles, et õpetajate kõneisikud palusid kinni pidada lubadusest tõsta nelja aastaga õpetajate palk 120%-le keskmisest palgast. „Kuna paljud õpetajad mõistavad, et riigi rahaline olukord on keeruline, pakkusime lahenduseks, et 2024. aastal suureneb õpetajate alampalk reaalpalgana vähemalt mõne protsendi ulatuses. Eesti õpetajate nominaalpalk on küll hiljuti tõusnud, kuid ülikõrge inflatsiooni tõttu on õpetajate töötasu tegelikkuses vähenenud. Samas palusime, et paralleelselt esitatakse nägemus, kuidas 2027. aastaks tõuseb õpetajate töötasu ilma ületunnitööta 120%-ni keskmisest palgast. Koalitsioonilepingus on lubatud luua haridustöötajate karjäärimudelid koos asjakohase koormusarvestuse ja palgamudeliga. Palusime, et nimetatud mudelid töötataks välja hiljemalt 2024. aasta varakevadeks. Nimetatud tegevuste eesmärk on vältida pädevate õpetajate lahkumist õpetajatöölt, toetada eestikeelsele õppele üleminekut ning hoida ära õpetajate järelkasvu põua süvenemist.“

Eesti Matemaatika Seltsi Koolimatemaatika Ühenduse esindaja Raili Vilt: „Palusime austada ülikoolidega sõlmitud kokkulepet, et riik suurendab kõrghariduse tegevustoetust järgneval kolmel aastal 15%, ning austada lubadust, et riik investeerib avalikke vahendeid teadus- ja arendustegevusse 1% SKP-st. Kõrgkoolide rahastamine peab tagama teadmusühiskonna jätkusuutlikkuse. Ühiskonna valitsemine peab olema kõigis aspektides teaduspõhine. Ka õpetajate järelkasv sõltub paljuski kvaliteetsest erialasest kõrgharidusest ja õpetajakoolitusest.“