Saint-Gobain Sekurit Service Eesti 27. jaanuar 2023 10:55

Vastavalt Jäätmeseadusele, teavitab Saint-Gobain Sekurit Service Eesti probleemtoodete tagastamise võimalustest.

Kasutatud autoklaasid ja nende lisad on probleemtooted. Need küll ei sisalda ohtlikke aineid, kuid neid tuleb kasutada sihtotstarbeliselt ja nende jäätmeid tuleb keskkonna säästmise eesmärgil käidelda parimal võimalikul moel.

Saint-Gobain Glass Estonia SE äriüksusest Sekurit Service Eesti esindusest ostetud autoklaasid ja nende lisad ning nendest tekkinud jäätmed tuleb koguda olmejäätmetest eraldi. Kasutatud jäätmed tuleb viia vaid selleks ettenähtud kohtadesse.

Saint-Gobain Glass Estonia SE äriüksusest Sekurit Service Eesti esindusest ostetud tooteid või neist tekkinud jäätmeid võetakse vastu kõigis Sekurit Service Eesti ja GLASSDRIVE´i esindustes.

1.     Tallinnas, Peterburi tee 38/3, Telefon: +372 699 6200

2.     Tartus, Ringtee 58, Telefon: +372 742 5895

Asjakohast informatsiooni leiab internetiaadressidelt: www.glassdrive.ee ning www.sekurit-service.ee

Mujalt soetatud probleemtooted võetakse vastu jäätmejaamades vastavalt jäätmejaama korrale ning tingimustele.

Sekurit Service Eesti tegeleb autoklaaside ja nendega seotud toodete, klaasiliimide, tööriistade ja lisatarvikute tarnimisega sõidukite järelturule. Klaasi toodab ettevõte Saint-Gobain Sekurit. Sekurit Service Eesti, mis asutati aastal 1991, on nüüdseks aktiivne 26-s riigis ja turustame üle 3 miljoni klaasi igal aastal.

Saint-Gobain arendab, toodab ja müüb innovaatilisi materjale ning lahendusi, mis on meie kõigi heaolu ja tuleviku võtmekomponendid. Neid võib leida kõikjal meie ümber, elamises ja igapäevaelus: hooned, transpordivahendid, infrastruktuur ja paljud tööstusharud. Kõik see pakub mugavust ning ohutust, lahendades samas säästva ehituse, ressursitõhususe ja kliimamuutuste väljakutseid. Saint-Gobain on esindatud 76 riigis, kus töötab 166 000 töötajat.