Maarjamäe memoriaalFoto: Tiina Kõrtsini
Ohtuleht.ee 23. november 2022 13:54

Riigikantselei avalikustas kolmapäeval punamonumentide töörühma nimekirja Eestis paiknevatest mälestusmärkidest ja hauatähistest, millest osa tuleb avalikust ruumist eemaldada.

Vabariigi valitsus on otsustanud teisaldada okupatsioonisümbolitega monumendid Eesti avalikust ruumist.

Riigikantselei töörühm on kokku kogunud ja kaardistanud 322 okupatsioonivõimu sümboleid kandvate hauatähiste ja mälestusmärkide info, millest 78 punamonumenti võivad avalikku ruumi alles jääda.

Maarjamäe memoriaali kohta jättis töörühm hinnangu andmata ja leidis, et selle saatus vajab eraldi diskussiooni.

„Kaardistatud objekt Maarjamäe memoriaali kompleksi terviku hindamiseks peaks võimalusel toimuma avalik diskussiooni, mille käigus saaks välja pakkuda ka kompleksi tulevikule alternatiivseid lahendusi. Tulevaste võimalike arutelude puhul on väga oluline lähtekoha määratlemine: kas arutletakse, mida teha „nõukogude Eesti maastikuarhidektuuri parima näitega“ või rüüstatud kalmistuga. Faktilist olukorda, et tegu on Saksa sõjaväe rüüstatud kalmistuga, kuhu on maetud ka Eesti sõjaväelasi, peaks igal juhul arvestama. Käesoleval hetkel jätavad komisjoni liikmed tänase kompleksi osas hinnangu kujundamata. Samas on töörühma liikmed seisukohal, et Tallinna kaitsmisel osalenud ning Tallinna nime kandvate Punaarmee väeosade mälestusmärgid võib Maarjamäe kompleksi terviku käsitlemisest eraldada ning need tuleb eemaldada,“ seisab aruandes.

Töörühma moodustas riigisekretär juuni lõpus ning see lõpetab tegevuse 30. novembril.

Loomise hetkel sai töörühmale antud suunis kõrvaldada või asendada avalikus ruumis olevad okupatsioonivõimu sümboolikat kandvad mälestusmärgid või hauatähised aasta lõpuks.