Foto: Kuvatõmmised videost (facebook.com/kriminaalpolitsei)
Ohtuleht.ee 21. november 2022 20:18

Pühapäeval, 20. novembril pidasid keskkriminaalpolitsei koos FBI-ga ühisoperatsiooni käigus Tallinnas kinni inimesed, keda kahtlustatakse kelmuses ja rahapesus. Kahtlustuse kohaselt on kannatanutele tekitatud enam kui poole miljardi dollarini ulatuv kahju.

Uurimises praeguseks kogutud info kohaselt lõid kahtlustatavad, Sergei Potapenko ja Ivan Turõgin, Ponzi skeemina toimiva ettevõtte, seisab PPA pressiteates. Inimesi kutsuti investeerima krüptokaevandusse HashFlare. Kahtlustuse kohaselt kasutati investeeringutena saadud raha mittesihipäraselt ega arendatud krüptoraha, millesse inimesed investeerisid. Ettevõttel oli sadu tuhandeid kliente üle maailma ning võimalik kahjusumma on kahtlustuse kohaselt üle poole miljardi euro. Kuritegelikul teel saadud tulu legitimeerimiseks osteti kinnisvara ja kasutati riiulifirmasid.

Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juht Oskar Gross rääkis, et kahe riigi koostöös läbi viidav uurimine on olnud pikaajaline ja väga mahukas.

„Selle uurimise mastaapi ilmestab, et tegemist on teadaolevalt ühe suurima kahjusummaga kelmuse uurimisega Eestis. Praeguseks on kogutud piisavalt tõendeid, et kahtlustatavad kinni pidada. Selles uurimises on olnud väga oluline roll rahvusvahelisel koostööl, sest oleme algusest peale teinud USA kolleegidega koostööd,” kirjeldas Gross.

Gross kinnitab, et politsei tähelepanu on krüptovaldkonnale suunatud, näiteks alles oktoobri alguses pidas keskkriminaalpolitsei kinni investeerimiskelmuses kahtlustatavad, kes olid seotud virtuaalvääringuga Dagcoin.

„Vaieldamatult on krüptorahaga seotud uurimised keerulised ja võtavad kaua aega, kuid õiguskaitseasutused teevad kõik võimaliku, et neid kuritegusid lahendada. On mitmeid seaduslikke viise, kuidas krüptoraha valdkonnas ettevõtlusega tegeleda ning pettustel ei ole kohta,“ lisas Gross.

Riigiprokurör Vahur Verte sõnul on õiguskaitseasutuste eesmärk kuritegude toimepanemist pärssida ning õigusrahu taastada.

„Kuritegevus ei tohi ära tasuda ning õiguskaitseasutused tegutsevad selle nimel, et need, kes kuriteo läbi kannatada saanud on, ka menetluse tulemusel oma vara tagasi saaksid. Tehnoloogilised võimalused on avardanud ka kelmide kuritegelike eesmärkide täitmist ning seetõttu tuleb enne oma vara kellelegi usaldamist teha põhjalikku eeltööd, sest sarnase kogemusega inimesi võib olla kõikjal maailmas. Eesti on rahvusvaheliselt hinnatud koostööpartner ning teeme tihedat koostööd erinevate riikide ametkondadega, kuid sellest hoolimata on oma vara hoida lihtsam, kui seda kriminaalmenetluste ja kohtuprotsesside kaudu tagasi saada.“

Eestis toimusid kinnipidamised ja läbiotsimised USAs käimasoleva kriminaalmenetluse raames. Politseioperatsiooniga on seotud üle saja politseiniku, sealhulgas ligi 15 USA föderaalametnikku.

USA ametivõimud taotlevad kahe kahtlustatava vahistamist eeluurimise ajaks ning kahtlustatavate väljaandmist.

Kahtlustuse esitas Washingtoni osariigi lääneringkonna kohus 27. oktoobril ja see avalikustati täna pärast vahistamisi

Tallinnas arreteeriti pühapäeval kaks Eesti kodanikku kahtlustatuna 18 rikkumises, krüptorahakelmuses osalemises ja rahapesus kogusummas 575 miljoni USA dollari väärtuse, edastas ka Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium pressiteates.

Kohtudokumentide kohaselt petsid 37aastased Sergei Potapenko ja Ivan Turõgin väidetavalt sadu tuhandeid ohvreid läbi mitmetahulise skeemi. Nad keelitasid ohvreid sõlmima rendilepinguid petturlikele seadmetele kahtlusaluste krüptorahakaevanduses nimega HashFlare. Samuti põhjustasid nad ohvrite investeerimise virtuaalvaluuta panka nimega Polybius Bank. Tegelikkuses pole Polybus kunagi pank olnud ega kunagi lubatud dividende välja maksnud. Ohvrid maksid Potapenko ja Turõgini ettevõtetele üle 575 miljoni dollari. Seejärel kasutasid Potapenko ja Turõgin varifirmasid pettusest saadud tulu pesemiseks ning kinnisvara ja luksusautode ostmiseks.

„Uus tehnoloogia on muutnud süütute ohvrite ärakasutamise kurjategijate jaoks lihtsamaks nii Ameerika Ühendriikides kui välismaal,“ ütles USA justiitsministeeriumi kriminaalosakonna peaprokuröri abi Kenneth A. Polite Jr. „Justiitsministeerium töötab selle nimel, et inimesed ei kaotaks oma raskelt teenitud raha kuritegelike skeemide läbi ja ei luba neil kahtlusalustel oma kuritegude vilju nautida.“

„Väidetava skeemi suurus ja ulatus on tõeliselt hämmastav. Süüdistatavad kasutasid ära nii krüptoraha ahvatlust kui ka krüptoraha kaevandamist ümbritsevat salapära, et panna toime tohutu Ponzi skeem,“ sõnas USA Washingtoni osariigi lääneringkonna prokurör Nick Brown. „Nad meelitasid investoreid valeandmete esitamisega ja maksid seejärel esimestele investoritele raha välja hilisemate investeerijate maksetest. Nad püüdsid oma ebaseaduslikult teenitud tulu peita Eesti kinnisvarasse, luksusautodesse ning pangakontodele ja virtuaalvaluuta rahakottidesse üle maailma. Ameerika Ühendriikide ja Eesti ametivõimud töötavad nende varade konfiskeerimise ja ohjeldamise nimel ning et jätta need kuritööd ilma kasumist.“

„FBI töötab piiriüleselt isikutega, kes kasutavad investorite petmiseks üha keerukamaid skeeme,„ seletas FBI kriminaaluurimise osakonna abidirektor Luis Quesada. "Ohvrid Ameerika Ühendriikides ja välismaal investeerisid enda arvates keerukasse virtuaalvaradega teenivatesse ettevõtetesse, kuid see kõik oli osa petuskeemist mille läbi said kannatada tuhanded isikud. FBI tänab meie riiklikke ja rahvusvahelisi partnereid nende jõupingutuste eest kogu uurimise jooksul kannatanute heaks õigluse jalule seadmisel.“

Süüdistuse kohaselt väitsid Potapenko ja Turõgin, et HashFlare haldas ulatuslikku krüptokaevandamise operatsiooni. Krüptoraha kaevandamine on protsess, mille käigus kasutatakse arvuteid krüptoraha, näiteks Bitcoini, genereerimiseks kasumi saamiseks. Potapenko ja Turõgin pakkusid tasu eest lepinguid, mille alusel võisid kliendid saada osaluse HashFlare'i kaevandamisoperatsioonis, vastutasuks nende poolt toodetud virtuaalvaluuta eest. HashFlare'i veebisait võimaldas klientidel näha, kui palju virtuaalset valuutat nende kaevandamistegevus väidetavalt oli tootnud. Aastatel 2015-2019 sisestasid kliendid kogu maailmast, sealhulgas Washingtoni osariigist, rohkem kui 550 miljoni dollari väärtuses lepinguid HashFlare'iga.

Kahtlustuse kohaselt olid need lepingud õigustühised. HashFlare'il ei olnud väidetavalt virtuaalse valuuta kaevandamise seadmeid, mida ta väitis omavat. HashFlare'i seadmed tegid väidetavalt Bitcoini kaevandamist vähem kui ühe protsendi ulatuses arvutusvõimsusest, mida ta väitis endal olevat. Kui investorid palusid oma kaevandamise tulu välja võtta, ei suutnud Potapenko ja Turõgin lubatud kaevandatud raha välja maksta. Selle asemel nad kas keeldusid maksete tegemisest või maksid investoritele välja virtuaalvaluutaga, mille süüdistatavad olid ostnud vabaturult - mitte valuutaga, mida nad olid kaevandanud. HashFlare lõpetas oma tegevuse 2019. aastal.

2017. aasta mais pakkusid Potapenko ja Turõgin investeeringuid ettevõttesse nimega Polybius, mis nende lubaduste kohaselt moodustaks virtuaalvaluutale spetsialiseerunud panga. Nad lubasid investoritele maksta Polybiuse kasumist dividende. Mehed kogusid selle skeemiga vähemalt 25 miljonit dollarit ja viisid suurema osa rahast teistele pangakontodele ja nende kontrolli all olevatesse virtuaalvaluuta rahakottidesse. Polybius ei moodustanud kunagi panka ega maksnud dividende.

Süüdistus Potapenko ja Turõgini vastu puudutab ka kuritegeliku tulu rahapesukokkulepet, kasutades selleks varifirmasid ning võltsitud lepinguid ja arveid. Rahapesu vandenõu hõlmab väidetavalt vähemalt 75 kinnisvara, kuut luksussõidukit, krüptoraha rahakotte ja tuhandeid krüptoraha kaevandamise masinaid.

Potapenkot ja Turõginit süüdistatakse mõlemad vandenõus internetipettuse toimepanemises, 16 internetipettuse seigas ja ühes rahapesu toimepanemise vandenõus. Kui Potapenko ja Turõgin mõistetakse süüdi, ähvardab mõlemat maksimaalne karistus 20 aastat vangistust. Föderaalse ringkonnakohtu kohtunik määrab võimaliku karistuse kindlaks pärast seda, kui ta on võtnud arvesse USA karistusmääruste suuniseid ja muid seadusest tulenevaid tegureid.

Juhtumit uurib FBI

Ameerika Ühendriigid tänavad Eesti politsei- ja piirivalveameti keskkriminaalpolitsei küberkuritegude bürood selle uurimise toetamise eest. Uurimisele pakkus mitmekülgset abi USA justiitsminitseeriumi rahvusvaheliste suhete osakond.

Antud uurimine ja vahistamised näitavad suurepärast koordineerimist ja koostööd Ameerika Ühendriikide ja Eesti õiguskaitseasutuste vahel. Eesti on olnud olulinel liitlane selle küberkuritegevuse tõkestamisel ning Ameerika Ühendriigid tänavad eestlasi nende jätkuva abi ja koordineerimise eest.

Seda juhtumit menetlevad prokurörid Adrienne E. Rosen ja Olivia Zhu kriminaalosakonna rahapesu ja varade tagastamise osakonnast ning Washingtoni osariigi lääneringkonna abiprokurörid Seth Wilkinson ja Jehiel I. Baer.

Isikud, kes usuvad, et nad võivad olla selles kaasuses ohvrid, saavad täiendavat informatsiooni www.fbi.gov/hashflare.

Süüdistus on vaid kahtlustuse esitamine. Kõiki kahtlusaluseid peetakse süütuteks kuni süü on kohtu poolt tõendatud mõistliku kahtluseta.