Foto: Martin Ahven
Toimetas Elis Kusma 15. november 2022 08:22

Koalitsioonierakonnad saavutasid perehüvitiste eelnõu osas uue kokkuleppe. Kokkuleppe kohaselt hakatakse lasterikka pere toetust maksma kuni kolmelapselise pere vanima lapse 19aastaseks saamiseni, misjärel väheneb summa järk-järgult, nii nagu varasemalt kokku lepitud. Kokkuleppe ühe osana tuleb lasterikaste perede toetuse tõus suurem kui algses eelnõus – 3-6lapselistes peredes plaanitud 600 asemel 650 eurot ning alates seitsmest lapsest plaanitud 800 euro asemel 850 eurot. See tähendab, et kolmelapselise pere peretoetuste summa ühes kuus hakkab olema 910 eurot.

Samuti kaob lapsetoetuse maksmise tingimusena õppimise nõue lastele vanuses 16-19eluaastat, mis võimaldab nii lasterikka pere toetust kui ka lapsetoetusi saada peredel, kus laps mingil põhjusel õppimist ei jätka.

„Mul on hea meel, et saame sotsiaalkomisjoniga koos peretoetuste tõstmise õiglasemaks muuta. Õppimisega mitte arvestamine võimaldab peretoetusi maksta ka peredele, kus kasvavad erivajadusega lapsed, kes pole saanud kooliteed jätkata. Praegu on nii lapsetoetuste kui lapserikka pere toetuse maksmise tingimuseks vanuses 16 kuni 19, et laps peab õppima, kuid mõnikord ei ole see võimalik ja nii on näiteks puudega last kasvatav pere jäänud lastetoetusest ilma teistest varem. Seega saavad edaspidi lapsetoetust samadel alustel edaspidi nii erivajadusega lapsed, üksikvanema lapsed, lasterikka pere lapsed – tervikuna pered, kus vaesusrisk on suurim,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Sellega lisandub lapsetoetuse saajate sekka ca 3000 pere, kus mitteõppivad 16-19aastased lapsed ei saanud seni lapsetoetusi. Umbes 20% neist peredest kasvab erivajadusega laps.

Õppimise soodustamiseks jääb endiselt kehtima reegel, et kui 19aastane keskhariduseta noor jooksval õppeaastal õpib, siis jätkatakse toetuse maksmist kuni kooli lõpetamiseni või õppeaasta lõpuni.

Oluline samm edasi on ministri sõnul ka lasterikka pere toetuse astmelise lõppemise vanusepiiri toomine seni plaanitust viis aastat allapoole ehk samuti 19. eluaastani. „Eelkõige on riigi tugi suunatud peredele, kus kasvamas alaealised lapsed, kuid samas on igakuiselt makstavast toetusest abi ka pere vanemate laste õpingute toetamisel,“ lisas minister Riisalo.

Lisaks täiendab sotsiaalministeerium perehüvitiste eelnõu olulise muudatusega kõige kurvemateks olukordadeks, kui sureb alla 3aastane laps. „Riik võimaldab selle plaani kohaselt nii emale kui isale vanemahüvitise ühe kuu ulatuses, et pere saaks kõige raskemal leinaajal hakkama ega peaks muretsema toimetuleku pärast,“ lisas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul on saavutatud uus kokkulepe ligilähedane Isamaa algsele, kevadel tehtud ettepanekule. „Kevadel nelja erakonna poolt algatatud eelnõus nägime ette, et lasterikka pere toetust makstakse perele kuni kolmanda lapse 19aastaseks saamiseni, misjärel väheneb toetus kolmandiku võrra. Koalitsioonikõneluste käigus soovis Reformierakond tõsta piiri 24. eluaastani ning samas vähendada toetuse summasid. Saavutatud uue kokkuleppe kohaselt on piiriks 19 eluaastat ja lasterikka pere toetus tõuseb võrreldes koalitsioonilepingus kokku lepituga 50 euro võrra. Vastavad muudatused viiakse sisse ka valitsuse poolt algatatud ja riigikogus praegu menetluses olevasse eelnõusse,“ kirjeldas Seeder kokkulepet.

Ta rõhutas, et kokkulepe lasterikka pere toetuse kõige olulisemaid tahke ei muuda. „Samaks jääb nii lasterikka pere toetuse etapiviisiline vähenemine kui ka indekseerimine alates 2024. aastast. Need võimalused loovad peredele suurema kindlustunde ning toetavad lasterikkust, mis omakorda toob kaasa suurema sündimuse ja panustab meie rahva kestlikkusesse.“

Seeder viitas, et uus saavutatud kokkulepe välistab olukorra, kus ühed kolmelapselised pered oleksid saanud toetust viis aastat kauem võrreldes nende kolmelapseliste peredega, kus vanim laps sai 19aastaseks käesoleval aastal. Uus kokkulepe tagab, et sellist erinevat kohtlemist ei teki.“

Lastetoetuste ja lasterikka pere toetuste tõusud hakkavad kehtima 1. jaanuarist. Peredes, kus peretoetuste maksmine on juba lõpetatud seoses alla 19aastaste laste mitte õppimisega, tekib eelnõu järgi taas õigus peretoetustele, mille väljamaksed teeb sotsiaalkindlustusamet tagasiulatuvalt hiljemalt märtsi lõpuks.