Foto: Marina Loštšina
Toimetas Triinu Laan 22. september 2022 16:14

Valitsus otsustas neljapäeval kutsuda 2861 reservväelast ja kaitseliitlast lisaõppekogunemisele „Okas 2022“.

Kaitseväe juhataja ettepanekul kutsutakse lisaõppekogunemisele 11. jalaväepataljoni ja 16. õhutõrjepataljoni reservväelased ning 42. Kirde maakaitseringkonna koosseisu arvatud kaitseliitlased ja reservväelased.

Kaitseminister Hanno Pevkur selgitas, et lisaõppekogunemine on planeeritud tegevus ja ei ole seotud Venemaa mobilisatsiooniga. „Tegemist on läbi aegade kõige suurema lisaõppekogunemisega. See on teadlikult ülekattega kutsutud kogunemine. Keskendume Ida-Virumaale. Soovime testida riigi käsuahela toimimist. Õppus toimub nädala jooksul, kuid me ei välista, et kaitseväe ja kaitseliidu inimesi võib põldudel näha ka pärast seda.“

„Me kaitsevägi on reservkaitsevägi ja see, kuidas me oma valmisolekut testime, ongi õppekogunemised,“ lisas kaitseväe juhataja asetäitja kindralmajor Veiko-Vello Palm. Ta lisas, et kogunemine ei ole vastuseks Venemaa osalisele mobilisatsioonile. „Me ei tühista tegevväelaste puhkuseid. 2861 kutset läheb välja ja kui vaadata eelnevate õppekogunemiste kogemusi, siis osa võtab umbes 2100 inimest. Loomulikult oleme meeldivalt üllatunud, kui osalejate arv on suurem. Kõik peavad kohale tulema, kõik peavad kohale tulema viivitamatult.“

„Me näeme selles õppuses vägha ehad võimalust värskendada oma oskusi,“ selgitas Kaitseliidu Peastaabi ülem kolonel Eero Rebo.

„See pole naljategemine, nii kaitstaksegi Eesti riiki,“ toonitas kindralmajor Palm. Pevkur lisas, et ta tegi valitsusele ettepaneku reservõppuse tegemises varem kui Venemaa oma mobilisatsiooni välja kuulutas.

Neljapäeval alanud lisaõppekogunemise Okas 22 formeerimisjärgne väljaõpe ja harjutamine toimuvad Ida-Virumaal. Kirde maakaitseringkonna kaitseliitlased ja õhutõrjepataljon koos reservväelastega asub teele täna, Scoutspataljoni kaitseväelased alustasid ümberpaiknemist juba eile.

„Lisaõppekogunemine annab meile suurepärase võimaluse taas kokku tulla ja kohtuda vendade ja õdede scoutsidega, kes igapäevaselt pataljonis ei teeni,“ ütles 1. jalaväebrigaadi Scoutspataljoni ülem kolonelleitnant Ranno Raudsik.

„Kõigepealt saavad reservväelased kätte varustuse ja seejärel tutvuvad oma automaadiga. Sellele järgneb juba erialane väljaõpe ning lähme samm-sammult rühma tasemele. Õppekogunemise lõpuks on kõik scoutsid meelde tuletanud vajalikud oskused, saanud nautida ainulaadset meeskonnavaimu ja vennaskonda ning üksus saab tänu kohale tulijatele veelgi tugevamaks,“ lisas kolonelleitnant Raudsik.

Eile lisaõppekogunemisele saabunud õhutõrjepataljoni reservväelane lipnik Tenno Toomistu alustas oma reservteenistust 2010. aastal. „Sõnum tuli veerand kuus õhtul. Kell kuus lõpetasin töö ja jäi vaid naisele teada anda, koju minna ja rongile jõuda. Naine arvas küll, et ehk ma saan homme minna, aga me natuke rääkisime ja ta sai aru,“ ütles lipnik Toomistu.

„Lisaõppekogunemine on huvitav proovikivi, kuna koos Kaitseliidu vabatahtlikega tuleb aidata ka üldreservi reservväelaste osas läbi viia Okase formeerimine. Seni on kõik sujunud kenasti, inimesed on tublid ja motiveeritud,“ ütles Kirde maakaitseringkonna ja Viru maleva pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu.

Peale Kirde maakaitseringkonna kaitseliitlaste formeerimist toimub sõdurivalmiduse kontroll Rutja õppeväljakul, läbi mille saavutavad Kirde maakaitseringkonna üksused lahinguvalmiduse. Õppuse lõpufaasis toimub Kirde maakaitseringkonna üksuste ja Scoutspataljoni vahel koostegevusharjutus.

Lisaõppekogunemise Okas 22 eesmärk on lahinguvalmiduse kontrollimine, mille käigus kontrollitakse riigikaitse käsuahela toimimist valitsuse otsuste langetamisest kuni kiirreageerimisstruktuuri kuuluvate reservväelaste kogunemiseni. Vahetu julgeolekuoht Eestile puudub, lisaõppekogunemine on harjutava iseloomuga ja eelnevalt planeeritud.