Video: Robin Roots
Ohtuleht.ee 16. august 2022 14:53

Valitsus võttis vastu otsuse teisaldada Narvas avalikust ruumist Nõukogude Liidu sõjamonumendid. Narva punatank viiakse Eesti Sõjamuuseumisse. Lisaks tankile hõlmab tänane operatsioon ühtekokku 6 monumenti Narvas ja Narva-Jõesuus.

Peaminister Kaja Kallas, välisminister Urmas Reinsalu, siseminister Lauri Läänemets ning politsei- ja piirivalveameti juht Elmar Vaher andsid Stenbocki maja pressiruumis pressikonverentsi Nõukogude sõjamonumentide teisaldamise kohta Narvas.

Peaminister Kaja Kallas nentis, et pärast 24. veebruari, kui Venemaa alustas täiemahulist sõda Ukrainas, ei ole Nõukogude Liidu sõjamonumendid Eesti avalikus ruumis enam ainult kohaliku tasandi küsimus.

„Mitte keegi meist ei taha, et meie kodus saaks õhutada pingeid sõjaliselt agressiivne ja vaenulik naaber. Põhiseaduse järgi on Eesti riigi keskne väärtus sisemine rahu ja riigi üks esmaseid ülesandeid sisemise ja välise rahu kaitsmine. Me ei anna Venemaale võimalust kasutada minevikku Eesti kodurahu lõhkumiseks,“ ütles ta. „Arvestades, kui kiiresti kasvavad Narvas pinged ja segadus mälestusmärkide ümber, peame avaliku korra ja sisejulgeoleku tagamiseks tegutsema kiiresti. Seetõttu võtsime valitsuses vastu otsuse teisaldada kohapeal kunagise võõrvõimu sõjamonumendid, et need ei jõuaks ühiskonnas veelgi rohkem koondada vaenu ega rebida lahti vanu haavu. Teises maailmasõjas hukkunute ühishaud Narvas saab neutraalse hauatähise ja jääb jätkuvalt väärikaks paigaks, kus lahkunuid mälestada.“

Peaminister rõhutas, et keskenduda tuleb ühisele tulevikule. „Tänane otsus aitab hoida fookust kõige olulisematel ülesannetel, milleks on Eesti julgeoleku kindlustamine ja iga Eesti inimese toimetulek Ukraina sõjast põhjustatud kriisides.“

Välisminister Urmas Reinsalu nentis, et Venemaa Föderatsioon ja selle eriteenistused soovivad kuritegelikku okupatsioonirežiimi meenutavaid mälestusmärke ära kasutada pingete õhutamiseks Eesti ühiskonnas. „Ajal, mil Venemaa peab Ukraina vastu genotsiidisõda ning üritab lõhkuda Euroopa julgeolekuarhitektuuri alustalasid, ei saa me endale ühiskonna sisemist lõhenemist lubada. Need monumendid rajati Eesti taasokupeerimise ülistamiseks ja neil ei saa avalikus ruumis kohta olla.“

Siseminister Lauri Läänemets kinnitas, et avaliku korra huvides peab monumendid teisaldama riik. „Kujunenud olukorda arvestades on avaliku korra tagamine Narva linna jaoks praegu keeruline, samuti on keeruline monumentide teisaldamise tehniline pool. Tegu on suure ja mitmes mõttes keerulise olukorraga, mida peab riik ise lahendama – oleks vastutustundetu jätta see kohaliku omavalitsuse kanda. Avaliku korra ja siseturvalisuse huvides on, et teisaldada kõnealused monumendid enne, kui pinged nende ümber veelgi kasvavad,“ ütles Läänemets.

„On selge, et monumentide teisaldamine läheb korda paljudele kohalikele inimestele, kuid Teises maailmasõjas hukkunute mälestamiseks peame leidma koha, kus seda saab teha ilma konfliktide ja provokatsiooniohuta,“ lisas siseminister.

Tank liigub Tallinna

Video: Martin Ahven

Varem on valitsus võtnud vastu põhimõttelise otsuse teisaldada Nõukogude okupatsioonivõimu sõjamonumendid Eesti avalikust ruumist selle aasta lõpuks. Konkreetne aeg ja järjekord sõltub kohalike omavalitsuste valmisolekust ja logistilisest plaanist. Sõjahaudade ümbermatmine toimub koostöös kohalike omavalitsustega ja kooskõlas kõikide rahvusvaheliste kohustustega, mida Eesti Vabariik on kultuurimälestiste kaitsmiseks või ka hauarahu tagamiseks võtnud.

20:11

Valitsus viis teisipäeval läbi tõelise välkoperatsiooni. Ühe tööpäevaga teisaldati kõik suuremad Narvas ja Narva-Jõesuus asunud punamonumendid. Kurikuulus tank-T34 leiab uue kodu Viimsi sõjamuuseumis, viis monumenti lammutati ning ühel vahetati mälestustahvel neutraalsema sõnastusega tahvli vastu. Kes olid päeva suurimad võitjad, kes aga kaotaja?

19:01

Teisipäeval otsustati teisaldada Ida-Virumaalt peale punatanki veel Narva Peetri platsil asuvad mälestustahvlid, punaarmeelaste mälestussammas Narvas, Igor Grafovi mälestusmärk Narvas ja Narva-Jõesuus mälestusmärk „Kolm tääki“ ning Meriküla dessandi mälestusmärk. Millal ja miks need siiski püstitati?

18:31
Kallas: me ei anna Venemaale võimalust kasutada minevikku Eesti lõhkumiseks

„Punamonumendid on Narvast ja Narva-Jõesuust teisaldatud. See oli väga suur operatsioon. Arvestades, kui jõudsalt oli Narvas kasvamas pinge punamonumentide ümber, pidi valitsus avaliku korra ja sisejulgeoleku tagamiseks tegutsema kiiresti. Me ei anna Venemaale võimalust kasutada minevikku Eesti kodurahu lõhkumiseks.

Täna varahommikul võttis valitsus vastu otsuse ja juba pärastlõunaks olid võõrvõimu sõjamonumendid teisaldatud ning tank jõudnud Viimsi Sõjamuuseumisse. See kõik toimus kiiresti ja rahumeelselt ning loodetavasti see nii ka jääb. Pingeallikaks olevad punamonumendid on avalikust ruumist kadunud ja saame koos edasi liikuda. Meil on ühine tulevik ja on aeg keskenduda sellele.

Ma tänan kõiki, kes teisaldamise läbiviimises osalesid, kiire ja läbimõeldud tegutsemise eest ning kohalikke elanikke mõistva suhtumise eest. Eesti on meie ühine kodu ja tahame, et siin valitseks rahu ja kord. Selle nimel tuleb pingutada,“ kirjutab peaminister Kaja Kallas ühismeedias.

18:23

End üles kütvad keskealised vene keelt vabalt valdavad naised ei soovi algul ajakirjanikuga eriti rääkida, kuid igavlevate meestega saab kergemini jutule. „Peeter I päästis teie rahva, bl..d (venekeelne roppus),“ ütleb noore pensionäri vanuses Andrei, kes väidab, et tunneb Eesti ajalugu väga hästi. Kuna mees ei valda eesti keelt, siis on ta ajaloolisi tekste lugenud venekeelsetest raamatutest.

Tanki juures tosin päeva veetnud naine teab kindlalt nagu raudpolt, et Eesti elu õilmitses tänu Venemaale. „Mäletate, kuidas siin elati 1970. aastatel?” küsib ta, viidates majanduslikule edule, mis olevat saavutatud vabastajate toel.

17:34

„Täna kella 15:56 seisuga on Narva ja Narva-Jõesuu monumentide teisaldamine edukalt ja oluliste vahejuhtumiteta lõpule viidud. Varahommikul käivitatud operatsiooniga teisaldati 6 monumenti, nende seas Narva tank T-34. Neile lisaks sai teises maailmasõjas hukkunute ühishaud Narvas Sadama teel neutraalse hauatähise ning jääb seega väärikaks mälestuskohaks.

Monumentide teisaldamine möödus võrdlemisi rahulikult: politsei vestles 4-5 inimesega, erimeelsused lahendati rahuliku dialoogiga. Kokku peeti päeva jooksul kinni 9 inimest – neist 7 peeti kinni juba varahommikul, sest tegu on politseile teada provokaatoritega, kes varem teinud üleskutseid reageerima monumentide teisaldamisele vägivalla ja kodanikuallumatusega. Päeva jooksul vahistati veel kaks meest, kes käitusid kohapeal provotseerivalt ning ei allunud politseinike korraldustele.

Tänan kõiki, kes panustasid - alustades kohapeal tegutsenud kaitseväelastest ja politseinikest lõpetades PPA juhtimisstaapides operatsiooni koordineerinud spetsialistidega. Oluline roll oli kindlasti ka KAPO-l, mis võimaldas tagada avaliku korra ning maandada provokatsiooniriski. Mõistan, et paljude piirkonna elanike jaoks võis tänane riigi sekkumine olla mõnevõrra šokeeriv, kuid kutsun kõiki üles säilitama rahu ning ignoreerima igasuguseid provokatsioone,“ kirjutab siseminister Lauri Läänemets ühismeedias.

17:32
(Martin Ahven)

Niimoodi sõitis tank mööda Narva maanteed Tallinna poole.

17:16
(Erki Pärnaku)

Video tanki teekonnast Viimsi.

16:21
Ida prefekt Tarvo Kruup: pinged pole kuhugi kadunud

Ida prefekt Tarvo Kruup: Eile saime vabariigi valitsuselt korralduse hakata tegelema punamonumentide teisaldamise läbiviimise turvalisuse tagamisega. Olime selle planeerimisega alustanud juba tükk aega varem. Tank Narvas on tekitanud omajagu pingeid nii Narvas, Ida-Virumaal kui ka kogu Eestis.

Päeva jooksul oleme kinni pidanud kokku üheksa inimest. Hommikul seitse inimest, kes kujutasid endast ohtu sellele, et võivad inimesi kutsuda üles massilisele korratusele. Üks isikutest on ähvardanud ka monumendi teisaldanud ettevõtet. Kinnipidamised oli operatsiooni osa, need olid planeeritud.

Kaks kinnipidamist oli veel vaja teha, ühes kohas oli provotseerivalt käituv mees ja teises kohas ei allunud isik politsei korraldustele.

Ees on ootamas õhtu, peab arvestama, et pinged pole kuhugi kadunud. Mitte kõik Narva elanikud ei olnud nõus vabariigi valitsuse otsusega ja tuleb arvestada, et on veel riske, millega arvestada.

16:02

Mis täna Narvas toimus? Ülevaate annab Ida prefekt Tarvo Kruup. 

15:45

Eesti tankisaaga jõudis ka briti meediasse. Sellest kirjutab nii BBC kui ka The Guardian.

15:28

Vaata videot tanki teisaldamisest!

14:32
President Alar Karis: langenute mälestamiseks ei ole vaja tanke, selleks on kalmud

Tank T-34 Narva jõe kaldalt on nüüd Sõjamuuseumis, kus see on osa ajaloost ega lase meid enam tülli ajada. Muuseum on vanale tankile õige koht.

Valitsus andis Narva volikogule võimaluse ise otsustada, kuidas viia linnaruumist pjedestaalilt ära sõja sümbol, mille tähendust muutis Venemaa kallaletung Ukrainale niivõrd, et selle teisaldamine oli möödapääsmatu.

Kahjuks loobus Narva volikogu otsustamisest, mispeale pidi otsuse tegema valitsus. Otsustamatust poleks suurem osa Eesti ühiskonnast mõistnud.

Soovitan tänasega tanki-loole joon alla tõmmata. Narva on väärikas linn, mille elanikega vaatame koos ühise tuleviku poole ja ei põrnitse seljad vastamisi erinevat minevikku.

Tegelikult ei ole meil mitut ajalugu, on erinevatel pooltel langenud, kelle mäletamine ja mälestamine on loomulik osa meie tänapäevast. Ka Narvas nagu kogu Eestis. Selleks ei ole vaja tanke, sest selleks on kalmud ja kalmistud.

Tänan Narva elanikke, kes on jäänud rahulikuks. Loodan, et narvalased, kes oskavad oma linna hoida, sulgevad oma aknad ja uksed teravust ja vastasseisu õhutavate üleskutsete ees. Seaduskuulekus ja lojaalsus kodulinna tulevikule aitavad kõigil rahulikult läbi tänase närvilisuse astuda.

14:20

Narva ja Narva-Jõesuu teedel võib täna kohata üpris palju raskeveotehnikat.

(Robin Roots)
13:25

Ka vanglateenistus oli tanki teisaldamisel kohal.

13:21

Ka president Toomas Hendrik Ilves elas tankisaagale elavalt kaasa.

13:12

President Alar Karis säutsus, et punatank on teel sõjamuuseumi, kus ongi tema õige koht.

13:06

Täna teisaldatakse Ida-Virumaalt Narva Peetri platsil asuvad mälestustahvlid, punaarmeelaste mälestussammas Narvas, Igor Grafovi mälestusmärk Narvas ja Narva-Jõesuus mälestusmärk „Kolm tääki“ ning Meriküla dessandi mälestusmärk.

12:34

Ka Peetri platsilt viiakse ära sinna paigaldatud autahvlid, mis annavad au vene "sõduritele-vabastajatele".

(Robin Roots)
12:03
11:48
Loe rohkem