Tallinna Hoiu-laenuühistu 3. august 2022 09:58

Viimased tosin aastat on nii Eesti kui ka kogu maailma majanduselus olnud päris turbulentsed – sinna on mahtunud nii ülemaailmne majanduskriis, pandeemia kui ka sõda. Tallinna Hoiu-laenuühistut on need raskused ainult karastanud ja nii võib kindlalt öelda, et ühistusse paigutatud säästud on hästi hoitud.

Kui Tallinna Hoiu-laenuühistu 2010. aastal tegevust alustas, olid maailma majanduses väga rasked ajad. Maailm taastus vaikselt suurest majanduskriisist, kuid tunneli otsas eredat valgust veel ei paistnud. Usaldamatus rahandussüsteemi vastu oli suur ja inimesed võtsid hoiustelt raha välja. Sellegipoolest usaldas 2010. aastal 142 Eesti inimest Tallinna Hoiu-Laenuühistut sedavõrd, et pani sinna oma säästud intressi koguma. Nad ei pidanud pettuma, sest teenides korraliku intressi tagasid nad endale stabiilse lisasissetuleku ja nüüd ulatub Tallinna Hoiu-Laenuühistu liikmete arv juba ligi 2500ni. Mis on aga Tallinna Hoiu-laenuühistu edu taga?

Usaldusväärsus on edu pant

Tallinna Hoiu-laenuühistu edu peamine pant on usaldusväärsus. Hoiu-laenühistul on pikaaegne kogemus oma valdkonnas. Olles üle elanud mitmed majanduskriisid ja eriolukorra, teavad meie spetsialistid, kuidas oma liikmete rahaga kõige turvalisemalt ümber käia. Tallinna HLÜ peamine eesmärk on oma liikmete säästude hoidmine ja stabiilne kasvatamine, mistõttu ühistu ei võta tegevuses suuri riske. Väljastatud laenud on tagatud kinnisvaraga ja hüpoteegiga ühistu kasuks.

Igal aastal paigutatakse ühistu kasumist 50% reservfondi ja 5 protsenti igalt hoiuselt tagatisfondi ning lisaks sellele hoiab Tallinna HLÜ kohustusliku reservi Eesti Panga kontol. Ühistu esitab ka igakuiselt Eesti Pangale aruandeid, mistõttu on ühistu tegevus väga läbipaistev ja samas on ka aastatega kogunenud piisav varu ootamatuste katteks ja liikmete hoiuste tagamiseks.

Ühistu ei võta suuri riske, kuna ei saa riskida liikmete säästudega, ent siis saadakse majandustegevuse tõttu maksta hoiustele kuni 6,5% suurust intressimäära, mis tagab hoiustajatele arvestatava rahavoo ja mis kõige olulisem – nad ei pea oma säästude pärast kartma. Inimesed on hinnanud THLÜ usaldusväärsust kõrgelt: 12 tegutsemisaasta jooksul on kasvanud liikmete arv 20 korda ja ühistu omakapital on kasvanud nelja miljoni euroni. Tallinna Hoiu-laenuühistu on praegu Eesti üks suurimaid hoiulaenuühistuid.

Paindlikud hoiused

Tallinna Hoiu-laenuühistu pakub oma liikmetele praegu võimalust paigutada säästud kolmele hoiusele: Kogumishoius, Tähtajaline hoius ja Hoius24. Kogumishoiuse miinimumsumma on 2000 eurot ja hoius erineb teistest Tallinna Hoiu-laenuühistu poolt pakutavatest hoiustest selle poolest, et hoiusele on võimalik teostada igal ajal vähemalt 200 euro suuruseid juurdemakseid. Hoiuse intressimäär on kuni 6,5% aastas.

Tähtajaline hoius võimaldab hoiustatavalt summalt teenida intresse iga kuu, kvartali või perioodi lõpus. Tähtajalise hoiuse esmane sissemakse on vähemalt 2000 eurot ja intress sõltub hoiustatavast perioodist. Oluline on ka teada, et erinevalt teistest hoiulaenuühistutest on Tallinnn HLÜ investeerimistooted väga paindlikud ja tähtajalist hoiust on võimalik katkestada teenitud intresse kaotamata. Hoiuse intressimäär on kuni 6,5% aastas.

Hoius24 võimaldab aga hoiuse ennetähtaegselt igal ajal lõpetada, säilitades sealjuures teenitud intressi. Ennetähtaegse lõpetamise korral kannab ühistu hoiusumma ja kogutud intressid Teie arvelduskontole 24 tunni jooksul alates lõpetamise teate esitamisest. Hoius24 intressimäär on 3,5%. Kui teie pangaarvel ootab suurem summa näiteks investeerimist kinnisvarasse, tasub kaaluda selle summa hoidmist Hoius24-s, kuna sellega on võimalik teenida arvestatav lisatulu.

Arvestatav lisatulu – dividendid

Eestis on vaid üksikud hoiulaenuühistud, mis maksavad oma liikmetele sisse makstud osamaksudele dividende ning Tallinna Hoiu-laenuühistu on üks nendest.

„Dividendiarvestus käib nii, et ühistu puhaskasum jaotatakse vastavalt osamaksu suurusele ning meie liikmete jaoks on tegemist arvestatava lisasissetulekuga, kuna sellel aasal oli osamaksu dividendimäär näiteks üle 12% ehk tunduvalt suurem tulu kui hoiustele makstavad intressimaksed,“ rääkis Tallinna Hoiu-laenuühistu juhatuse liige Annely Ojamets.

Kui ühistu osamaksul on minimaalne piir, siis maksimaalset piiri ei ole ja osamaksu saab alati suurendada. Ühistu liikmena võib korralikku tulu teenida ka osamaksudelt laekuvadelt dividendidelt.

Kui soovite investeerida oma sääste või arutada laenuprojekte, siis võtke meiega ühendust!

Tallinn, Narva mnt 2
E-R 8:00 — 18:00
E-post: info@erahoius.ee
Telefon: 663 0118

Tartu, Küüni 7
E-R 9.00-18.00
E-post: tartu@erahoius.ee
Telefon: 622 9022

www.erahoius.ee

Tegemist on finantsteenuseid osutava ettevõttega. Tutvu Tallinna Hoiu-Laenuühistu tegevusega ja finantsteenuste tingimustega ning vajadusel pea nõu asjatundjaga.