Arendavad mänguajad OYOY Living poolt

Rume.ee 14. juuli 2022 09:55

Lapsevanemad teevad kõik selleks, et pakkuda oma lastele parimat. Iga lapsevanema soov on, et tema laps areneks eakohaselt. Kuid meeles tasub pidada seda, et ükski laps ei arene teisega täpselt ühtemoodi ning laps ei kasva ka lihtsalt ise üksi suureks, vaid vajab selleks täiskasvanu tuge. Kuidas aga toetada lapse arengut? Tutvu meie soovitustega ning loo Rume.ee e-poe abiga keskkond, mis toetab sinu lapse arengut!

Tähtede või numbrite tundmine ei ole kõige olulisem

Iga laps areneb oma tempoga ning ka ühe pere lapsed võivad areneda erinevalt. 

Pea aga meeles seda, et igal lapsel on oma arengutee ning seetõttu ei saa kõiki samaealisi lapsi omavahel võrrelda. Meil kõigil on oma tugevused ning mitte nii tugevad küljed. Ka sama pere lapsed võivad areneda väga erinevalt ning kindlasti on erinevused poiste ja tüdrukute eakohastes oskustes, iseloomus ja paljus muus.

Mitte ainult tähed ja numbrid ei vaja kooliks selgeks õppimist, vaid neist isegi olulisemad on erinevad oskused nagu mänguoskused, tunnetus- ja õpioskused, sotsiaalsed oskused, enesekohased oskused. Lugemise ja arvutamise õpivad kõik varem või hiljem ära, kuid kogu õppimise protsessi toetavad või muudavad keerulisemaks just need eelpool nimetatud oskused. Iseseisvaks õppimiseks ja avastamiseks loovad soodsa keskkonna Montessori mööbel ja erinevad vahendid. Neid kasutades saavad lapsed ise toimetada ja tegevuste käigus omandada erinevaid oskuseid.

Oluline on ka last mitte üle koormata või õppimist ja uue avastamist vaevarikkaks muuta. Lapsel peab säilima huvi ja tahtmine uut infot saada. Kui ta küsib ja uurib, siis võta aega igale tema küsimusele vastata, isegi kui see on juba väsitav. Kui soovid mingit valdkonda või teemat lapsega enda soovil harjutada, siis tee seda igapäevategevuste käigus. Näiteks nimetage tänaval autode värve või uurige tähti tänavasiltidel, kirjutage mööblile nende sildid või kasutage seinakleepse erinevate oskuste arendamiseks. Õppimist ei tohi muuta vastikuks kohustuseks, vaid sellega peaks alati kaasnema põnev avastamine ja mängulisus. 

Pealtnäha lihtsad mänguasjad aitavad arendada erinevaid oskuseid

Motoorikakeskus ja kõristi lastele.

Foto: OYOY Living

Mänguasju saab valida õpetliku väärtuse ja sisu järgi ning kehtib põhimõte, et parem üks korralik kui mitu sisulise väärtuseta asja. Hea mänguasjaga saab toetada mitut õpivaldkonda korraga. Näiteks lihtne rõngastest torn saab olla alguses motoorika harjutus, et lihtsalt rõngaid pulga otsa saada ja hiljem selle abil õppida tundma erinevaid värve. Seejärel saab sellest teha matemaatilise tegevuse, sest rõngaid saab suuruse alusel kasvavalt ja kahanevalt järjestada. Ühel pealtnäha lihtsal mänguasjal võib olla palju erinevaid viise, kuidas seda kasutada ja mida seeläbi õppida. 

Pea aga silmas seda, et ükski oskus ei arene üksi ning vajaminev toetus võib peituda hoopis teise valdkonna arendamises. Näiteks kõne arengut toetab peenmotoorika arendamine, sest ajus töötavad need keskused omavahel koos. Niisiis võib vajamineva toe lapse kõne arenguks pakkuda hoopis motoorikamäng. 

Sinu laps ei pea käima paljudes huviringides ja õppima iga pilli või harrastama kõiksuguseid spordialasid, et areneda eakohaselt. Piisab õigetest vahenditest ja arendavatest tegevustest, mida saab igapäevatoimetustega käsikäes teha. Leia selleks vajalikud arendavad mänguasjad ja -vahendid Eesti suurima Montessori toodete valikuga Rume e-poest ning avastage üheskoos maailma!