Foto: Envato Elements
Sotsiaalkindlustusamet 24. mai 2022 15:52

Lahkuminekud on enamasti mõlema osapoole jaoks valusad, kuid tihti on vaidluste keskel kõige suuremateks kannatajateks hoopis ühised lapsed. Taolised kogemused jätavad lapsele jälje kogu edasiseks eluks. Kuidas talitada nii, et lapsed taastuksid lahkuminekust võimalikult kiiresti ning tunneksid end taas hästi?

Kuigi vanemad ei ela enam koos, on lapsel endiselt õigus mõlema vanema hoolitsusele ja armastusele. Tal on õigus jääda lapseks ja elada õnnelikult ka peale vanemate lahkuminekut. Vanem vastutab mitte ainult oma lapse heaolu eest, vaid ka selle eest, et säilitada hea ja arenev suhe oma poja või tütrega. Positiivne vanemlus võib pärast lahkuminekut muutuda lapse jaoks veelgi tähtsamaks.

Partnerlussuhte lõpp esitab vanematele väljakutse luua üksteisega teistsugune suhe. Kuigi endine abikaasa või elukaaslane ei ole enam partner püsisuhtes, on ta endiselt tähtis ja asendamatu vanem lapsele. Lapse heaolu silmas pidades võiksid vanemad omavahel hästi läbi saada ka siis, kui nende teed on lahku läinud. Kuigi partnerlussuhe lõpeb, siis vanemlus jääb. Laps väärib lahkumineku järgselt mõlema vanema hoolt, toetust ja mõistmist ning suhte jätkamine on oluline. Lisaks on tähtis ka jätkata suhtlust teiste sugulastega, kes olid lapse elus olulised enne lahkuminekut.

Lahkumineku järgselt tekivad uued olukorrad ja toimub peresüsteemi ümber kujundamine. Varem pigem rahulikult asju ajanud vanemate vahel kipuvad lahvatama erimeelsused ning eriti võivad need süveneda vahetult enne koolivaheaega. Näiteks ei suudeta kokkuleppele saada, kelle juures veedab laps suve ning kuidas siis ikka võsukese vaba aega sisustatakse.

Uusi kokkuleppeid ja lapsevanemate suhet vastses elurütmis korraldades võivad esile kerkida küsimused, mis vajavad neutraalse osapoole abi, et neid võimalikult lapsesõbralikult lahendada. Siin tuleb appi Sotsiaalkindlustusameti uus tasuta teenus – perelepitus.

Perelepitus on mõeldud ühise alaealise lapse või laste lahku läinud või lahkuminevatele lapsevanematele, kel ei ole õnnestunud kokku leppida lapse elukorralduslikes küsimustes (näiteks suhtluskord või elatis). See on uue elukorralduse loomisel vaimset tervist säästvam meetod kui kohtutee lapse teise vanemaga.

Perelepitaja abiga sõlmitakse kokkulepped sellistel teemadel nagu elukorraldus (kuidas toimuvad külastused, kelle juures ja millal laps viibib). Oluline on tähele panna, et perelepitaja ei õpeta ega ütle lapsevanematele, milline elukorraldus on neile parim, vaid aitab neutraalse vahendajana leida sobivamaid ning kõiki osapooli rahuldavaid kokkulepped. Oma laste elu parimad eksperdid ja nende heaolu eest vastutavad siiski lapsevanemad ise.

Riikliku Perelepitusteenuse seadus rakendub tänavu 1. septembril, kuid pered saavad teenusele juba nüüd. Teenus on tasuta!

Perelepituse meelespea:

· Perelepitus on vabatahtlik.

· Perelepitus on lapsevanematele kiirem, soodsam, vaimset tervist säästvam ning lapse heaolu paremini arvestav meetod, mille raames sõlmitud vanemate vahelised kokkulepped on efektiivsemad kui kohtumenetluses.

· Vanemad on võrdsed ning nad otsivad lapsele parimat võimalikku lahendust ise.

· Perelepitaja on neutraalne vahendaja, kellel on professionaalsed teadmised ja vastav väljaõpe.

· Perelepitus ei sobi vägivaldsete suhete korral, sest lapsevanemad ei ole sellisel juhul võrdsed osapooled. Täpsustamiseks ja endale sobiva teenuse leidmiseks helista koordinaatorile.

· Perelepitus pakub võimalust teha kokkuleppeid kohtuväliselt ja jääda toetavateks lapsevanemateks ka peale lahkuminekut.

Huvi korral kirjuta perelepituse koordinaatoritele SIIN!