Foto: Kaitseväe peastaap
Toimetas Elis Kusma 15. mai 2022 14:59

Esmaspäeval algab kaitseväe õppus Siil 2022, millel osaleb ligi 15 000 kaitseväelast ning liitlas- ja partnerriigi sõjaväelast.

Siil 2022 peamine eesmärk on kaitseväe lahinguvalmiduse ja ohustsenaariumile reageerimise võime kontrollimine rahvusvahelises raamistikus. Õppuse peamised kontrollitavad üksused on 2. jalaväebrigaad ja küberväejuhatuse strateegilise kommunikatsiooni keskus.

Selleaastane õppus viiakse läbi 16. maist kuni 3. juunini ning tegevused hõlmavad peaaegu kogu Eestit. Peamised üksuste manöövertegevused saavad toimuma Lõuna-Eestis, lahinglaskmised kaitseväe keskpolügoonil ja Saaremaal.

Lisaks Siilile viiakse samal ajal Eestis ja selle vahetus läheduses läbi mitu teist õppust. Läti korraldab õppuse Namejs, mille raames muuhulgas harjutatakse piiriülest koostööd ja juhtimisprotseduure Eesti kaitseväega. USA relvajõudude õppuse Defender Europe raames tegutsevad Saaremaal koostöös kaitseliitlastega merejalaväelased ning viiakse läbi lahinglaskmisi merele. NATO Põhjadiviisi staap korraldab õppuse Knight Legion.

Siilist võtavad osa nii maaväe, õhuväe kui ka mereväe üksused ning kaitseliit, samuti küberväejuhatus, toetuse väejuhatus ja erioperatsioonide väejuhatus. Lisaks osalevad õppusel Eestis paiknevad NATO lahingugrupi ja ka õppuste ajaks siia saabuvad liitlasüksused.

Siilil osaleb ligi 7100 reservväelast, 2500 ajateenijat, 2000 tegevteenistujat ning 4200 liitlassõdurit kokku kümnest riigist. Õppusel kasutatakse sadu ühikuid tehnikat, sealhulgas soomukeid, jalaväe lahingumasinaid, tanke, laevu, koptereid ja lennukeid.

Õppuse kolme nädala vältel on Eesti teedel liikumas tavapärasest rohkem lahingutehnikat ja sõidukite kolonne. Kaitsevägi palub liiklejatel järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid ja reguleerijate märguandeid, loodame kaasliiklejate mõistvale suhtumisele.