Foto: Erki Pärnaku
Ohtuleht.ee 10. mai 2022 21:11

Kaks ministrit, erinevad erakonnad, sama ministeerium, kaks skandaali – jutt käib Liina Kersnast ja Mailis Repsist. Kersna ajal osteti koolidele suur kogus kiirteste turuhinnast tunduvalt kallimalt. Repsi kohvimasina, lapsehoidmise ja reisikulude saagat lahatakse juba mõnda aega väsimatult kohtuistungeil. Repsilt nõuab haridusministeerium kohtu kaudu tagasi 120 tuhandet eurot, Kersna puhul ostis ministeerium kaks miljonit testi 5,1 miljoni eest.

Kummagi asja menetlemine käib aga kui ümberpöördult, sest Repsi puhul võivad aasta algul käima läinud 50 istungipäeva ulatuda koguni järgmise aasta valimisteni, Kersnal puhul näikse asi päädivat väärteomenetluse ja võimalik et rahatrahviga. Kas sellise võrdluse puhul pääseb Kersna liiga kergelt ja Repsi menetletakse liiga põhjalikult?

Kersna puhul eeldame, et maksumaksja raha kasutataks võimalikult parimal moel, priiskamata ja kokkuhoidlikult. Kui koolide kiirtestimise kasuks langetatud valitsuse otsus jättis testide ostmiseks vaid viis päeva ning kasutati välja kuulutamata läbirääkimistega riigihanget, siis sellise asjaajamise loogiliseks tulemuseks oli ühelt poolt kõrge tehinguhind ning teisalt konkurentide igati mõistetav pahameel, et nemad magusa tehingu sõlmimiselt juba eos välistati.

Miks helistati just ühele firmale, aga mitte mõnele teisele? Ühtpidi on positiivne, et minister Kersna ei otsi vabandusi ega proovi taganeda vastutusest, kui palub „tehtud vigade eest vabandust“. Kuid teisalt  - kas võimalik väärtegu ja trahv ei peaks tähendama ka poliitilise vastutuse võtmist? Siin ongi oluline kahe juhtumi põhimõtteline erinevus.

Reps on kohtu all, kuna vaieldakse selle üle, kas ta kasutas vahendeid isikliku materiaalse heaolu parandamiseks. Kersna puhul on kaalumise koht, kas kiire tegutsemise tagajärjel, millega kaasnes tehingu kõrgem hind, oli ühiskondlik kasu rahalisest kahjust suurem, kui testimise kiire käivitamine hoidis ära viiruse laiema leviku ning mis eriti oluline – võimaldas koolidel kontaktõppega jätkata, säästes õppureid distantsõppe probleemidest. Eeldades, et testide ülekulu võis olla paar miljonit eurot, siis esmalt tuleb võimaliku trahvi määrajal vaagida, kas ühiskondlik kasu, mida on otseselt rahasse keeruline ümber arvestada võib üles kaaluda otsese rahalise kaotuse. Lõppsõna jääb aga valijale, kes järgmisel kevadel saab valimiskasti juures anda hinnangu, kas Kersna käitumine tollastes koroonatingimistes oli aktsepteeritav.