Foto: Tairo Lutter
Siim Randla 9. mai 2022 06:14

25 aastat kohtutäiturina tegutsenud Arvi Pink, kes justiitsministeeriumi järelevalve ametnike hinnangul väidetavalt liigset menetlustasu küsis ja ametist tagandati, taotleb kohtus justiitsministri käskkirja tühistamist.

Süüdistuse sisuks on kohtutäituri otsustusõigus täitemenetluse alustamistasu arvestamisel. Distsiplinaarmenetluse käigus tuvastas justiitsministeerium, et Arvi Pink võttis võlgnikelt süstemaatiliselt ja õigusvastaselt täitemenetluse alustamise tasu rohkem, kui seadus seda ette näeb. Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koda on teatanud, et teadaolevalt on kohtutäitur Arvi Pink võlgnikelt alusetult sisse nõutud raha tagastanud, kuid arvestades distsiplinaarsüüteo olulise raskusega on see kaasa toonud tema suhtes usalduse kaotamise. Nüüd arutab Pinki kaebust justiitsministri käskkirja tühistamiseks Tallinna halduskohus.

Edasi lugemiseks: