Ohtuleht.ee 18. aprill 2022 22:04

ERRi senise juhi lepingu tasahilju automaatse pikendamise kava tuli õnneks välja ning tänu sellele on käivitunud üksnes tervitatav diskussioon ERRi tuleviku üle. Isegi juhul, kui nõukogu jääb kindlaks oma varasemale seisukohale eelistada Erik Roose jätkamist, aitab nii Mart Luige kui Merit Kopli kandideerimine näha nii mõndagi asja värskema nurga alt. Kuna nende kõigi näol on tegu kogenud meediajuhtidega, siis saab sel konkurentsil olema üksnes edasiviiv jõud.

Ukraina sõda on kinnitanud, kuivõrd oluline on info operatiivne ja usaldusväärne vaataja-kuulajani toimetamine. Siit aga kerkib üles vana ja habemega väliskorrespondentide probleem. Arvestades Eesti kui väikeriigi piiratud ressurssi, peaks olema just ERR see, kes vahendab meile otseinfot olulistest riikidest, kus erameedial pidevalt kohalolekuks võhma ei jätku. Brüssel, Washington ja Moskva on küll olulised kohad, aga katmata on terve Aasia ning siililegi selge, et Brüsseli korrespondent üksi ei suuda katta tervet Euroopat. Pidev kohalolek Euroopa metropolides Berliinis või Londonis annaks oluliselt parema kohalolekutunde. Ragnar Kond kajastab Valgast suurepäraselt küll Läti sündmusi, kuid ERRi jaoks on tegu mugavusvariandiga, kus ei pea maksma Riias kohaloleku eest.

Kumb on aga primaarne, kas ERRi uue maja ehitus või eetrisse lastavad tele- ja raadioprogrammid? On raske kujutada ette olukorda, kus mõni meediamaja teataks, et kuna kavas on uue toimetusemaja ehitus, siis järgnevate aastate jooksul antakse välja poole õhemat ajalehte. Ometi räägib ERR programmi kärpimise vajadusest käsikäes uue maja ehitusega, kuid see on kivi pigem poliitikute kapsaaeda. Samas ei saa eitada, et kohati on ka ERRil jalad maast lahti kerkinud, kui meenutada nende soovi ehitada Tondile kristallpalee. ERRi rahastamisega närutamine on juba ammune traditsioon ning uue maja rajamist tuleks vaadata koos jätkusuutliku rahastamismudeliga. Poliitikute poolt ERRile raha andmine ei tohi aga mõistagi sõltuda sellest, kas edastatav programm meeldib parasjagu võimul olijaile või mitte.