Foto: Aldo Luud
Toimetas Triinu Laan 23. veebruar 2022 08:54

Teisipäevase seisuga on ligi 69 000 Eesti peret esitanud kohalikele omavalitsustele taotluse elektri-, gaasi- ja kaugküttearvete osaliseks tasumiseks, mis on mõeldud kuni keskmise sissetulekuga inimestele tavapärasest kõrgemate energiakulude katmiseks. Toetust on makstud 47 000 perele kogusummas 7 miljonit eurot.

Riigihalduse minister Jaak Aab nentis, et ehkki valitsus on vahepeal tulnud appi automaatsete meetmetega elektri ja gaasi hinnalae näol, saavad sihtrühma pered siiski ka energiakulude hüvitist taotleda ja seda võimalust jätkuvalt kasutatakse. „Vahepeal tekkis väike segadus, et kui elektri ja gaasi arved on väiksemad, kas siis enam koduvallast hüvitist ei saa,“ märkis minister. „Saab ikka, arved, mille alusel taotletakse, on küll elektri ja gaasi puhul mõnevõrra väiksemad, kuna sealt on automaatse meetme osa maha arvatud, ent siiski võib ülejäänud koguselt hüvitisena tagasi saada arvestatava kuluosa.“

Omavalitsused on teinud 47 000 toetuse maksmise otsust ning seni on hüvitiseks kogusummana kulunud 7 miljonit eurot. Keskmiseks väljamakseks on kujunenud 150 eurot ning toetusest 87% on läinud elektrikulude hüvitamiseks, 9% gaasi- ja 4% kaugkütteks. 

Hüvitist energiakulude katteks saab pere, kelle sissetulekud jäävad alla mediaantaseme. Seda arvutatakse ühe täiskasvanu kohta 1126 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase inimese kohta 563 eurot ja 13 või nooremate laste kohta 338 eurot. Infot selle kohta, kas perel on hüvitisele õigus ning kui suur see võiks ligikaudu olla, saab vaadata hüvitise kalkulaatori abil.   

Hüvitatakse 80% elektri, gaasi ja kaugkütte hinnatõusu osast ning toetuse ülempiir kõigi energiakulude peale kokku on 500 kuus ja alampiir 10 eurot taotluse kohta.   

Eesti Energia veebruaris väljastatud arvetest selgus, et keskmine kodukliendi jaanuarikuu elektriarve oli 61 eurot ehk eelmisest kuust 30% väiksem.

„Näeme selgelt, et elektriarvetele on avaldanud positiivset mõju nii riigipoolsed hüvitised kui ka langenud elektrihind. Jaanuari keskmine elektri börsihind oli 141,74 eur/MWh, mis oli 30% väiksem kui detsembris. Veebruaris Eesti Energia koduklientidele väljastatud arvete keskmine summa oli 61 eurot, mis oli samuti 30% väiksem kui eelmisel kuul,“ selgitas Eesti Energia juhatuse liige Agnes Roos.

65% koduklientidest sai veebruaris arve, mille summa oli alla 50 euro. Alla 100-euroste arvete osakaal oli kokku juba 81%.

Hinnalae hüvitis oli 264 800 Eesti Energia kliendi arvel ja kokku kompenseeriti hinnalage Eesti Energia klientidele ligi 2,4 miljoni euro ulatuses.