Foto: Elektrilevi
Toimetas Triinu Laan 17. veebruar 2022 08:39

Konkurentsiamet kinnitas Elektrilevi võrguteenuse hinna kümneprotsendiise tõusu alates 1. juunist. Peamiseks hinnatõusu põhjuseks on põhivõrguettevõtja Elering ülekandeteenuse hinna kallinemine 17 protsendi võrra.

„Eelmise aasta lõpus teavitas Elering põhivõrgu ülekandeteenuse 17 protsendi suurusest tõusust alates selle aasta 1. aprillist. Antud muudatus tähendab Elektrilevi jaoks lisakulu 12,1 miljonit eurot. Kuna põhivõrgu ülekandeteenuse osakaal moodustab Elektrilevi võrgutasust ca 35 protsenti, mõjutab see hinnatõus otseselt võrguteenuse hinda,“ selgitas Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

Teise osa võrguteenuse hinnamuutusest annab elektrihinna kallinemine. Ka elektrivõrk vajab igapäevaseks toimimiseks elektrit ja see kulu on Elektrilevi jaoks kasvanud 48 protsenti. „Kui elektriturul leiab aset elektrihindade pikemaajalisem stabiliseerumine ja vähenemine, vaatab Elektrilevi üle ka võrgutasud ning alandab esimesel võimalusel hindu“ ütles Härm.

Kolmanda osa muutusest põhjustab riigikogu poolt eelmise aasta lõpus vastu võetud konkurentsiseaduse muudatus, mille järgi peavad võrguettevõtted hakkama konkurentsiametile maksma järelevalvetasu 0,2 protsenti müügitulust. „Elektrilevile tähendab see muudatus tänavu poole miljoni euro suurust makset,“ täpsustas Härm.

Kuna arvestatav osa võrgutasu tõusust on tingitud elektri börsihinna kallinemisest, siis otsib Elektrilevi lahendusi elektri hinnariski alandamiseks. Üks võimalus on korraldada kaoelektri fikseeritud hinnaga ostmiseks konkurss, kus saaksid pakkumisi teha taastuvelektri tootjaid. „Usume, et selline lahendus aitaks võrgutasusid stabiliseerida suurte elektrihinna muutuste vastu börsil,“ ütles Härm.

1. juunist kehtima hakkava hinnakirjaga saab tutvuda Elektrilevi kodulehel. Võrgutasu tõus on kõikidele klientidele sama suur.