Metec 28. jaanuar 2022 09:52

Keevitamine on oskustöö, mille heal tasemel valdamine eeldab enamasti aastatepikkust kogemust ja lisaks hulka muid nüansse, mida omandatakse nii õppeperioodil kui ka juba reaalse töö käigus. Meteci parimate keevitusspetsialistide sõnul on mitmed olulised asjad elementaarsed, aga miskipärast ei osata neile igapäevaselt piisavalt tähelepanu pöörata ja seetõttu jääbki väga heaks saamisest enamasti natuke puudu. Järgnevalt mõned näpunäited paremaks keevitajaks saamise teekonnal.

1. Soov areneda – tahe järjekindlalt oma oskusi lihvida ja ka toetavates tegevustes paremaks saada.

2. Aparaadi peensusteni tundmine ja seadistamise oskus– õige režiimi valik ja seadmete peenhäälestus on kvaliteetse keevisõmbluse saamiseks äärmiselt oluline.

3. Hea jooniste lugemise oskus – tihti jääb hea keevistulemus joonistest arusaamise ja tingmärkide tundmine või hoopiski vähese tähelepanu taha. Nii lihtsate kui keerulisemate tööde puhul on esmane ülesanne aru saada, milline peab tulema lõpptulemus ja milliste võtetega sinnani jõuda. Siit tuleb tihti ka oluline ajavõit töö valmimisel.

4. Kannatlikkus – kui kohe välja ei tule, siis tuleb läbi mõelda, mis takistas ja uuesti proovida. Keeruliste ja komplekssete tööde puhul on mitte kiirustamine ja protseduuride jälgimine algusest peale väga oluline. Väikesed vead või tähelepanematused alguses kasvavad töö lõpuks enamasti nii suurteks, et tulemus kvalifitseerub praagiks. Mõnikord on heaks tulemuseks vaja ka väga ebamugav asend võtta, kui teisiti ei saa.

5. Keevitusprotsesside ja -võtete peensusteni tundmine nii teoreetiliselt kui praktiliselt – see võimaldab teha tööd nii, et saad ka päriselt aru, mis tegelikult toimub ning näha tervikut. Ainult nii on võimalik konkreetse toote kokkupanekul jõuda optimaalsete lahendusteni ja välja mõelda, kuidas ka keeruliste tööde puhul kõige efektiivsemalt, kiiremini ja kvaliteetsemalt lõpptulemuseni jõuda. Põhjalikud teadmised annavad võimaluse ka leidlikkusele, et näha raamidest väljapoole ja teha asju, mida enamus ei suuda.

6. Keevituse kvaliteedistandardite ISO5817 ja ISO10042 tundmine. Ilma õige arusaamata, kas keevisõmblus on kvaliteetne, ei ole võimalik teostada tööd vastavalt etteantud nõuetele. Need standardid annavad vastuse kõigile keevisõmbluste kvaliteeti puudutavatele küsimustele ja head keevitajad oskavad neid töö kvaliteediklassile vastavuse hindamiseks alati kasutada.

Metecis pööratakse spetsialistide arengule ja heaolule igapäevast tähelepanu. Seda nii läbi mitmekülgsete ja huvitavate tööde kui ettevõttesiseste koolituste ja arenguprogrammide kaasabil. Töötajate igakülgne areng on Metecis väga oluline. Kasutame ka tipptasemel seadmeid ja muud varustust ning kogu töökeskkond on kvaliteetne ja arengut toetav.

Seega, ole järjekindel enda arendamisel ja sinust võib saada tavalisest palju parem keevitaja. Kui tunned, et oled juba päris hea või põled soovist saada parimaks, siis tule ja liitu Meteci keevitustiimiga, võimalused on sinu jaoks olemas.

Uuri lähemalt siin: tarmetec.ee

Kandideerida saad kas otse kodulehelt või läbi CV Keskuse.

Juri Pistšikov

TIG keevituse tippspetsialist

Tarmetec OÜ