Foto: Teet Malsroos
Toomas Alatalu, vaatleja 30. jaanuar 2022 18:57

Moskvas 15. detsembril USA aseriigisekretärile üle antud (ja kaks päeva hiljem avalikustatud) kahest nõudmistelehest käsitles üks Venemaa-USA suhteid ja teine Venemaa ja NATO vahekordi. Kui esimese sisuks olid peamiselt strateegilise tasakaalu ja relvastuse probleemid, siis teises kuulutati Venemaa õigust kontrollida teatud riike ja piirkondi, mis paratamatult tuletas meelde ühte varasemat dokumenti. Nimelt kurikuulsat 23. augusti 1939 Molotov-Ribbentropi pakti salaprotokolli, mille alusel kaks diktaatorit kuulutasid nende vahele jäävad kuus riiki kas siis ühe või teise või n.ö. jagamisele minevateks aladeks.

Loetelu algas Balti riikidest ehk sulgudes täpsustatult Soomest, Eestist, Lätist, Leedust (selgituseks - 1930ndatel loeti ka Soomet Balti riigiks) ja siis mainiti Poolat. Järgnevalt oli juttu Bessaraabiast koos täpsustusega, et Nõukogude Liit on sellest huvitatud ja Saksamaa kinnitab, et tal pole selle koha vastu mingit poliitilist huvi. Mõistagi puudutas see küüniline lause Rumeeniat, mille ühte piirkonda, millest osa kuulub täna Moldovasse, kutsutakse Bessaraabiaks.

Edasi lugemiseks: