20. detsember 2021 Õhtulehes

Foto: ÕL arhiiv
Toimetas Keit Paju 28. aprill 2022 11:19

Riigikohus jättis menetlusse võtmata Mikk Tarraste kaitsja kassatsiooni ning seega jõustub ringkonnakohtu otsus. Tallinna Ringkonnakohus muutis Pärnu Maakohtu süüdimõistvat otsust karistust puudutavas osas, mõistes Mikk Tarrastele (33) 20 aasta pikkuse vangistuse asemel eluaegse vangistuse.

Ringkonnakohtu hinnangul ei vastanud varasem karistus süüteo raskusele ega süüdimõistetu isikule. Maakohus oli õigesti toonud välja mitu olulist asjaolu, mis suurendavad süüdistatava süüd, kuid ringkonnakohus leidis, et süü suuruse juures oli raskendava asjaoluna arvestamata jäänud see, et Tarraste oli oma teoga täitnud kuriteokoosseisu mitu erinevat kvalifitseerivat tunnust (üheksast tunnusest kolm). 

Edasi lugemiseks: