Väidetavalt edastasid kahtlusalused Venemaale teavet ka Läti sõjalise võimekuse kohta.

Foto: EPA/Scanpix
Toimetas Aare Kartau 11. jaanuar 2022 12:54

Teisipäeval teatas Läti riiklik julgeolekuteenistus (VDD), et mullu pidasid kohalikud julgeoleku- ja luureorganid kinni kaks inimest, keda kahtlustatakse seotuses Venemaa sõjaväeluurega. Väidetavalt esitasid nad Vene agentuuridele konfidentsiaalset teavet Läti riigikaitsesektori kohta.

Läti võimud pidasid kahtlusalused kinni möödunud aastal kahe kriminaalmenetluse raames. VDD väitel on nende käsutuses olevate andmete abil võimalik kinnitada, et kõnealused isikud kohtusid Venemaa territooriumil Vene sõjaväeluure esindajatega. Mõlemad kinnipeetavad viibivad vahi all, teatab LSM.

Väidetavalt viitab VDD uurimise käigus hangitud info sellele, et üks kahtlusalune kasutas kutsealases tegevuses loodud kontakte, et hankida, koguda, analüüsida ja edastada Vene sõjaväeluureteenistusele teavet Läti riiklike relvajõudude sõjalise võimekuse, protseduuride, plaanide ja väljaõppe kohta. Samuti kogus ta andmeid Lätis paiknevate NATO vägede tegevuse ja ka näiteks kaitsesüsteemi hangete kohta. Ka teist kinnipeetavat kahtlustatakse koostöös Venemaa sõjaväeluurega ja neile salajase teabe edastamisega.

VDD menetlustoimingute käigus on kahtlusaluste ebaseadusliku tegevuse kohta avastatud väidetavalt ohtralt tõendeid, sealhulgas andmekandjaid ja dokumente. Läti julgeolekuteenistuse sõnul on nende abil võimalik kinnipeetavate süüd kinnitada. Üksikasjalikumat infot VDD ei jaganud, sest uurimine on alles käimas.