happy family resting on sofa together in living room
IKEA 14. jaanuar 2022 00:01

IKEA uuringust „Kodune elu“ selgus, et 29% Eesti kodanike jaoks on kodustega suhtlemine oluline vaimse heaolutunde säilitamiseks. Iga neljas inimene Eestis võiks edaspidi rohkem aega veeta just kodustega suheldes. Kas on oluline rääkida enda vaimsest tervisest teistega? Näiteks Eesti vastajatest 10% ei räägi kellegagi vaimse heaoluga seotud teemadel. Miks see nii on? Milliseid suhteid võib nimetada tähenduslikeks? Miks on oluline omada teistega tähendusrikkaid suhteid? Kuidas luua tähendusrikkaid suhteid pere ja sõpradega?

Psühholoog Rita Rätsepp selgitab, et häbitunne on see, mis takistab meil enda muredest rääkimist. „Meil oleks nagu hirm näidata, et ma ei saa hakkama, et ma olen siis justkui nõrk. Jagatud mure on aga pool muret. Jagatud rõõm on topelt rõõm. Kuna ühiskonnas on päris palju „ma suudan“ mentaliteeti, siis ei juleta ka rääkida, sest tuntakse, et kuidas mina siis hakkama ei saa,“ sõnab ta.

Kui inimene enda sisse kogub, siis mingi hetk saab anum täis ja käib pauk. „Sellest hetkest, millal võib olla see viimane piisk karikas ei pruugi inimene aru saada. Selleks, et seda ei juhtuks, tuleb end märgata ja sellega tegeleda. Teistega rääkimine, sh näiteks psühholoogiga on tegelikkuses selle anuma tühjendamine. Ääretult oluline on endast asjad välja lasta ning vaadelda ennast. Psühholoog on vana aja mõistes nagu pihiisa, kellele saab kõik mured hingelt ära rääkida. Vanasti ei istunud keegi nutiseadmes, vaid inimesed rääkisid omavahel. Kõiki asju arutati, ka rongis või bussis. Suheldi, räägiti asjadest, jagati energiat ja siis mindi oma peatuses maha. Kõigil oli kergem olla,“ räägib Rätsepp.

Rätsepa sõnul on inimeste vahetu suhtlemine ja vahetu kontakt see, mida me tegelikult väga vajame. „Tänases maailmas on tulnud väga palju ekraane inimeste vahele, mis kõik segab vahetut suhtlemist. Varateismeliste ja teismeliste probleemid tulenevad paljuski sellest, et vahetut suhtlust ja silmast- silma kontakti on väga vähe,“ nendib ta.

„Me kõik vajame kuulumise tunnet, kokkupuutepunkte teiste inimestega. Inimene ei ole loodud üksikuks hundiks. Inimene on sotsiaalne olend – ta vajab iseendast aru saamiseks teisi inimesi ehk peegeldust. Me soovime alati kusagile kuuluda – kas see on sõpruskond, klubi, kirik. Me vajame oma ellu inimesi, kellega on sarnased väärtushinnangud, vaated, tegevused, uskumused ehk see meie ühisoasa. Perekond on samamoodi – see on meie pere, meie suguvõsa, meie sõpruskond. Meie tunne annab inimesele tema minapildi ja tema tugevuse – tal on kusagile toetuda, teda ümbritsevad tema inimesed. Kui tal on mure, siis ta teab, kellega seda jagada. See on tohutult tähtis, kas inimesel on kellelegi toetuda. Vajame seda, et tasakaal oleks paigas,“ märgib Rita Rätsepp.

Rohkem ideid ja nõuandeid, kuidas saavutada kodus vaimne heaolu, leiad IKEA kodulehelt www.IKEA.ee.