Uudised

Isikuloolist looduslugu (2) 

8. oktoober 1997 00:00

JAAN EILART

Tuglas on oma mõttepäevikus arvanud, et suur osa inimesi mõtleb "kokkutraageldatud lappide kaupa". Veelgi rohkem käib see ühele inimesele mällu jäänu kohta. Ajasahtleis sobramine on valikuline.

See ilmneb ka allpool öeldust.

Olen pidanud endalt küsima, miks olen olnud seotud lähisõprusega nõnda paljude eesti kirjanikega. Ma ei arva, et seda soetanuks mu vaimueeldused. Vist on usutavam, et sooduspinnast valmistasid ette mu omaaegsed jalgsi ja jalgrattaga tehtud Eestimaa-retked. Need olid kõik ühemehekäigud ning eristav endeemsus seega silmahakkavam. Sellest kõigest sai ka küllalt varakult üht-teist kirjutatud. Sellisest "eelinfost" võiski ehk sündida hiljem

Lembit Remmelga

KUKU-s järjest uuesti korratud lugu, kuidas nad ligi 40 aastat tagasi tõid

Erni Krusteniga

mulle Kirna Veskimäele külla suure armeenia naisluuletaja.

Olin Krusteniga olnud kontaktis kirja teel. Palusin tal nimelt kirjutada ühe loo peatselt ilmuma hakkavale ajakirjale Eesti Loodus (1958). Sündis "Käepigistus", millel toimetuse arhiivis märge: kaastöö nr. 1. Kui aga Kaukasuse külalisele tuli seletada, kes see külastatav õige on, resümeerinud Eesti-poolsed võõrustajad (vene keeles kõlab see mahlakamalt): vanaldane, paksukene, kiilaspäine. Ja kui ma siis auto märkamise peale sirkasin läbi rukkipõllu rajakest mööda tulijatele tere tulemast ütlema, ei suutnud külaline pikka aega naeru tagasi hoida. Vastu tuli poisikeseohtu kõlusk.

Vist veelgi peamisem sõprusringi laienemise põhjus tuli pisut hiljem - maailma vanimaks tudengite loodushoiuorganisatsiooniks arvatud Tartu Üliõpilaste Looduskaitseringi ning seejärel asutatud Eesti Looduskaitse Seltsi kaudu. Mõlemas oli küll au-, küll asutajaliikmeina koos juba hulk eesti kirjarahvast. Tuleb meelde, et

Uno Laht

koguni jorises: miks tema eemale jäeti?

Emajõelinna omaaegsest populaarseimast tudengiühendusest kujunes omakorda mitmeid me kirjasõna rikastajaid. Olgu mainitud kasvõi

Rein Põder

. Selle, miks nii paljud kirjarahva hulgast looduse- ning kodukohatundjate ringis omainimeseks said, on aga ehk ära tabanud

Jaan Kaplinski

, ise omaaegne seltsi Tartu osakonna esimene sekretär. Ta vastandab olnut ja olevat: "Kui nõukogude ajal looduskaitse oli üks osa legaalsest ja igale õigele eestlasele peaaegu kohustuslikust rahvuslikust üritusest, siis nüüd saavad ja julgevad end vabalt väljendada ka need, kes loodust kardavad ja looduskaitset põlgavad." (Sirp, 11. VII 1997).

Aeg oli nihuke. Nüüd aga selle lapiteki traagelduse mõned tükid.

Esimesed kohtumised

Ühel 1950. aasta kevadtalve õhtul tuli Türi keskkooli külla

Rudolf Sirge

.

Gustav Suitsu

õpilasest psühholoogiamagister, mu auväärne kirjandusõpetaja

Viktor Viilup

oli kutsunud. Tema oli mind pannud kirjandusringi omaloomingu-sektsiooni esimeheks. Nõnda pidin seal külalist tervitama ja ette lugema ühe enda vist lihtsat pealkirja "Mets" kandva pala. Pärast istusima kolmekesi (mitte see pole küll Sirge raamatu "Kolmekesi lauas" ajend) söökla raudjalgse, logiseva toiduplate taga. Ometi oli see ühe loodussõpruse algus.

Pisut hiljem sain kutse Toompeale Kohtu tänavale, kus tookord asus Kirjanike Liit. Peeti noorte autorite seminari. Mu kõrval istus paarkümmend aastat vanem

Aristarch Sinkel

, hilisem juristist ajalooliste romaanide autor. Kõige kummalisem sellel esimesel seminaril oli aga see, et üritati häirida ka minu "loodusesõprust" Sirgega. Mu kaasavõetud lugu rääkis vanaperemehest, kes püüab kolhooside loomise ajal ristiga piirikivi maasse peita.

Üllatavalt tänapäevaselt kõlas see arutlus ligi 50 aastat tagasi. Analüüsi juhtis äsjane Kirjanike Liidust peaväljaviskaja

Magnus Mälk

. Minu loo häda olnud selles, et ma plagieerinud üht Rudolf Sirge olukirjeldust. Vist oleks paberile sirgeldamise isu kauaks kadunud, kui Sirge ise ei oleks asunud mind kaitsma.

Hilisemad suhted Sirgega olid tõesti külgepookimata poliitikata. Koos Erni Krusteniga proovisime tema Pirita jõe rekordlõhet. Püüdsime lepitada looduskaitsjate teinekord lahvatavat ägedust kalasportlaste fanatismiga. Mitmeid kordi kohtusime temaga koos Tartu kirjarahva juhi, hea sõbra

Kalju Kääriga

, kui neil seisis ees spinninguretk. Seda seni, kuni Sirge viidi Paunküla veehoidlalt paadist jäädava lahkumise teele. Tema ütlus, et Stalini pärusvaka viimane hoidja on meil Sõgel, läks pagulaskirjandusse.

Rudolf Sirgest, kalasportlaste juhist, sai meie seltsi asutajaliige. Avaldus pandi teele koos

Voldemar Pansoga

Austraalia reisilt. Selle kaugkülaskäigu raamatus "Meretaguste juures" (1968) on pühendus: "Lugupeetud loodusteadlasele ning asjalikule nõumehele, tänulike tervitustega." Püsib kestev tänu temalegi, esimesele kohatud loodussõbrast kirjanikule.

Kui nüüd ajas Sirgest edasi minna, üllatab mind ennastki, et järgmised tuttavad kirjanikud olid vennad Jüri ja Ülo Tuulik. Ma ei tea, kas nad ise aimasid tookord oma tulevast missiooni. Igatahes 1954. aasta suvel olid nad Abrukal kanged õngemehed.

7. okt. lehes siiani.

Ma rääkisin rohkem nende koolijuhatajast isa Kaarliga, kes vabal hetkel läks ikka koolimaja Sõrve-poolse otsa taha. Selg vastu seina, luges ta seal saksa sõnaraamatut. See pani mind imestama. Seni, kuni ise hakkasin ükskord lugema Saareste nelja köidet, samamoodi, järjepanu, rida-realt.

Tuulikute õde Salme oli juba tookord kirjaneitsi. Poistega kohtusin jälle 1. veebruaril 1956 Kingissepa Kingissepa-nimelises koolis loodussõprade ringis. Kolme nädala pärast said kaksikvennad kuueteistkümneseks. Ei olegi meeles, kumb neist kirjutas sellest trehvamisest leheloo.

Veel üks, Aira Kaalu ja Debora Vaarandi kirjandusse läinud lugu seondub hilisema Abruka ja Tuulikute ema hoolega.

Äärepealt pidin maastikuökoloogia praktikat juhendava õppejõuna vastikus külglaines ning liigses lastis kakuamipaadiga ära uputama ülikooli ühe geograafiakursuse. Kui me kõikide märjad riided lehvisid lõpuks rodudes Tuulikute koduõues, me ise aga konutasime poolpaljalt laialehelises metsas, ütlesid meretundjad mälujälitsi: nii hullu asja Abruka all ei mäletagi.

Pärast kutsuti koguni kohtusse kaptenit süüdistama. Ma ei läinud. Pigem olin ise süüdi. Tahtmine noorukeste tudengitega kuulsale saarele pääseda ületas roolirattahoidja kogemuspaku.

Pealegi rikkus kapten oma ainsad peopüksid.

Ja kohe sinna Tuuliku poistega kahe kokkusaamise vahele jääb esmakordne jutlemine Tuglasega.

Juhan Liivi luuleauhind

Fr. Tuglase juurde võttis mind 1955. a. varasügisel kaasa Hans Kruus, ise alles toibumas Butõrkas osaks saanud kumminuudipeksust vastu jalataldu. Tuglasel lasus ikka veel äsjase täieliku põlualuse paine. Vaatasime aeda. Eriti Elo hoolel kujunes rosaarium. Kuusk uksetee kõrvale sai toodud Pärnu ja Haapsalu tee ristmikult, nn. Harudevahelt. Neil aegadel räägiti, et just seal lahvatanud lahingus ümberpiirajatega sai surma admiral Johan Pitka. Kõige erakordsem oli aga hõlmikpuu tuleaseme ligiduses.

Peatselt algasid iga-aastased Lõuna-Eestisse sõidud Tuglastega. Roolis enamasti peaaegu naabrimees Mihkel Põdra. Neist sõitudest, kus meie peamised huviväärsused kuulusid maastike ja kultuuriloo valda, olen kirjutanud koguteoses "Friedebert Tuglas sõnas ja pildis". Muuseas, pealkirjas "Tuglase seljataga" on seal öeldule lisaks nüüdseks juba avalikustatav nüanss. Nimelt hoidsin Elo soovitusel süles päevikut, et teha märkmeid teemadest, millest Tuglas nii vabalt ei keskustelnud, kui märkas kirjapanemist.

Hiljem lisandus mõndagi kuuest aastast, mil Eesti Looduskaitse Seltsi ette valmistades ja tööle rakendades elasin vaheldumisi, Tuglaste maja võti taskus, või Hans Kruusi Pärnu maantee kodus, mille seinalt nüüd pronkstahvel maha kistud. Muide, klassik (koos Eloga seltsi asutajaliikmed) soovitas seltsile esimese koosseisulise töötaja, pearaamatupidaja Juta Põdra. Tema oli me suvesõitude autoomaniku abikaasa.

Ent seekord tuletan meelde viimast, ühiskonda mõjutanud Tuglasega seotud kirjandusaktsiooni - Juhan Liivi luuleauhinna sündi. Külviidand tärkas Aadu Hindilt meie rahva hinge jäänud Peipsi-äärse häitsmemehe 100. sünniaastapäeval. Temal oli kombeks (ja selle tava all kannatas hiljem päris kõvasti auhindade määramine mõningatele kandidaatidele) asjad kõigepealt klaariks rääkida keskkomitee ideoloogidega. See ei õnnestunud.

Kuna olin vahepeal ka pisut kirjutanud Liivist seoses tema Mäe tänav 50 elukohaga (esmalt almanahhis "Emajõgi"), tuli lähisõber August Sang välja mõttega: kas sa ei saa kuidagi asja korraldada looduskaitse ja kodu-uurimise liinis?

Nõnda nuputati välja kohaliku Tartu toimkonna sisene auhind, mille statuuti ei kinnitatud kuskil. Selles oli öeldud, et auhind määratakse aasta parima juhanliiviliku kodutunnetusega ning tema luuleuuenduslikkust järgiva luule eest. Aadule asi meeldis, kuid ta hoiatas meid Sangaga: mehed, mina võin hakata mäkra mängima, teie pole parteis, mina olen, - aga ärge siis võtke mind väga tõsiselt. Ei aimanud ma tookord, et ta oma põgenemisplaanide tõttu nii pikka aega oli olnud julgeoleku pideva jälitamise all.

Õige kohe tuli ideevilksatus, et auhinna väärtus peab olema Tuglas ise, Liivi monograaf ja tema luule keskne avastaja. Praeguse "Väikese Illimari" tänava maja "allüürilisena" taheti minult, et räägiksin Tuglase nõusse. See polnud vaevaline, ehkki vajaliku luule pidime hiljem Sangaga z^ürii esimehele ette lugema. Ka oli tingimus, et ta ei peaks varakevadel Alatskivile tulema tseremooniat kandama - tervis ei lubanud enam. Sellest ajast on mul köide "Juhan Liiv" liigutava pühendusega: "Jaan Eilartile meie ühise Juhan Liivi luule ja maastiku harrastuse nimel, südamlikus sõpruses Fr. Tuglas."

Nõnda oli tagatud üldsuse silmis peaauhind. See oli Tuglase väärikus. Vormiline laureaadile antav sai ka päris isepäitsi radu mööda iseäralik. Hans Treumann, me raamatukunsti õpetaja ja raamatuteaduse vaikne filigraanne suurmees, tegi kunstiinstituudis algusest lõpuni valmis unikaalseid väikese tiraaz^iga raamatuid. Suvine Piiumetsa jõetagune naabrimees soostus pühenduma ilma mingi tasuta Juhan Liivi luulest tema auhinna trükiste loomisele. Evald Okas oli kohe päri oma virtuoosset graafikutaiet jagama nummerdatud autasuraamatuisse. Ainult kateedrijuhatajat ei soovitatud asjasse pühendada.