Krimi

Eesti tumeveebis tegutsenud „narkokaubamaja“ sai lõpu (1)

Toimetas Triinu Laan, 6. detsember 2021 11:33
Foto: Pixabay.com

Kolme aasta jooksul on riigiprokuratuur esitanud süüdistuse 13 tumeveebis „narkokaubamaja“ avanud inimesele ning ühele Läti kodanikust varustajale, kes üritas oma tegevusega laieneda mitmetesse riikidesse.

Kohus on Eestit narkootikumidega varustanud „veebikaubamaja“ juhid ja töötajad süüdi mõistnud, nelja süüdimõistetu osas ei ole otsus veel jõustunud. Eesti õiguskaitseasutuste töö tulemusena ei tegutse Eestis praegu ühtegi suurehaardelist tumeveebi edasimüüjat.

Samal teemal

Keskkriminaalpolitsei ja riigiprokuratuur on alates 2019. aastast Eestis läbi viinud kuus tumeveebis narkootikumide levitamisega seotud kriminaalmenetlust. Nende menetluste tulemusel on prokuratuur esitanud süüdistuse 14 inimesele. Viimase neist kriminaalasjadest saatis prokuratuur kohtusse oktoobris, kui esitas süüdistuse alaliselt Hispaanias elanud Läti kodanikust Jevgenijsile (42), pimeveebis tuntud ka kui Teslaboy ja Valhalla, selles et ta leidis Eestist „narkokaubamaja“ toimimiseks partnereid, keda ta juhendas vaheladude ülesehitamisel ning varustas narkootiliste ainetega. Süüdistuse kohaselt sai Jevgenijs enam kui ühe miljoni euro väärtuses kriminaaltulu.

Kokku tegutses Eestis Läti kodaniku eestvedamisel kolm „narkokaubamaja“. Need tegutsesid erinevatel aegadel ning iga uus grupp alustas pärast seda, kui politsei ja prokuratuur olid eelmise grupi tegevuse lõpetanud. „Narkokaubamajade“ käitajad on süüdi mõistetud ning „kaubamajade“ juhtidele on määratud 8–13aastased vangistused. 13 süüdimõistetust nelja inimese suhtes ei ole veel otsus jõustunud.

Jõustunud kohtuotsusetega on kinnitust leidnud, et tumeveebi „narkokaubamajas“ käideldi ühes kuus ligi 200 000 euro väärtuses narkootilisi aineid. Mitmete läbiotsimiste käigus võeti kolmelt grupilt ära ca 80 kilo narkootilisi aineid, sularaha ning ka stardipüstol. Hinnanguliselt käideldi enam kui miljoni euro väärtuses keelatud aineid. Nendes kriminaalasjades on kohtu otsustega konfiskeeritud kriminaaltulu, sealhulgas bitcoin'e enam kui 400 000 euro väärtuses.

Keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo juht Ago Leisi sõnul monitoorib politsei pidevalt Eesti narkoturgu, sealhulgas mitte üksnes tänaval, vaid üha enam ka internetis tegutsevat narkoturgu. „Politsei kogub infot inimeste kohta, kes narkootikume levitavad, ja sekkub sellesse tegevusse. Viimaste aastate jooksul on aina aktuaalsem ka narkokaubandus tumeveebis. Anonüümsus pimeveebis on vaid näiline ning politseil on võimekus jälgida ja tõkestada ka interneti peidetud poolel toimuvat kuritegevust. Seda näitab ka asjaolu, et vaatamata kurjategijate konspireeritusele tegime kindlaks kõik grupid ning iga uue grupi tegevuse tõkestasime kiiremini, kui eelmise."

„Ainuüksi gruppide kinnipidamine ei andnud siiski soovitud tulemust ehk ei lõpetanud suuremahulist narkokaubandust tumeveebi vahendusel Eestis, mistõttu jätkasime sihipärast tööd vendori ehk ainete varustaja ja võrgustiku juhi tuvastamiseks. Me teadsime, et tegemist on rahvusvahelise organiseeritud kuritegevusega, mille tõkestamiseks on äärmiselt oluline ka rahvusvaheline koostöö teiste riikide õiguskaitseasutustega,“ lisas Leis.

Riigiprokurör Vahur Verte sõnul tuli oodatud murrang pärast Jevgenijsi kinnipidamist ja vahistamist, mille järel ei ole Eestis pimeveebis tegevust alustanud ükski uus sellises mastaabis tegutsev tumeveebi „narkokaubamaja“. „Kriminaalmenetluste käigus kogutud tõendid osundasid üheselt, et kuritegelik grupp oli oma tegevuse hoolikalt läbi mõelnud ning nad mõistsid kõigiti oma tegevuse ebaseaduslikkust ja ohtlikkust.“

„Rahvusvahelise mastaabiga narkoäriga kaasneb varasema praktika pinnal pahatihti ka vägivald, sh ei ole välistatud fataalsete tagajärgedega vägivalla kasutamine. Kõnealuse grupi ohupotentsiaali ilmestab ka asjaolu, et Jevgenijsile on esitatud süüdistus tulirelva ebaseaduslikus käitlemises, sest ta saatis koos narkootiliste ainetega enda Eestis tegutsevale „kaubamaja“ juhile ka tulirelva koos laskemoonaga,“ lisas riigiprokurör.