Eesti uudised

Tartu Treffneri gümnaasiumi direktori hinnangul naudivad lapsed „tänu“ distantsõppele koolis käimist rohkem kui varem!

TALLINNA DISTANTSÕPE OLI MÕTTETU! Koolide kiirtestimine andis sama hea tulemuse! (9)

Nils Niitra, 25. november 2021 18:43

TURVATUNNE: Kui õpilane saab koroona kiirtestis positiivse tulemuse, püsib ta kodus. Teistel õpilastel-õpetajatel on sellevõrra turvalisem koolis käia. Fotol koroonaviiruse kiirtestimine Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumis novembri algul.

Foto: Aldo Luud

Tallinna koolide 4.-8. klasside neljanädalane distantsõpe ei andnud linnale koroona tõrjumisel eelist, sest kiirtestid saavutasid avatud koolidega piirkondades samaväärse tulemuse, kinnitavad kuivad arvud.

Lühemat aega toimus distantsõpe ka Pärnus ning osaliselt ka Narvas, ent Tallinnas algas see kohe pärast koolivaheaega ning venib kokku lausa neljale nädalale. Koroonat analüüsivatele teadlastele on tekkinud nüüd oivaline võrdlusbaas Tallinn versus ülejäänud Eesti. Tuleviku riigieksamite järel saab näiteks vaadelda, kas neli nädalat koolist puudumist tähendab ka kehvemaid tulemusi võrdluses ülejäänud riigiga. Ent praegu on olulisim küsimus, kas Tallinna otsus suunata munitsipaalkoolid pikale distantsõppele andis linnale suurema edu koroonavastases võitluses. Tekkis ju Toompea ja all-linna vahel linnapea Mihhail Kõlvarti tegevuse tõttu ka hõõrumine.

Edasi lugemiseks: