Foto: Pixabay
Toimetas Elis Kusma 24. november 2021 14:11

Saabuva pühadehooaja valguses ootab Euroopa turismi katusorganisatsioon ECTAA Euroopa Liidu riikidelt tihedamat koostööd ja koordineeritust erinevate reisimisega seotud piirangute ja poliitikate seadmisel, et vältida inimeste vabaduste ja reisimise ebavajalikku piiramist ning kindlustada 900 000 töökoha säilimine turismisektoris, edastab Eesti Turismifirmade Liit.

Organisatsiooni hinnangul on mitmed riigid juba taas alustanud oma kodanike reisimisvabaduse piiramisega. Samas on Euroopa Haiguste Ennetamise ja Tõrje Keskus (ECDC) öelnud, et praeguses epidemioloogilises olukorras on reisimispiirangud viiruse leviku tõkestamisel ebaefektiivsed ja ei too endaga kaasa mingit kasu rahvatervisele. Piirangutel on aga väga reaalne negatiivne mõju kohalikele majandustele ja juba niigi raskustes olevale turismisektorile.

„Euroopa turism ei saa normaalselt toimida, kui reisimispiirangud riikides pidevalt muutuvad. Praeguseks on ligi 77% Euroopa Liidu täiskasvanud elanikkonnast vaktsineeritud ja seeläbi on väga suur osa elanikkonnast suuteline täiesti turvaliselt ja viirusohutult reisima. Seega ei too piiride sulgemine endaga kaasa mingit reaalset kasu. Selle asemel tuleks kiiresti kehtestada ühtne üleeuroopaline lähenemine reisimispiirangutele, mille efektiivsus oleks tõendatud ning mis oleksid proportsionaalsed. Nii on piirangud inimeste jaoks arusaadavamad ja reisimine lihtsam,“ sõnas Eesti Turismifirmade Liidu peasekretär Merike Hallik.

ECTAA hinnangul tuleks reisimisega seotud poliitikate loomisel võtta arvesse järgmisi põhimõtteid:

  • Praeguse riikidepõhise piiramise asemel tuleks liikuda üksikisiku tasemel riskipõhisele mudelile. Liikumine peaks olema vaba inimestele, kes suudavad enda viirusohutust tõendada. See aitaks kaasa ka vaktsineerimise kiirendamisele.

  • Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid kiiremas korras välja töötama ühtse lähenemise, milles on toodud tõhustusdoosi kehtivus ja millal tuleks see teha. Sealhulgas tuleb kindlasti jätkata üle Euroopa kehtiva digitaalse Covid-sertifikaadi kasutamist.

  • Ühiselt tuleks kokku leppida reisimisega seotud piirangutes ja nõuetes, sealhulgas tunnustatud vaktsiinid, testide kehtivuse aeg ja Covid-19 antigeeni testide aktsepteerimine lisaks PCR-testidele.

„Kurb reaalsus täna Euroopas on see, et riikide majandused kaotavad veel enne selle aasta lõppu erinevate piirangute tõttu ligikaudu 35 miljardit eurot turismist tulevat raha ja WTTC kõige värskemad analüüsid näitavad, et kuni 900 000 turismisektoris töötavat inimest kaotab töö, kui talvel hakkavad taas kehtima laialdased reisimispiirangud. Seetõttu tuleb teha kõik võimalik, et Euroopas kehtivad reisimispiirangud oleksid ühtsed, arusaadavad ja teaduslikult põhistatud,“ lisas Hallik.

Eesti Turismifirmade Liit on turismiga tegelevate tööandjate vabatahtlik ühendus, mis liidab 79 liiget. Liidu põhiliikmeteks on Eesti reisibürood ja reisikorraldajad, kaasliikmeteks transpordiettevõtted, turismiorganisatsioonid, haridusasutused, hotellid, kindlustusfirmad, turismivaldkonna tugiteenuste pakkujad ning välismaised turismiorganisatsioonid. ETFL on üleeuroopalise reisiettevõtete liite koondava organisatsiooni ECTAA liige, kuhu kuulub lisaks ETFLile veel 70 000 reisikorraldusettevõtet ja muud reisimisega seotud organisatsiooni.