Kersti Kaljulaid

Foto: Tiina Kõrtsini
Ohtuleht.ee 17. november 2021 17:50

Neljapäeval toimub Lastekaitse Liidu traditsiooniline aastakonverents „Kuidas elad, Eestimaa laps?“. Käesoleva konverentsi teeb eriliseks see, et liit annab üle aumärgi president Kersti Kaljulaidile tema panuse eest laste ja perede heaolusse nii riigi presidendina kui ka läbi oma isikliku eeskuju.

„Kersti Kaljulaid on olnud rahva keskel, kuulates nii laste, noorte kui lastevanemate rõõme ja muresid,“ ütleb Lastekaitse Liidu juhataja Varje Ojala ning lisab, „Ta on andnud nii suurte kui väikeste sõnadele ja mõtetele jõudu juurde ning vajadusel juhtinud julgelt avalikkuse tähelepanu erinevatele kitsaskohtadele.“ 

Eestis ainulaadne uuring

Igale lapsele on vajalik ja tähtis üles kasvada perekonnas. Vanematel tuleb esmase kohustusena last hoida ja kaitsta ning tagada tema eakohane ja igakülgne areng. Just õigusele kasvada perekonnas keskendub ka Lastekaitse Liidu selle aasta fookusteema. Meie ühiskonnas leidub erinevaid peremudeleid. Üks nendest on hoolduspere, mis pakub kaitset ja hoolt lastele, kellel ei ole võimalik elada oma bioloogiliste vanematega, tagades neile kasvamiseks turvalist keskkonda.

Saamaks teada hooldusperedes elavate laste osalemiskogemusi nende elu puudutavates otsustes, viis Lastekaitse Liit sellel aastal läbi uuringu, mille sihtgrupiks olid 10–16aastased hooldusperedes või asenduskodudes (sh perekodudes) kasvavad lapsed. Eestis ainulaadse uuringu tulemusi tutvustatakse 18. novembril veebis Delfi TV otseülekande vahendusel toimuval konverentsil, mida liit korraldab koostöös MTÜ Oma Perega. 

„Ettekannetes pöörame tähelepanu järgmistele teemadele, millest ka asendushooldusel elavad lapsed läbiviidud uuringus rääkisid: Miks on vaja rääkida lapsega tema päritolust? Kuivõrd oluline on lapsega suhelda ja teda kaasata tema elu puudutavatesse otsustesse? Kuidas rääkida rasketest teemades,“ selgitab konverentsi korraldaja Lastekaitse Liidu projektijuht Ireen Kangro.

Lisaks Helen Saarnikule, kes on kõnealuse uuringu autoriks, esinevad konverentsil oma ettekannetega Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna nõunik Helen Jõks, Moreno Keskuse psühholoog-psühhoterapeut ning Laste ja Noorte Kriisiprogrammi liige Pille Isat, Tallinna Lastekodu juhataja Meelis Kukk, taipoksi treener, asendushooldus teenuse kogemusega noor Markko Moisar, kliiniline lapsepsühholoog Mariana Saksniit ja MTÜ SEB Heategevusfondi tegevjuht Triin Lumi.

Tervitussõnad ütleb sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ja õiguskantsleri kantselei laste ja noorte õiguste osakonna juhataja Andres Aru.