Juhtkiri

Juhtkiri | Peegel hooldekodu seinal (3)

Ohtuleht.ee, 16. november 2021 21:37

Võiks, peaks, tuleb, ei ole mõtet vms juba eos ebamäärased lubadused midagi muuta iseloomustavad ebameeldivalt tihti paljusid Eesti elu aspekte. Kahjuks ei ole ka hooldekodud erand. Seadusandja on vaeva näinud, et kirja panna, millised peavad olema hooldekodu ruumid, kuid kõik muu on ebamäärasem.

Näiteks peab magamistoa minimaalne pindala ühekohalise majutuse korral olema 8 m² ja magamistoas peavad olema aknakardinad või rulood. Aga miks mitte ribakardinad? Kas sääsevõrgu tohib panna? Asutuse füüsilisest kirjeldusest on oluliselt lühemad nõuded personalile ja sisulisele tegevusele.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo leiab küll, et üldhooldusteenus peaks olema päriselt inimesekeskne, abivajadusest lähtuv ja kvaliteetne. Samas teatab ta, et riik saab kohalikke omavalitsusi, kelle kohustus on teenust pakkuda, vaid nügida, ja on keeruline täielikult ühetaolist sotsiaalhoolekannet tagada. Ka ei tohi ministri sõnul standardit kohe liiga kõrgele seada ning sisulise kvaliteedi mõõtmine pole isegi mitte plaanis. Sotsiaalministeerium tegi ettepaneku, et ühe hooldustöötaja kohta oleks maksimaalselt 20 klienti, kuid see ei leidnud toetust, sest sellised suhtarvud ei tagavat tegelikult teenuse kvaliteeti.

Riisalo meelest on ebaõiglane, et omavalitsustel on võimalik pakkuda erinevaid sotsiaalteenuseid, nagu eakate teenusemaja või koduteenused, kuid seda ei tehta.

Hea on teada, et minister teab, milline peab olema üldhooldusteenus. Kurb on tajuda, kuidas ta selle parema teenuse pakkumiseks midagi teha ei saa. Kelle võimuses on olukorda muuta? Miks ei tohi standardeid tõsta? Jah, kõik ei suuda kohe neid tagada, kuid kuidas saab mitte midagi nõudes paremini? Ja siis peaks ka leidma vahendid teenuse tagamiseks.

Miks igale ideele leitakse kohe vastulause, miks midagi ei saa? Kuidas saab õigusakti kirja panna seda, et hoolekandeasutuse magamistoas peab olema seinal peegel, aga mitte seda, milline personal seal samas toas viibivale isikule ja mis mahus toeks peab olema? Kuidas on nii, et paika on pandud vorm, mitte sisu?