Foto on illustratiivne.

Foto: Aldo Luud
Siim Randla 11. november 2021 05:42

Muinsuskaitseametile saadetud teade, et Tartu vallas Jänese silla ehitusel on raudteelt leitud inimluid, osutus pahatahtlikuks.

Muinsuskaitseamet pöördus Eesti Raudtee poole, kuna Tartu vallas Maramaa ja Vorbuse külas paikneva uue Jänese sillarajamisel leiti inimluid, mis maeti maha ilma muinsuskaitseametit teavitamata. Järelpärimine saadeti ka Emajõe raudteesilla ja rööbastee õgvenduse töövõtjale AS TREV-2 Grupp, kust teatati, et ehitustööde käigus antud piirkonnas inimsäilmeid ei leitud.

Edasi lugemiseks: