Pärnu maakohus.

Foto: Alar Truu
Siim Randla 10. november 2021 06:39

Kohtud mõistsid õigeks Pärnu politseiuurija Kaire Kontsa, kellele prokuratuur heitis ette ebaseadusliku läbiotsimise korraldamist.

Läinud aasta lõpul mõistis mõistis Pärnu maakohus Kaire Kontsa õigeks, kuna puudus kuriteokoosseisu subjektiivne tunnus ehk tal puudus tahtlus ebaseaduslikuks läbiotsimiseks.

Kogu lugu sai alguse Pärnus 2019. aastal olnud autode rehvide lõhkumisest, kus peeti kinni kahtlusalune Eldar. Kindlalt tõendatud oli rehvilõhkumine Karja tänaval. Kaubiku rehvi lõhkumise eest määras Pärnu maakohus mehele 20 ööpäevase aresti.

Politsei sai kohtu kinnitatud läbiotsimismääruse, mille kohaselt oli Pärnu politseis ametlikult registreeritud veel 36 sarnast rehvilõhkumist.

„On alust arvata, et Eldari korteris võib asuda esemeid, peenikese otsaga terariistasid, millega on võimalik tekitada varalist kahju,“ on kirjutanud Eesti Ekspress.

Eldari korteris võeti läbiotsimisel ära suures koguses terariistu: naaskleid, väljahüppava teraga nuge ja mõõk. Eldar esitas läbiotsimise kohta kaebuse. Kuna läbiotsimise määrus kandis sama numbrit väärteoasjga, mille pärast istus Eldar arestimajas, oli läbiotsimine toimunud lõpetatud juhtumis.

Seaduslik läbiotsimine oleks saanud toimuda ainult 48 minuti jooksul, mis jäid kohtuniku poolt läbiotsimise loa andmise ja Eldarile arestiotsuse kuulutamise vahele, on kirjutanud Eesti Ekspress. Alustati kriminaalmenetlust, kus lõpuks kohtu alla antud Kontsa süüdistati teadvalt ebaseaduslikus läbiotsimises.

Pärnu maakohus leidis, et Kaire Konts ei teadnud asjaoludest, mis välistas läbiotsimismääruse kasutamise menetlustoimingu tegemiseks ehk ta ei teadnud, et menetlusaluse isiku kodus teostatud läbiotsimist viidi läbi samas väärteoasjas, millises oli menetlusalusele isikule juba kohaldatud kohtuotsusega aresti, selgitas toona kohtu pressiesindaja.

Maakohtu otsust pole muutnud ka Tallinna ringkonnakohus. Õigeksmõistev otsus jõustus hiljuti. Konts kulutas õigusabi peale ligi 24 000 eurot. Riik maksab talle sellest kinni vähemalt 16 500 eurot, ülejäänud summa hüvitamise üle jätkub praegu vaidlus riigikohtus.