Kaido Zimmermann, Eesti Raudtee juhatuse esimees 5. november 2021 10:14

Eesti raudteevõrk kujuneb lähiaastatel Euroopa mõistes kaasaegseks ja moodsaks, kuid tehnoloogia arendamise kõrval tuleb mõelda ka inimressursi kaasajastamisele. Euroopa ja maailma raudteetrend on võtnud suuna süsinikujalajälje vähendamisele ning Eestil on siin head võimalused kaasa rääkida, kirjutab Eesti Raudtee juhatuse esimees Kaido Zimmermann.

Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) 2019. aasta raudteetuleviku raporti põhjal kasvab praeguseid reisijate- ja kaubaveo trende arvestades ülemaailmne nõudlus transpordi järele aastaks 2050 enam kui kahekordseks. See tähendab, et paratamatult tuleb mõelda keskkonnajalajälje vähendamise võimalustele ning raport sedastab võimalusena rongitranspordi osakaalu suurendamise kogu transpordisektoris. Kiired raudteeühendused võivad olla heaks alternatiiviks lühikestele lennureisidele ning kaubavedu raudteel aitab hästi täiendada olemasolevaid maanteede ja veeteede võrgustikku. Kogu maailmas liigub mööda raudteed 8% kõikidest reisijatest ning 7% kaupadest, energiatarbimise osas jääb raudtee kanda ainult 2% kogu transpordiks kuluvast energiast. See näitab, et tegemist on säästliku transpordiviisiga.

Edasi lugemiseks:

Kommentaarid  (2)

Ilja 5. november 2021 20:18
Meeletu! Me astume peale viiruse kriisi lõppu Euroopa Liidust välja.
5. november 2021 19:02
Kuule, Kaido Puusepp, kirjutad härdalt kuidas raudtee tõi rikkuse ja puha aga miks sa Eestis oled lasknud nii Haapsalu kui Virtsu raudtee üles võtta ja Pärnusse ega Mõisakülla ka enam rongiga ei saa. See on päris palju Eestis elu välja suretanud, see on silmaga näha. Pole vaja siin hakata kiitma mingit sohu tehtavat nikerdist, millest mingit kasu pole.

SISUTURUNDUS