Anti Poolamets, Andres Jaadla.

Foto: Kollaaž (Tiit Blaat / Ekspress Meedia, Tiina Kõrtsini)
Siim Randla 4. november 2021 06:38

Riigikogu ja Rakvere volikogu liige Anti Poolamets (pildil), kellelt toonane Rakvere abilinnapea Andres Jaadla tema maine kahjustamise eest kohtus hüvitist nõuab, sellega ei nõustu, sest pole avalikustanud midagi õigusvastast ega ebaõigeid faktiväiteid, kinnitab esindaja.

Advokaadi vahendusel kohtusse pöördunud Andres Jaadla on seisukohal, et Anti Poolametsa sotsiaalmeediasse tehtud postitus, kus viimane mainib, et Jaadla mõisteti 2012. aastal süüdi korruptsioonis, on tema isikuandmete avaldamine ja kahjustab ülemääraselt tema mainet, on kirjutanud Virumaa Teataja.

Ta nõuab Poolametsalt hüvitist, Virumaa Teataja andmeil 3500 eurot.

Poolametsa esindaja kinnitusel ei nõustu kostja hagiavalduses sisalduvate väidetega, linnapeana oli ja tõenäoliselt on hageja jätkuvalt avalikkuse kõrgendatud tähelepanu all. Poolamets ei ole enda hinnangul avaldanud midagi sellist, mis väljub sõnavabaduse piiridest ja mida hageja taluma ei peaks.

„Üldsusele ei ole saladus, et hageja osas on tehtud 2012 aastal süüdimõistev kohtuotsus. Seega, ei saa lugeda avaldatut kuidagi õigusvastaseks, sest avaldatud ei ole ebaõigeid andmeid või delikaatseid isikuandmeid,“ märgib Poolametsa esindaja. Kostja leiab, et käesoleval juhul ei ole tegemist lubamatute isikuandmete avalikustamisega ega ka isikuandmete rikkumisega võlaõigusseaduse tähenduses. Kostja ei ole avalikustanud ebaõigeid faktiväiteid, kinnitab esindaja.

„Hageja peab arvestama kõrgendatud tähelepanuga ja võimalusega, et tema tausta meedias kajastatakse. Kostja leiab, et hageja taust ei saa olla hageja jaoks solvav või meelehärmi tekitav, sest juhtum on aset leidnud läbi hageja tegevuse ja võimaliku tahte. Hageja pidi ja peab arvestama, et ühiskonna jaoks võib teema olla jätkuvalt tundlik, kui hageja näiteks kandideerib juhtivatele ametikohtadele,“ leiab esindaja.

Jaadla esindaja, vandeadvokaat Kaarel Kaisi sõnul on kohus võtnud hagiavalduse menetlusse ja tänaseks on Poolamets oma esindaja vahendusel ka hagile vastanud. Nõude aluseks on Anti Poolametsa poolt Andres Jaadla isikuandmete õigusvastane avaldamine Facebooki postituses ja riigikogu infotunnis, selgitas Kais. Kuna erinevalt varalisest kahjust ei ole mittevaralist (moraalset) kahju võimalik matemaatiliselt välja arvutada, otsustas Jaadla kasutada seadusega lubatud võimalust lasta määrata hüvitise suurus kindlaks kohtu poolt kohtu äranägemisel.

„Seega täpne ei ole väide, et Andres Jaadla poolt nõutav hüvitis on 3500 eurot. Sellele, kas Anti Poolametsa poolt Andres Jaadla kohta hagiavalduses nimetatud info avaldamine oli õigusvastane või mitte, annab hinnangu kohus asjas tehtavas lahendis,“ selgitas Kais.