Foto: Tiina Kõrtsini
Arvamustoimetus 4. november 2021 19:40

Bolti tõukeratta ühel mudelil asuvad kaks esituld madalal esiratta kohal ning pimestavad nagu auto kaugtuled vastutulijaid. Pole võimalik näha, kas tema kõrval sõidab keegi tuledeta või on parajasti ta kõrval või taga keegi jalakäija. Sel moel tekivad liiklusohtlikud olukorrad. Kas nende rataste tuled vastavad nõuetele ja kas üldse nende suhtes mingid nõuded kehtivad?

Ardo Reindalu, Bolt: Bolti tõukerattad ja nende tuled vastavad kõikidele Euroopa Liidus nõutud standarditele. Tulede tugevust või nähtavusnurkasid pole tõukeratastel täna otseselt kirjeldatud. Meie esmane prioriteet oli tagada tõukeratastele ja sõitjatele turvalisuskaalutlustel maksimaalne nähtavus, seega kasutasime võimsat led-valgustit, et tee oleks valgustatud ka pimedal ajal ja sõitja ise teistele nähtav. Küll aga oleme saanud tagasisidet, et ühe konkreetse mudeli valgustid võivad kaasliiklejaid häirida ja seetõttu oleme uutel mudelitel juba teinud muudatuse, mis antud probleemi lahendab.

Jürgo Vahtra, transpordiameti maismaasõidukite üksuse juhataja: Kergliikurite nõuded on kirjeldatud liiklusseaduses §87, mis tulede osas ütleb: „Kergliikuril peab olema: ees valge ja taga punane ning külgedel kollane, punane või valge helkur või tuli, välja arvatud juhtrauata kergliikuril." Selle järgi esimese tule olemasolul vastab kergliikur selles osas liiklusseaduse nõuetele. Aga sellele vaatamata peab iga toode olema ohutu ja toote nõuetele vastavuse seaduse alusel on turujärelevalveasutusel  (antud juhul Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet) õigus nõuda ohtliku toote parandamist või turult kõrvaldamist.

Erki Varma, transpordiamet: Masinadirektiivi nõuete kontrollimise pädevus on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametil, kes turujärelevalve raames saab kontrollida turustatavaid elektritõukerattaid. Transpordiametil elektritõukerataste kontrollimise osas kokkupuudet ei ole, kuna neid kergliikureid ei registreerita, mistõttu ei tehta neile registreerimiseelset kontrolli.

Ingrid Teinemaa, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti tehnikaosakonna juht: Oleme olnud ettevõtjaga ühenduses Bolti tõukerataste esitulede teemal ja tänaseks on selgunud, et need vastavad nõutud standardile. Kuna tule nurk on vähesel määral üles-alla reguleeritav, siis on võimalus, et pimestamise probleemi saab leevendada tulede reguleerimisega. Ettevõtjaga on arutamisel ka teised tehnilised võimalused probleemi lahendamiseks või leevendamiseks.