Kalle Grünthal

Foto: Martin Ahven
Eesti uudised
3. november 2021 05:35

Prokuratuur uurimist ei alustanud: riigikogulane kahtlustas presidendivalimistel võltsimist (36)

Riigiprokuratuur ei alustanud riigikogu liikme Kalle Grünthali kuriteokaebuse alusel kriminaalmenetlust juhtumis, kus vabariigi valimiskomisjon pani tema hinnangul presidendivalimistel toime valimiste võltsimise.

Riigiprokuratuuris registreeriti oktoobris riigikogu liikme Kalle Grünthali (EKRE) kuriteokaebus, kus ta kokkuvõtlikult asus seisukohale, et vabariigi valimiskomisjon on toime pannud valimiste võltsimise, lugedes hääli ebaõigelt.

Ebaõige lugemine seisneb Grünthali hinnangul valimis- või hääletamistulemuste ebaõiges fikseerimises seeläbi, et osa valimis- või hääletamisdokumente loeti seadusvastaselt kehtivateks (märgitud „V“ linnuke) ning sellega moonutati valimis- või hääletamisdokumentide lugemisel saadud andmeid. Eelnimetatud asjaoludele viidates palus Grünthal alustada kriminaalmenetlust paragrahvis, mis käsitleb valimiste võltsimist.

Riigi peaprokurör Andres Parmas leidis, et vabariigi valimiskomisjoni tegevuses ei esine kuriteotunnuseid ja kriminaalmenetlus tuleb jätta alustamata selleks aluse puudumise tõttu. Kriminaalmenetluse alustamata jätmisega mittenõustumisel on kannatanul õigus esitada kaebus ringkonnakohtule.