Foto: Tiina Kõrtsini
Krimi
27. oktoober 2021 05:52

ERIALI hoiustajate omastamisjuhtum: juristi menetlus läks lõpetamisele (1)

Harju maakohus nõustus ERIALi hoiustajatelt miljon eurot omastamist puudutavas kriminaalasjas Sofja Pevzner-Belošitski suhtes menetluse lõpetamisega seoses oportuniteediga.

Riigiprokuratuur taotles 6. oktoobril Harju maakohtult Sofja Pevzner-Belošitski suhtes menetluse lõpetamist seoses oportuniteediga.

„Minu kaitsealune sellega nõustus. Kohus nõustus riigiprokuratuuri taotlusega ja lõpetas menetluse 18. oktoobril ja see määrus on jõustunud,“ selgitas kaitsja, vandeadvokaat Stella Veber.

Nimelt näeb seadus ette, et süüdistatava nõusolekul ja prokuröri taotlusel võib kohus menetluse lõpetada, kui tegu on teise astme kuritegudega. Riigiprokurör põhjendas kohtule lõpetamise soovi sellega, et Sofja Pevzner-Belošitski süü ei ole suur ja prokuratuur ei soovi enam menetlust tema suhtes jätkata, kuna puudub avalik menetlushuvi tema suhtes kriminaalmenetluse jätkamiseks, märkis Veber.

Kuigi prokuratuur märkis kohtuistungil ka seda, et Sofja Pevzner-Belošitski süü pole suur, siis kaitsja on seisukohal, et Sofja Pevzner-Belošitski süü pole üldse tõendatud. „Nimelt kriminaalmenetluse käigus pole kogutud tõendeid, mis tõendaksid, et Sofja Pevzner-Belošitski oleks pannud toime temale etteheidetavad kuriteod. Samuti pole Sofja Pevzner-Belošitski end ka üheski kuriteos süüdi tunnistanud.“

Samas on süüdistatav sellises olukorras, kus prokuratuur kõnesoleva taotluse kohtule esitab – suure dilemma ees, kas jätkuvalt taotleda üldmenetluses enda õigeksmõistmist ja kulutada sellele suuri summasid, millised rahalised võimalused paljudel süüdistatavatel ka puuduvad.

Või teise võimalusena, nõustuda prokuratuuri poolt kohtule esitatud menetluse lõpetamise taotlusega ja loobuda enda õigeksmõistmise eest võitlemisest.

„Kohtus üldmenetluses enda õigeksmõistmise taotlemisega oleks kaasnenud ERIALi kaasuses väga suured menetluskulud, kuna asja arutamiseks on määratud 42 istungipäeva,“ lisas ta.

Seega teine mainitud alternatiiv, kus riigituludesse tuleb maksta lõpetamise korral vaid 2300 eurot ja menetlus lõpetatakse täies ulatuses ning isikut karistusregistrisse ei kanta, on küllaltki mõistlik alternatiiv, mille paljud süüdistatavad vastu võtavad, märkis Veber.