Eesti uudised

Vaktsineerimata inimeste ligipääsu üritustele piiratakse, muutub testimise kord koolides

JÕUSTUVAD ESMASPÄEVAST: valitsus kiitis heaks COVID-19 uute kontrollmeetmete korraldused (101)

Toimetas Elis Kusma, 21. oktoober 2021 10:53

Foto: Martin Ahven

Valitsus kiitis heaks kaks korraldust, millega sätestatakse teisipäevased põhimõttelised otsused koroonaviiruse leviku tõkestamise kohta.

Esiteks kiitis valitsus heaks korralduse, mis lubab alates esmaspäevast kontrollitud tegevustes osaleda üksnes vaktsineeritud või COVID-19 läbipõdenud täiskasvanuid. Vaktsineerimata inimeste ligipääsu kontrollitavatele üritustele ja tegevustele piiratakse, kuna neil on väga kõrge nakatumise risk ja olles nakatunud, levitavad nad viirust rohkem kui immuunkaitsega inimesed, samuti on neil suur oht põdeda haigust rängemalt ja sattuda haiglasse. Seejuures on koormus haiglatele praegu juba kriitiline.

Samal teemal

Muudatus hõlmab täiskasvanute sportimist, treenimist, noorsootööd, huvitegevust ja -haridust, täiendkoolitust ja täiendõpet. Täienduskoolitusele ja sellega seotud eksamitele kehtestatakse erand, mille järgi tohib alustatud koolitused, mis on vajalikud kvalifikatsiooni omandamist tõendava tähtajalise tunnistuse saamiseks, lõpetada. Erand on vajalik, kuna teatud juhtudel on töötamise eelduseks vastavat kvalifikatsiooni tõendava tähtajalise tunnistuse olemasolu.

Inimesed, kes pole vaktsineeritud ega haigust läbi põdenud, ei tohi edaspidi osaleda ka spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel, minna avalikesse saunadesse, spaadesse, basseinidesse, veekeskustesse ja ujulatesse, konverentsidele, teatrisse, kontsertidele ja kinno, võtta osa meelelahutusteenustest, käia muuseumites ja näitustel või veeta toitlustusasutustes kohapeal aega. Samuti ei pääse nad avalikele koosolekutele, mis toimuvad siseruumides või õues piiratud alal.

Töösuhetes jääb tööl käimise nõuete aluseks jätkuvalt tööandja riskianalüüs.

Sama korraldusega muudetakse rangemaks maskikandmise kohustust. Kaubanduses ja teeninduses peavad maskikandmise kohustuse täitmist hakkama jälgima ka teenusepakkujad ja kauplejad, kelle müügi- või teenindusalal inimene viibib. Ilma maskita inimesi müügi- või teenindusaladele lubada ei tohi. Viiruse leviku tõkestamiseks tuleb nendes ruumides tagada inimeste hajutatus.

Edaspidi on nõutud kaitsemaski kandmine, mida ei saa enam asendada suu ja nina katmisega salli, krae või muuga. Domineerivaks muutunud koroonaviiruse deltatüvi on oluliselt nakkavam kui pandeemia algul levinud viiruse tüved ning suu ja nina katmine millegi muu kui kaitsemaskiga ei aita nakatumist vältida. Rangelt soovituslik on kasutada meditsiinilisi või nendega võrdsustatud maske, kuna nende kasutamine tõkestab koroonaviiruse deltatüve õhu kaudu edasikandumist väga tõhusalt. Inimesed, kes ei saa maski kanda tervislikel põhjustel, peavad seda arsti vastava otsusega tõendama.

Koroonaviiruse väga kõrge leviku juures on kaitsemaski kandmine rangelt soovituslik nii vaktsineeritud kui ka haiguse läbipõdenud inimestele, aga ka lastele alates 12. eluaastast ka kontrollitud üritustel, näiteks teatris, kinos, kontserdil.

Uued kontrollmeetmed kehtivad vähemalt 10. jaanuarini 2022.

Teiseks kiitis valitsus heaks eneseisolatsiooni ja testimise korra muudatuse koolides ja huvihariduses, et paremini katkestada nendes keskkondades levivaid koroonaviiruse nakkusahelaid õpilaste hulgas.

Korraldus jõustub pärast koolivaheaega, alates esmaspäevast, 1. novembrist.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo avaldab korraldused ja seletuskirjad kodulehel kriis.ee. 

Samal teemal

29.09.2021
„SEE ON MEELETU LOGISTIKA!“ Nakatunud õpilaste lähikontaktseid peab nüüdsest tuvastama ja teavitama kool
24.09.2021
Arvud suurenevad: koroonaviiruse tõttu vajab haiglaravi 466 patsienti, lisandus 1787 uut nakatunut, suri seitse inimest
21.09.2021
OLUKORD PÜSIB KEERULINE! Esmaspäevast võetakse piiranguid eiravad ettevõtted pihtide vahele
21.09.2021
Perearstid maskivabastusi väljastama ei hakka