Eesti uudised

Eesti Post käib konkurentsiametiga kohut 

Siim Randla, 20. oktoober 2021 06:00
Foto: Tiina Kõrtsini

Eesti Post on vaidlustanud kohtus konkurentsiameti ettekirjutuse, millega keelas senisel kujul üle-eestiliste allahindluste rakendamise reklaami kojukande teenustele.

Konkurentsiamet alustas AS-i Express Post kaebuse alusel AS-i Eesti Post suhtes järelevalvemenetluse seonduvalt aadressiga reklaami kojukande ja aadressita reklaami kojukande teenuste puhul üle-eestiliste allahindluste rakendamisega. AS Express Post osutab oma kandevõrgu vahendusel kojukannet linnapiirkonnas. Maapiirkonnas AS-il Express Post endal kandevõrk puudub ja klientide teenindamiseks peab ta kandeteenust ostma AS-ilt Eesti Post, teatas konkurentsiamet.

Eesti Post rakendab reklaami kojukande teenustele allahindlusi, mille suurus sõltub klientide üle-eestilisest tellimuste mahust. Allahindluste tõttu ei ole üksnes maapiirkonnas AS-ilt Eesti Post teenust ostval AS-il Express Post võimalik pakkuda üle-eestilist kojukannet AS-iga Eesti Post konkureeriva hinnaga. Kuivõrd reklaamikliendid ostavad kojukannet üle-eestiliselt ühelt teenusepakkujalt, siis allahindluste tõttu on nad motiveeritud ostma mõlemat reklaamikannet AS-ilt Eesti Post, teatas konkurentsiamet.

„AS Eesti Post ei suutnud menetluse kestel veenvalt ära näidata, et reklaami kojukande teenuste puhul rakendatavad üle-eestilised allahindlused on objektiivselt põhjendatud, mistõttu omavad need konkurentsi kahjustavat mõju nii AS-i Express Post kui ka teiste võimalike potentsiaalsete konkurentide veetest. Konkurentsiamet tegi AS-ile Eesti Post 20.12.2019 ettekirjutuse, millega keelas senisel kujul üle-eestiliste allahindluste rakendamise,“ teatas konkurentsiamet. AS Eesti Post vaidlustas ettekirjutuse kohtus. Praegu on kohtuvaidlus pooleli.