Krimi

Riigikohus saatis sadama väidetava rahapesu asja uuesti prokuratuurile uurida (3)

Siim Randla, 18. oktoober 2021 06:18
Foto: Teet Malsroos

Riigikohus saatis Kärdla sadama ehitusega seotud väidetava rahapesu kriminaalasja uuesti riigiprokuratuurile eeluurimise korraldamiseks.

Hillar Kukele ja OÜ-le NAVIGARE heideti rahapesuna ette seda, et Kukk SA Kärdla Sadam esindajana oli rahapesu eelkuriteona petnud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt (EAS) soodustuskelmusega välja 179 424 eurot 99 senti, selgub kohtuasjast. Soodustuskelmusega välja petetud toetus laekus EAS-ilt Kärdla sadama ehituse peatöövõtja Nordecon AS-i kaudu alltöövõtja OÜ Hiiu Teed pangakontole. Selleks, et muuta välja petetud summast 108 045 eurot 89 senti näilikult seaduslikuks rahaks ja kasutada seda SA Kärdla Sadam omafinantseeringuna sadamahoone ehituseks toetuse taotlemisel, panid Kukk, OÜ Hiiu Teed juhatuse liige R. S. ning Seller Hulgi OÜ tegelik juht U. V. ühiselt ja kooskõlastatult toime rahapesu, selgub kohtuotsusest. OÜ Faasion juhatuse liige T. M. aitas rahapesule kaasa.

Kuriteoplaan nägi ette, et EAS-ilt välja petetud ja OÜ Hiiu Teed pangakontole laekunud raha päritolu varjatakse, kandes seda nii näilikke kui ka tegelikke tehinguid kajastavate arvete alusel ühe äriühingu pangakontolt teisele nii, et raha jõuaks lõpuks SA-le Kärdla Sadam. Osa raha päritolu varjamiseks tehtud tehingutest toimusi ka OÜ NAVIGARE kaudu. Pärnu maakohus tegi 2019 kriminaalasjas otsuse, millega ta muu hulgas mõistis R. S-i, U. V. T. M-i, OÜ Faasion ja Seller Hulgi OÜ õigeks selles väidetavas rahapesus, mille süüdistatavad olevat toime pannud koos Kuke ja OÜ-ga NAVIGARE.

Kuke asi jõudis oktoobris riigikohtusse, kes tühistas maakohtu otsuse ja mõistis liitkaristuseks kaks aastat vangistust. OÜ-le NAVIGAREle mõistis kohus liitkaristuseks rahaline karistus 4000 eurot. Käsilolevas asjas tühistas riigikohus küll osaliselt maakohtu süüdimõistva otsuse, kuid ei tee ise Kuke ega OÜ NAVIGARE suhtes üheski osas õigeksmõistvat otsust. Väidetava rahapesu osas saadab kolleegium kriminaalasja riigiprokuratuurile uue kohtueelse menetluse korraldamiseks.