Foto: sailing.ee
Siim Randla 13. oktoober 2021 05:44

Kaitseminister Kalle Laaneti kinnitusel ei kujutanud mootorpurjaka sisenemine mereväebaasi ja sellelt filmimine ohtu kaitseväe julgeolekule, mida arvasid olevat riigikogu liikmed Kalle Grünthal ja Kert Kingo.

Nimelt pöördusid EKRE fraktsiooni liikmed Kalle Grünthal ja Kert Kingo kirjaliku küsimusega kaitseminister Kalle Laaneti poole teatades, et tänavu 16. juunil nägid Tallinnas Noblessneri sadamakail viibivad inimesed harjumatut vaatepilti: kõrvalasuva sõjaväeosa, mille julgeoleku alasse kuulub ka osa muulidega piiritletud Tallinna lahe rannikualast, sisenes mittesõjaväeline laev mootorpurjekas „Lulu“. Laeva pardal oli hulk eraisikuid, kes muuhulgas tegelesid ka sõjaväe territooriumi filmimisega või pildistamisega,“ teatasid riigikogulased.

Nende sõnul tunnistas toimunu asetleidmist kaitseväe juhataja Martin Herem septembris kohtumisel EKRE fraktsiooniga. Herem on kinnitanud, et „Lulu“ pardal olid Eesti ja liitlaste sõjaväelased, sisenemine akvatooriumisse oli kooskõlastatud Mereoperatsioonide Keskusega. Mingit ohtu julgeolekule või riigi varale ei ole tekkinud.

Kaitseministrile esitatud küsimuses soovisid riigikogulased teavet, miks sisenes „Lulu“ sõjaväeosa julgeolekualale, kes olid pardal viibinud erariietes isikud, miks lubati laeva pardal viibinud isikutel filmida sõjaväe territooriumi ning kes kõrgematest sõjaväelastest ning millised ametkonnad olid toimunud sündmustest informeeritud ning miks seda infot ei edastatud kaitseministeeriumi.

Grünthal ja Kingo märgivad, et pole üldse oluline kas pardal olid sõjaväelased või mitte, sest tegemist oli igal juhul tuvastamata isikutega, kes sisenesid kaitseväe julgeolekualale. „Sellel alal kehtib kord, mille on kinnitanud kaitseväe juhatus ise (või vähemalt kooskõlastanud selle), mille üks osa on see, et kõik kaitseväe julgeolekualale ehk teisisõnu kaitseväe territooriumile sisenevad isikud peab tuvastama,“ lisavad nad.

Kaitseminister vastusest selgub, et sündmus ei kujutanud ohtu kaitseväe julgeolekule, mistõttu sellest kaitseministeeriumi ei teavitatud. Kaitsevägi peab vahejuhtumitest ministeeriumi teavitama üksnes siis, kui see ohustab kaitseväe julgeolekut või kujutab ohtu riigi julgeolekule muul viisil-

„Haldusmenetluse seaduse järgi on haldusorgan kohustatud hoidma riigi- ja ärisaladust ning salastatud välisteabe ja asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud andmeid. Juhtumiga seotud teave on tunnistatud kaitseväes asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks avaliku teabe seaduse kohaselt. Eespool öeldut ja kaitseväe juhataja teile antud vastust arvesse võttes kinnitan, et usaldan kaitseväe juhatajat ja olen kindel, et ohtu julgeolekule või riigivarale ei esinenud ning seega pean teile antud vastuseid ammendavaks,“ teatab Laanet riigikogulastele.